Group: instruistoj kaj lernantoj

Zlatko Tišljar - La Zagreba metodo

Zlatko Tišljar (19.5.1945 - 8.9.2020)

Duncan Charters - Kiel poliglotoj lernas lingvojn

Claude Piron - Gerda malaperis!

IMG 7181

La lernolibro "Esperanto per rekta metodo" jam en…

"Radio-parolado de Esperanto tra la Interreto" - p…

Forpasis Magda Šaturová (1929-2016)

Lerni Esperanton per telefono, novaĵoj

Kurso de Esperanto por telefonoj, ambaŭ volumoj

La Balta Ondo prezentas

Juna Amiko 1_2016

Nova kurso de Esperanto por saĝaj telefonoj

Krucenigmoj kaj sonlibroj en Esperanto

Esperanto per rekta metodo, Kantoj por kursoj, Aŭd…

Ĉu instrui Esperanton per rekta metodo?

Juna Amiko 4_2015

Mia prelego dum la 3a Tutmonda Kolokvo pri Instrua…

Mia prelego dum la 3a Tutmonda Kolokvo pri Instrua…

Esperantisto Slovaka 3/2015, dorso /zadná strana o…

Esperantisto Slovaka 3/2015, kovrilo /obálka

Juna Amiko 3/2015

Esperantisto Slovaka 2/2015

Juna Amiko 2/2015

Intervjuo kun Chuck Smith pri Duolingo, impona li…

Hinda lernolibro de Esperanto

Esperantisto Slovaka 1 2015