Esperantisto Slovaka1/2013

Esperantisto Slovaka

Among Stano Marček's albumsEsperantisto Slovaka1/2013

Enhavo Karaj legantoj ..........................................3 Via nova redaktoro ..................................4 „TER“ kaj la 6-a SKEF-Kongreso: La solena malfermo. Raporto pri la agado ..................................................5 La financa raporto. La UEA-ĉefdelegito informis. Michal Matušov pri nia junularo. Pri E-Societo en Bratislava .....................6 Raportoj pri OSES, ESONO, LEK kaj la slovaka sekcio de IKUE..................7 Rezulto de la baloto. Pri perspektivoj de nia mova…

Esperantisto Slovaka 2/2013

Enhavo Karaj legantoj / Milí čitatelia ..........................................3 SES 2013 plena je surprizoj .........................................4 SES 2013 bolo plné prekvapení....................................5 Nia intervjuo: Rememoroj pri SES.................................8 Pri Slovakio (por eksterlandanoj) ................................10 Rozhovor s účastníkom SES 2013..............................11 Pri SES en Eŭropa Bulteno.........................................13 Salutvortoj de la mini…

Esperantisto Slovaka 3/2013

Enhavo La 98-a Universala Kongreso de Esperanto .............................................3 Esperanto denove en Krynica....................................................................7 Aperis libro pri la muzika grupo TEAM‘......................................................8 Reĝo de la ŝuistoj ................................................................................ ....14 Hieraŭ, hodiaŭ kaj morgaŭ.......................................................................16 La 2-a Internacia Es…

Esperantisto Slovaka 4/2013

Enhavo Spontanaj renkontiĝoj ne kostaj, sed valoraj. ..........................3 Slovak-korea poŝtmarko ..........................................................4 Trono de Kroatio: la monto Sinjal .............................................5 Svitavy festis ............................................................................9 Agadplenaj monatoj ĉe E@I ...................................................11 Nia intervjuo: Rememoroj pri SES 2013 ................................13 Prelego pri Muzaiko…

Esperantisto Slovaka 3/2014

Enhavo / Obsah 03 SES 2014 en Slovakio denove sukcesa / SES 2014 na Slovensku opäť úspešné 08 Taglibro de nova SES-anino 12 SES 2014: du grandaj defioj dum du monatoj (SES-oj de la organiza vidpunkto) 14 Miaj spertoj pri ambaŭ SES-oj 15 Impresoj pri SES-Rusio 16 La 101-a Universala Kongreso de Esperanto okazos en Nitra! 101. Svetový kongres esperanta sa uskutoční v Nitre! 20 Katolikoj kaj protestantoj kune en Trento / Katolíci a protestanti spolu v Trente 22 Rendevuo en la kafejo Radnička.…

Esperantisto Slovaka 1/2014

Enhavo 03 ... Defendo 04 ... Prezidentaj kandidatoj kaj Esperanto 08 ... Poludnica 2014 10 ... Tutslovakia Esperanta Renkontiĝo 2014 en Martin 11 ... SES 2014 en Slovakio – kaj en Rusio 12 ... Ĉu festeme kaj novjare? JES! 13 ... Nova servo de Verda Stacio 14 ... Ján Vajs: Ultima Thule aŭ kongresumi kaj vojaĝien Islando 15 ... Ekspozicio „ Post duono“ en Svitavy 16 ... ESO-kunveno 17 ... Esperanto-Klubo Orientslovakia 20 ... Bibliaj Tagoj. La 20-a Ekumena Kongreso 21 ... Foriris Dušan Kostolný 22 ... Long…

Esperantisto Slovaka 2/2014

Enhavo 03 TER en Martin. 05 Verda kanuado / Zelená plavba na kanoe 07 Bibliaj Tagoj unuafoje en Ĉeĥio / Biblické dni po prvýkrát v Čechách 08 Azora insularo 10 Pri salamandroj / O salamandrách 13 Fajrobrigadanaj uniformoj / Hasičské uniformy 14 Nia intervjuo: Rememoroj pri SES 2013 15 El la klubo EKOS en Košice 16 Ĉu vi volas (re)lerni Esperanton? / Chcete sa (opäť) učiť esperanto? 18 ESO-klubo en Bratislava; Sambuka likvoro / Bazový likér 19 Esperanto en Slovakio 21 Konferenco pri Aplikoj de…

Esperantisto Slovaka 4/2014

Enhavo / Obsah 101-a Universala Kongreso de Esperanto 2016 en Nitra, Slovakio! 101. svetový kongres esperanta 2016 v Nitre na Slovensku!...............3 La rekorda KAEST............................8 Stano Marček premiita per Esperanta Nobel-premio de paco Stano Marček ocenený esperantskou Nobelovou cenou mieru ..........10 LKK de la slovaka UK nomumita; Jubilea 10-a SES 2015 en Martin....12 SAT-kongreso aŭguste en Nitra!......13 La 101-a UK en Nitra kun ŝtatestra protekto kaj speciala poŝtmarko 101.…

Esperantisto Slovaka 1 2015

Enhavo / Obsah 03 Tutslovakia Esperanta Renkontiĝo Celoslovenské esperantské stretnutie. UK 2016 en Nitra – la preparlaboroj progresas 08 Svetový kongres 2016 v Nitre – prípravné práce napredujú 10 SKEJ vekiĝas! SKEJ aktivas: JES! SKEJ-anoj sin prezentas: Zuzka, 24 12 Léon, 18; Nia intervjuo. 13 Fondaĵo Cigno premiis Slovakian Esperantan Federacion. Nadácia Cigno (Labuť) ocenila Slovenskú esperantskú federaciu 14 Poludnica 2015 15 Neĝtabulumado en Malaltaj Tatroj 16 Speak and learn – nova aplikaĵo ankaŭ…
12 items in total