Stano Marček's documents

Kristnaska/novjara oferto de lernolibroj kaj instrumaterialoj

Karaj geamikoj, Mi sendas al vi alkroĉe aktualan oferton de mia eldonejo en pdf-formato (10 paĝoj, 129 titoloj), kaj proponas specialan "kristnaskan/novjaran“ rabaton: Por ĉiuj titoloj (eĉ se mendotaj unuekzemplere) – triona rabato el la indikita p…


- 267 visits


Rulafiŝo por la festivalo Woodstock

De la 13-a ĝis la 16-a de julio okazos en Pollando Multgeneracia Vilaĝo Esperanto. Mi preparis por ĝi jenan rulafiŝon (en pdf). Sur la retpaĝo www.cem.info.pl/?p=1505&lang=de estas jena informo: Programo de Aktivecoj en MULTKULTURA VILAĜO ESPERA…


- 309 visits
Oferto de Stano Marček

Kristnaska oferto Jen aktuala oferto de mia eldonejo, kun speciala rabato: Por ĉiuj titoloj (eĉ se mendotaj unuekzemplere): triona rabato de la indikita prezo (vidu sube). Speciala rabato: se vi krom 10 lernolibroj mendos 5 pliajn diskojn (Modela…


- 378 visits


Revuo Esperanto, majo 2013

Enhavo 99 ... Malferme: Studi universitate, interrete kaj per Esperanto (Amri Wandel) 100 ... Universitato de Esperanto naskiĝas (Dennis Keefe) 102 ... Bibliotekoj: Trovu nin en Europeana (Ana Manero) 103 ... Esperanto-libroj de la eldonejo Impeto en…
Krucenigmoj en Esperanto

„Instrua amuzo“ estas titolo de unu el la kajeroj kun kruc(vort)enigmoj, kiujn mi verkis kaj eldonis antaŭ multaj jaroj. Ĉu krucenigmoj vere instruas kaj amuzas? Probable jes. Asertas tion reagoj de legantoj de diversaj gazetoj, kie krucenigmoj apera…