Esperantisto Slovaka1/2013

Esperantisto Slovaka


With:

28 Dec 2013

1 favorite

975 visits

Esperantisto Slovaka1/2013

Enhavo Karaj legantoj ..........................................3 Via nova redaktoro ..................................4 „TER“ kaj la 6-a SKEF-Kongreso: La solena malfermo. Raporto pri la agado ..................................................5 La financa raporto. La UEA-ĉefdelegito informis. Michal Matušov pri nia junularo. Pri E-Societo en Bratislava .....................6 Raportoj pri OSES, ESONO, LEK kaj la slovaka sekcio de IKUE..................7 Rezulto de la baloto. Pri perspektivoj de nia movado ..............9 Pri la moderna E-movado ......................10 Konkludoj de la seminario.......................12 Literatura Konkurso: Karteta dometo .......................................13 Falsaj dukatoj .........................................14 Telefonparolo kun mia prapranepo..........15 Okazaĵo ..................................................17 Pavol Dobšinský: Pri tri groŝoj................18 Vikimedio: Esperanto ne plu nur revo......20 Invito al la 2-a Internacia Esperanto -lernejo en Bartošovice............................21 Kiel aboni Esperantisto Slovaka kaj pagi la membrecon en Slovaka Esperanta Federacio? ............................22 Krucenigmo kun kaŝita proverbo.............23 Fotoj el nia kongreso (LEK).....................24 Esperantisto Slovaka Organo de Slovakia Esperanta Federacio Fondita en 1946 de Ernesto Váňa Aperas 4-foje jare N-ro 1/2013, ISSN 1335-5031 Adreso de la redakcio: Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, esperantistoslovaka@gmail.com Abonkotizo libervola, minimume 6 EUR (la SKEF-membroj havas rabaton de 2 €) Abonkotizo al eksterlando: min. 10 € La membro- kaj abon-kotizo de SKEF, kun nur elektronika versio: minimume 5 € La abon- kaj membro-kotizon eblas pagi al la UEA-konto skef-i. Adreso de Slovakia Esperanta Federacio: Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio Prezidanto: Stano Marček, stano.marcek@gmail.com Vicprezidanto: Michal Matúšov (KuboF), kubof@i-espero.info Kasisto: Jarmila Rechtorisová jarmilarech@azet.sk
With:

28 Dec 2013

1 favorite

1 182 visits

Esperantisto Slovaka 2/2013

Enhavo Karaj legantoj / Milí čitatelia ..........................................3 SES 2013 plena je surprizoj .........................................4 SES 2013 bolo plné prekvapení....................................5 Nia intervjuo: Rememoroj pri SES.................................8 Pri Slovakio (por eksterlandanoj) ................................10 Rozhovor s účastníkom SES 2013..............................11 Pri SES en Eŭropa Bulteno.........................................13 Salutvortoj de la ministro.............................................16 Článok z denníka SME (8.7.2013)..............................17 SES 2013 el la staĝanta vidpunkto.............................18 Pliaj informoj pri SES troveblaj interrete......................21 Kiel aboni Esperantisto Slovaka kaj pagi la membrecon en Slovaka Esperanta Federacio? Atenton! ......................................................................22 Krucenigmo kun kaŝita proverbo.................................23 Fotoj el SES 2013.......................................................24 Frontpaĝe: Partoprenantoj de la 7-a Somera Esperanto-Studado 2013 en Martin. Foto: Andrzej Sochacki Dorspaĝe: Supre: Klasĉambro de Christophe Chazarein kun la atestiloj, fine de SES. Sube: Parto de la organizantoj de SES 2013: Víť Mišurec, Dorota Rodzianko, Romualda Jeziorowska, Zsófia Pataki, Peter Baláž kaj Katarína Nosková Esperantisto Slovaka Organo de Slovakia Esperanta Federacio Fondita en 1946 de Ernesto Váňa Aperas 4-foje jare N-ro 1/2013, ISSN 1335-5031 Adreso de la redakcio: Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, esperantistoslovaka@gmail.com Abonkotizo libervola, minimume 6 EUR (la SKEF-membroj havas rabaton de 2 €) Abonkotizo al eksterlando: min. 10 € La membro- kaj abon-kotizo de SKEF, kun nur elektronika versio: minimume 5 € La abon- kaj membro-kotizon eblas pagi al la UEA-konto skef-i. Adreso de Slovakia Esperanta Federacio: Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio Prezidanto: Stano Marček, stano.marcek@gmail.com Vicprezidanto: Michal Matúšov (KuboF), kubof@i-espero.info Kasisto: Jarmila Rechtorisová jarmilarech@azet.sk
With:

28 Dec 2013

1 241 visits

Esperantisto Slovaka 3/2013

Enhavo La 98-a Universala Kongreso de Esperanto .............................................3 Esperanto denove en Krynica....................................................................7 Aperis libro pri la muzika grupo TEAM‘......................................................8 Reĝo de la ŝuistoj ....................................................................................14 Hieraŭ, hodiaŭ kaj morgaŭ.......................................................................16 La 2-a Internacia Esperanto-Lernejo en Bartošovice ..............................18 Lingva kafejo ...........................................................................................22 Krucenigmo kun kaŝita proverbo .............................................................23 Frontpaĝe: Jozef Reinvart, Ján Fígeľ kaj Peter Baláž dum la ĉi-jara Ekonomia Forumo en Krynica. Dorspaĝe: Partoprenantoj de la 2-a Internacia Esperanto-Lernejo en Bartošovice. Foto: Andrzej Sochacki. Ĉe la stando de EEU en Krynica deĵoris aktivuloj de Pola Esperanto-Junularo. Esperantisto Slovaka Organo de Slovakia Esperanta Federacio Fondita en 1946 de Ernesto Váňa Aperas 4-foje jare N-ro 1/2013, ISSN 1335-5031 Adreso de la redakcio: Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, esperantistoslovaka@gmail.com Abonkotizo libervola, minimume 6 EUR (la SKEF-membroj havas rabaton de 2 €) Abonkotizo al eksterlando: min. 10 € La membro- kaj abon-kotizo de SKEF, kun nur elektronika versio: minimume 5 € La abon- kaj membro-kotizon eblas pagi al la UEA-konto skef-i. Adreso de Slovakia Esperanta Federacio: Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio Prezidanto: Stano Marček, stano.marcek@gmail.com Vicprezidanto: Michal Matúšov (KuboF), kubof@i-espero.info Kasisto: Jarmila Rechtorisová jarmilarech@azet.sk
With:

28 Dec 2013

2 favorites

2 676 visits

Esperantisto Slovaka 4/2013

Enhavo Spontanaj renkontiĝoj ne kostaj, sed valoraj. ..........................3 Slovak-korea poŝtmarko ..........................................................4 Trono de Kroatio: la monto Sinjal .............................................5 Svitavy festis ............................................................................9 Agadplenaj monatoj ĉe E@I ...................................................11 Nia intervjuo: Rememoroj pri SES 2013 ................................13 Prelego pri Muzaiko dum SES ................................................14 Novaj eldonaĵoj de E@I ..........................................................15 Ĉu vi ŝatas aŭskulti fabelojn?..................................................16 Ĉu vi konas fungojn?...............................................................17 Sukcesa BET-49......................................................................21 La 3-a Internacia Lingvotendaro..............................................22 Krucenigmo kun tri kaŝitaj proverboj ......................................23 Frontpaĝe: Somere en E@I oni ne nur laboras – ekskurso al la monto Šípok apud Partizánske. Dorspaĝe: En Kroatio, apud la ruinoj de la burgo Glavaš. La slovaka delegitaro sub gvido de I. Morgošová kaj R. Staňová ekskursis al la fontoj de la rivero Svitava. Foto: Vlado Škuta Esperantisto Slovaka Organo de Slovakia Esperanta Federacio Fondita en 1946 de Ernesto Váňa Aperas 4-foje jare N-ro 1/2013, ISSN 1335-5031 Adreso de la redakcio: Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, esperantistoslovaka@gmail.com Abonkotizo libervola, minimume 6 EUR (la SKEF-membroj havas rabaton de 2 €) Abonkotizo al eksterlando: min. 10 € La membro- kaj abon-kotizo de SKEF, kun nur elektronika versio: minimume 5 € La abon- kaj membro-kotizon eblas pagi al la UEA-konto skef-i. Adreso de Slovakia Esperanta Federacio: Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio Prezidanto: Stano Marček, stano.marcek@gmail.com Vicprezidanto: Michal Matúšov (KuboF), kubof@i-espero.info Kasisto: Jarmila Rechtorisová jarmilarech@azet.sk
With:

23 Nov 2014

4 favorites

1 comment

2 924 visits

Esperantisto Slovaka 3/2014

Enhavo / Obsah 03 SES 2014 en Slovakio denove sukcesa / SES 2014 na Slovensku opäť úspešné 08 Taglibro de nova SES-anino 12 SES 2014: du grandaj defioj dum du monatoj (SES-oj de la organiza vidpunkto) 14 Miaj spertoj pri ambaŭ SES-oj 15 Impresoj pri SES-Rusio 16 La 101-a Universala Kongreso de Esperanto okazos en Nitra! 101. Svetový kongres esperanta sa uskutoční v Nitre! 20 Katolikoj kaj protestantoj kune en Trento / Katolíci a protestanti spolu v Trente 22 Rendevuo en la kafejo Radnička. Brandodistilejo / Pálenica 23 KAEST kaj AMO-seminario – praktikaj scioj novembre en Modra Frontpaĝe / Na titulke: Malfermo de la 8-a Somera Esperanto- Studado en Nitra / Otvorenie 8. Letného štúdia esperanta v Nitre. Foto: Andrzej Sochacki. Dorspaĝe / Na zadnej strane obálky: Bonega kaj neforgesebla koncerto de Kaŝi de Germanio (ĉi tie kun akompano de Kimo kaj Timo) Výborný a nezabudnuteľný koncert Kašiho z Nemecka (tu sprevádzaný Kimom a Timom). Sube: Ĝoja etoso dum la vesperaj koncertoj igas SES pli ol somera lernejo. Radostná atmosféra počas večerných koncertov robí SES viac než letnou školou. Foto: Andrzej Sochacki Esperantisto Slovaka Organo de Slovakia Esperanta Federacio Fondita en 1946 de Ernesto Váňa Aperas 4-foje jare N-ro 1/2013, ISSN 1335-5031 Redaktas: Pavol Petrík kaj Stano Marček Adreso de la redakcio: Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, esperantistoslovaka@gmail.com Abonkotizo libervola, minimume 6 EUR (la SKEF-membroj havas rabaton de 2 €) Abonkotizo al eksterlando: min. 10 € La membro- kaj abon-kotizo de SKEF, kun nur elektronika versio: minimume 5 € La abon- kaj membro-kotizon eblas pagi al la UEA-konto skef-i. Adreso de Slovakia Esperanta Federacio: Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio Prezidanto: Stano Marček, stano.marcek@gmail.com Vicprezidanto: Michal Matúšov (KuboF), kubof@i-espero.info Kasisto: Jarmila Rechtorisová jarmilarech@azet.sk

22 Mar 2014

1 favorite

2 comments

2 218 visits

Esperantisto Slovaka 1/2014

Enhavo 03 ... Defendo 04 ... Prezidentaj kandidatoj kaj Esperanto 08 ... Poludnica 2014 10 ... Tutslovakia Esperanta Renkontiĝo 2014 en Martin 11 ... SES 2014 en Slovakio – kaj en Rusio 12 ... Ĉu festeme kaj novjare? JES! 13 ... Nova servo de Verda Stacio 14 ... Ján Vajs: Ultima Thule aŭ kongresumi kaj vojaĝien Islando 15 ... Ekspozicio „ Post duono“ en Svitavy 16 ... ESO-kunveno 17 ... Esperanto-Klubo Orientslovakia 20 ... Bibliaj Tagoj. La 20-a Ekumena Kongreso 21 ... Foriris Dušan Kostolný 22 ... Longjara amikeco 23 ... Krucenigmo kun kaŝita proverbo 24 ... Janka Štecová, Peter Baláž, Dorota Rodzianko kaj (sube) la partoprenantoj de JES 2013. Fotoj: Tomasz Szymula Frontpaĝe: Slovaka esperantistino Janka Štecová dum JES 2013 en Pollando. Foto: Ivo Miesen. Esperantisto Slovaka Organo de Slovakia Esperanta Federacio Fondita en 1946 de Ernesto Váňa Aperas 4-foje jare N-ro 1/2013, ISSN 1335-5031 Redaktas: Pavol Petrík kaj Stano Marček Adreso de la redakcio: Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, esperantistoslovaka@gmail.com Abonkotizo libervola, minimume 6 EUR (la SKEF-membroj havas rabaton de 2 €) Abonkotizo al eksterlando: min. 10 € La membro- kaj abon-kotizo de SKEF, kun nur elektronika versio: minimume 5 € La abon- kaj membro-kotizon eblas pagi al la UEA-konto skef-i. Adreso de Slovakia Esperanta Federacio: Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio Prezidanto: Stano Marček, stano.marcek@gmail.com Vicprezidanto: Michal Matúšov (KuboF), kubof@i-espero.info Kasisto: Jarmila Rechtorisová jarmilarech@azet.sk

26 Aug 2014

1 favorite

2 001 visits

Esperantisto Slovaka 2/2014

Enhavo 03 TER en Martin. 05 Verda kanuado / Zelená plavba na kanoe 07 Bibliaj Tagoj unuafoje en Ĉeĥio / Biblické dni po prvýkrát v Čechách 08 Azora insularo 10 Pri salamandroj / O salamandrách 13 Fajrobrigadanaj uniformoj / Hasičské uniformy 14 Nia intervjuo: Rememoroj pri SES 2013 15 El la klubo EKOS en Košice 16 Ĉu vi volas (re)lerni Esperanton? / Chcete sa (opäť) učiť esperanto? 18 ESO-klubo en Bratislava; Sambuka likvoro / Bazový likér 19 Esperanto en Slovakio 21 Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko „KAEST 2014" 23 Krucenigmo kun kaŝita proverbo Frontpaĝe / Na titulke: Partoprenantoj de Tutslovakia Esperanta Renkontiĝo en subĉiela muzeo apud Martin. Účastníci Celoslovenského esperantského stretnutia v skanzene pri Martine. Foto: Peter Baláž. Dorspaĝe / Na zadnej strane obálky: Jozef Reinvart informas pri la lingva politiko de EU, sube la partoprenantoj de TER 2014, detalo de la frontpaĝo / Jozef Reinvart informuje o jazykovej politike EU, dolu účastníci TER 2014, detail z titulnej fotografie. Foto: Peter Baláž. Esperantisto Slovaka Organo de Slovakia Esperanta Federacio Fondita en 1946 de Ernesto Váňa Aperas 4-foje jare N-ro 1/2013, ISSN 1335-5031 Redaktas: Pavol Petrík kaj Stano Marček Adreso de la redakcio: Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, esperantistoslovaka@gmail.com Abonkotizo libervola, minimume 6 EUR (la SKEF-membroj havas rabaton de 2 €) Abonkotizo al eksterlando: min. 10 € La membro- kaj abon-kotizo de SKEF, kun nur elektronika versio: minimume 5 € La abon- kaj membro-kotizon eblas pagi al la UEA-konto skef-i. Adreso de Slovakia Esperanta Federacio: Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio Prezidanto: Stano Marček, stano.marcek@gmail.com Vicprezidanto: Michal Matúšov (KuboF), kubof@i-espero.info Kasisto: Jarmila Rechtorisová jarmilarech@azet.sk

01 Feb 2015

2 favorites

1 comment

1 709 visits

Esperantisto Slovaka 4/2014

Enhavo / Obsah 101-a Universala Kongreso de Esperanto 2016 en Nitra, Slovakio! 101. svetový kongres esperanta 2016 v Nitre na Slovensku!...............3 La rekorda KAEST............................8 Stano Marček premiita per Esperanta Nobel-premio de paco Stano Marček ocenený esperantskou Nobelovou cenou mieru ..........10 LKK de la slovaka UK nomumita; Jubilea 10-a SES 2015 en Martin....12 SAT-kongreso aŭguste en Nitra!......13 La 101-a UK en Nitra kun ŝtatestra protekto kaj speciala poŝtmarko 101. „UK“ v Nitre pod záštitou prezidenta a špeciálna známka........14 Nia intervjuo / Naše interview...........15 Ekskurso al Bradlo ...........................16 Renkontiĝo en la pilgrimloko Svatý Kopeček Stretnutie na pútnickom mieste Svatý Kopeček..................................18 La 3-a Internacia Esperanto -Lernejo en la kastelo Bartošovice........................................20 SKEJ havas novan estraron..............22 Nova intensa kurso de Esperanto por progresantoj; Renkontoj en Vieno; Korespondi kun japanoj..........22 Frontpaĝe / Na titulke: La urbocentro de Nitra Mestské centrum v Nitre. Foto: Martin Havran. Dorspaĝe / Na zadnej strane obálky: La kastelo de Nitra el la 11-a jarcento Nitriansky hrad z 11. storočia Foto: Martin Havran. Esperantisto Slovaka Organo de Slovakia Esperanta Federacio Fondita en 1946 de Ernesto Váňa Aperas 4-foje jare N-ro 1/2013, ISSN 1335-5031 Redaktas: Pavol Petrík kaj Stano Marček Adreso de la redakcio: Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, esperantistoslovaka@gmail.com Abonkotizo libervola, minimume 6 EUR (la SKEF-membroj havas rabaton de 2 €) Abonkotizo al eksterlando: min. 10 € La membro- kaj abon-kotizo de SKEF, kun nur elektronika versio: minimume 5 € La abon- kaj membro-kotizon eblas pagi al la UEA-konto skef-i. Adreso de Slovakia Esperanta Federacio: Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio Prezidanto: Stano Marček, stano.marcek@gmail.com Vicprezidanto: Michal Matúšov (KuboF), kubof@i-espero.info Kasisto: Jarmila Rechtorisová jarmilarech@azet.sk
With:

01 Apr 2015

2 favorites

1 765 visits

Esperantisto Slovaka 1 2015

Enhavo / Obsah 03 Tutslovakia Esperanta Renkontiĝo Celoslovenské esperantské stretnutie. UK 2016 en Nitra – la preparlaboroj progresas 08 Svetový kongres 2016 v Nitre – prípravné práce napredujú 10 SKEJ vekiĝas! SKEJ aktivas: JES! SKEJ-anoj sin prezentas: Zuzka, 24 12 Léon, 18; Nia intervjuo. 13 Fondaĵo Cigno premiis Slovakian Esperantan Federacion. Nadácia Cigno (Labuť) ocenila Slovenskú esperantskú federaciu 14 Poludnica 2015 15 Neĝtabulumado en Malaltaj Tatroj 16 Speak and learn – nova aplikaĵo ankaŭ en la slovaka kaj en Esperanto! Speak and learn – nová aplikácia aj v slovenčine a v esperante! 18 La 3-a Internacia Esperanto-Lernejo en la kastelo. Intensa kurso / Intenzívny kurz La unua ŝerco-retejo en Esperanto; 19 SAT-kongreso en Nitra! SAT-kongres v Nitre! 20 Zamenhofa vespero 2014. Zamenhofov večer 2014 22 Filmkonkurso de Ĉina Radio Internacia Frontpaĝe / Na titulke: La nunaj 4 volontuloj en E@I: Ania (PL), Alberto (IT), Matthias (FR), kajRasmus (SE) en Malaltaj Tatroj (p. 15) Esperantisto Slovaka Organo de Slovakia Esperanta Federacio Fondita en 1946 de Ernesto Váňa Aperas 4-foje jare N-ro 1/2013, ISSN 1335-5031 Redaktas: Pavol Petrík kaj Stano Marček Adreso de la redakcio: Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, esperantistoslovaka@gmail.com Abonkotizo libervola, minimume 6 EUR (la SKEF-membroj havas rabaton de 2 €) Abonkotizo al eksterlando: min. 10 € La membro- kaj abon-kotizo de SKEF, kun nur elektronika versio: minimume 5 € La abon- kaj membro-kotizon eblas pagi al la UEA-konto skef-i. Adreso de Slovakia Esperanta Federacio: Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio Prezidanto: Stano Marček, stano.marcek@gmail.com Vicprezidanto: Michal Matúšov (KuboF), kubof@i-espero.info Kasisto: Jarmila Rechtorisová jarmilarech@azet.sk
12 items in total