4 favorites     1 comment    3 210 visits

See also...

Esperanto 125 jaroj Esperanto 125 jaroj


Mi parolos Esperanton Mi parolos Esperanton


Tuta Mondo Tuta Mondo


L'école de demain L'école de demain


Zamenhof amikaro Zamenhof amikaro


Esperantojo Esperantojo


See more...

Keywords

Esperanto


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

3 210 visits


Esperantisto Slovaka 3/2014

Esperantisto Slovaka 3/2014
Enhavo / Obsah

03 SES 2014 en Slovakio denove sukcesa / SES 2014 na Slovensku opäť úspešné
08 Taglibro de nova SES-anino
12 SES 2014: du grandaj defioj dum du monatoj (SES-oj de la organiza vidpunkto)
14 Miaj spertoj pri ambaŭ SES-oj
15 Impresoj pri SES-Rusio
16 La 101-a Universala Kongreso de Esperanto okazos en Nitra!
101. Svetový kongres esperanta sa uskutoční v Nitre!
20 Katolikoj kaj protestantoj kune en Trento / Katolíci a protestanti spolu v Trente
22 Rendevuo en la kafejo Radnička. Brandodistilejo / Pálenica
23 KAEST kaj AMO-seminario – praktikaj scioj novembre en Modra

Frontpaĝe / Na titulke:
Malfermo de la 8-a Somera Esperanto- Studado en Nitra / Otvorenie 8. Letného štúdia esperanta v Nitre. Foto: Andrzej Sochacki.
Dorspaĝe / Na zadnej strane obálky: Bonega kaj neforgesebla koncerto de Kaŝi de Germanio (ĉi tie kun akompano de Kimo kaj Timo)
Výborný a nezabudnuteľný koncert Kašiho z Nemecka (tu sprevádzaný Kimom a Timom).
Sube: Ĝoja etoso dum la vesperaj koncertoj igas SES pli ol somera lernejo. Radostná atmosféra počas večerných koncertov robí SES viac než letnou školou. Foto: Andrzej Sochacki

Esperantisto Slovaka
Organo de Slovakia Esperanta Federacio
Fondita en 1946 de Ernesto Váňa
Aperas 4-foje jare
N-ro 1/2013, ISSN 1335-5031
Redaktas: Pavol Petrík kaj Stano Marček
Adreso de la redakcio:
Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, esperantistoslovaka@gmail.com
Abonkotizo libervola, minimume 6 EUR (la SKEF-membroj havas rabaton de 2 €)
Abonkotizo al eksterlando: min. 10 €
La membro- kaj abon-kotizo de SKEF, kun nur elektronika versio: minimume 5 €
La abon- kaj membro-kotizon eblas pagi al la UEA-konto skef-i.

Adreso de Slovakia Esperanta Federacio:
Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio
Prezidanto: Stano Marček,
stano.marcek@gmail.com
Vicprezidanto: Michal Matúšov
(KuboF), kubof@i-espero.info
Kasisto: Jarmila Rechtorisová
jarmilarech@azet.sk
Translate into English

Lydia Lindla (Ly), , MIKELO (Michel Dereyger), have particularly liked this photo


Comments
 Stano Marček
Stano Marček
Karaj,

al interesiĝantoj mi povas sendi la numeron en pdf-formato.
Se vi deziras legi la numeron, bv. skribi vian retadreson, al kiu sendi ĝin (5MB).

Agrablan tagon!

Amike,

Stano
9 years ago.

Sign-in to write a comment.