Stano Marček

Stano Marček

Posted on 11/30/2015


Photo taken on November 30, 2015


See also...

Esperantistoj-Ĵurnalistoj Esperantistoj-Ĵurnalistoj


Mi parolos Esperanton Mi parolos Esperanton


Saluton el Esperantujo! Saluton el Esperantujo!


L'école de demain L'école de demain


Esperantujo Esperantujo


See more...

Keywords

esperanto


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

1 032 visits

instruistoj kaj lernantoj

Juna Amiko 4_2015

Juna Amiko 4_2015 

ENHAVO

02 Bildstrio Klaŭdia (Sonmy Álvarez, CU)
04 Enkonduke: Karaj amikoj! (Stano Marček, SK); Leterkestoj: se mi estus birdo... (Mireille Grosjean, CH)
05 Konversaciaj temoj: Kion fari je Silvestro? (Judit Felszeghy, HU)
09 LUME: El mia kolora vivo: (JPavel Rak, CZ)
11 Ekstere: Muŝkapt-ulo, la danĝera planto! (Samuel, CH)
12 Krucenigmo pri legomoj (Luiza Carol, IS)
26 LUDE, la unika dua etaĝo: La inter-planeda vojaĝo 2 (Mónika Molnár, CH)
16 Unesko 70-jara! (Renée Triolle, FR)
17 Amuza matematiko: Ekamu matematikon (Małgosia Komar-nicka, PL)
18 Leterkesto: Ruĝa suno, flava suno (Mireille Grosjean, CH)
19 Kantu kun Juna Amiko (Małgosia Komarnicka, PL)
20 La ciklo de akvo: afiŝo por lernejoj
22 Muziko: El la vivo de muzikistoj (Dieter Berndt, DE)
23 Interkultura Mondo: Internacia Junulara Kongreso (Elena Nadikova, RU)
26 Legu kaj ĝuu (Małgosia Komarnicka, PL)
27 Ekkonu mian landon pere de ĝiaj legendoj: Litovio (Povilas Jegorovas, LT
30 Recenzoj: La trajno en la neĝo (Luiza Carol, IS; Zdenka Polašek, KR)
33 La Asocio (Jan Kozousek, AT)
34 LASTE, la absolute spektakla tria etaĝo: Besta krucenigmo (Stefan MacGill, HU/NZ)
36 Nia kultura heredaĵo: Karpunina Jelena (Lena) (1963-2013) (Baldur
Ragnarsson, IS)
38 Landaj Perantoj de Juna Amiko
Frontpaĝe kaj dorspaĝe: Leterkestoj en diversaj landoj sur la fotoj de Mireille Grosjean, CH.

Eldonanto de Juna amiko: Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI). Jura sidejo: Centra Oficejo de UEA, Roterdamo, Nederlando. Retejo: sub rekonstruo ĉe ilei.mondo.info. Ĉefaj informoj pri Juna Amiko: ilei.info/revuoj/?lingvo=eo. Historio de la revuo: eo.wikipedia.org/wiki/Juna_Amiko. La numeroj de 0 ĝis 138 (1972 ĝis 2013) estas publike legeblaj ĉe: www.eventoj.hu/juna-amiko. Vidu ankaŭ lernu.net kaj edukado.net. Redaktoro: Stano Marček (Zvolenská 15/21, SK 036 01 Martin, Slovakio), stano.marcek@gmail.com aŭ redakcio@gmail.com. Lingvaj reviziantoj: Karine Arakeljan (Armenio), Trezoro Huang Yinbao (Ĉinio), Doi Ĉieko (Japanio). Rubrikestroj: Judit Felszeghy, Stefan MacGill (ĉiuj el Hungario), Małgosia Komarnicka (Pollando), Mónika Molnár (Svislando), Elena Nadikova (Rusio), Samuel Bélisle (Svislando), Luiza Carol (Israelo), Baldur Ragnarsson (Islando). Kunlaboranto: Raita Pihälä / Saliko (FI). Presita en Slovakio. Administranto: Sebastian Cyprich, ILEI.Oficejo@gmail.com. Landaj Perantoj sur la p. 38. La sekva numero aperos en novembro. Limdatoj por sendi kontribuaĵojn: ĝis la fino de januaro, aprilo, aŭgusto kaj oktobro. Jarabono €18 en tiel nomataj A-landoj kaj €13 en B-landoj, laŭ la kategorioj de UEA (po €15 kaj €12 por mendo de 3 aŭ pli da ekzempleroj al la sama adreso). ISSN 0230 1318

Lydia Lindla (Ly), Lorenzo Kjell Salmonson, Edith Jaffré and 2 other people have particularly liked this photo


Comments