Stano Marček's documents

Kristnaska/novjara oferto de lernolibroj kaj instrumaterialoj

Karaj geamikoj, Mi sendas al vi alkroĉe aktualan oferton de mia eldonejo en pdf-formato (10 paĝoj, 129 titoloj), kaj proponas specialan "kristnaskan/novjaran“ rabaton: Por ĉiuj titoloj (eĉ se mendotaj unuekzemplere) – triona rabato el la indikita p…


- 251 visits


Rulafiŝo por la festivalo Woodstock

De la 13-a ĝis la 16-a de julio okazos en Pollando Multgeneracia Vilaĝo Esperanto. Mi preparis por ĝi jenan rulafiŝon (en pdf). Sur la retpaĝo www.cem.info.pl/?p=1505&lang=de estas jena informo: Programo de Aktivecoj en MULTKULTURA VILAĜO ESPERA…


- 297 visits
Oferto de Stano Marček

Kristnaska oferto Jen aktuala oferto de mia eldonejo, kun speciala rabato: Por ĉiuj titoloj (eĉ se mendotaj unuekzemplere): triona rabato de la indikita prezo (vidu sube). Speciala rabato: se vi krom 10 lernolibroj mendos 5 pliajn diskojn (Modela…


- 369 visits


Revuo Esperanto, majo 2013

Enhavo 99 ... Malferme: Studi universitate, interrete kaj per Esperanto (Amri Wandel) 100 ... Universitato de Esperanto naskiĝas (Dennis Keefe) 102 ... Bibliotekoj: Trovu nin en Europeana (Ana Manero) 103 ... Esperanto-libroj de la eldonejo Impeto en…
Krucenigmoj en Esperanto

„Instrua amuzo“ estas titolo de unu el la kajeroj kun kruc(vort)enigmoj, kiujn mi verkis kaj eldonis antaŭ multaj jaroj. Ĉu krucenigmoj vere instruas kaj amuzas? Probable jes. Asertas tion reagoj de legantoj de diversaj gazetoj, kie krucenigmoj apera…
Slovaka lulkanto

Lernantoj en niaj intensaj E-kursoj ofte laciĝas post kelkhora laboro. Tamen, se vi fine de la lecionoj prenas gitaron, aŭ eksidas apud piano kaj instruas al ili belan Esperanto-kanton, ili vigliĝas kaj lernas plu, kaj per amuza kaj gaja maniero park…
Fabelo de la fratoj Grimm: Maljuna avo kaj nepo

Verŝane ĉiu el ni, sed precipe niaj infanoj kaj genepoj, ŝatis, kaj eble ankoraŭ nun ŝatas aŭskulti fabelojn. Foriri el la realo en la mirindan mondon de herooj kun supernaturaj kapabloj, kie la bono venkas la malbonon. Plej agrable estis aŭskulti ni…
Fabelo de Andersen: Reĝidino sur pizo

Fabeloj de Andersen Hans Christian Andersen estis dana verkisto, kiu famiĝis ĉefe pro verkado de fabeloj. Tiuj estas tradukitaj al pli ol 100 lingvoj kaj influis ankaŭ teatraĵojn, filmojn, baletojn. La fabelojn de Andersen, kiuj aperis libroforme en…
Kristnaska Oferto

Ĉu Esperanta (lerno)libro aŭ kompakt-disko kun fabeloj estas taŭga kristnaska donaco por viaj proksimuloj? Jen mia aktuala oferto.


4 comments - 1 392 visits


Reklamo al silento - Team'

REKLAMO AL SILENTO Televid’ reklamas la silenton nun, ĉiu jam ekflamas pro bela oportun’! Al silent’ reklamo vera furoraĵ’, importita silenteg’ plej necesa aĵ’. Refreno: Eblas en kaŝ’ la silenton de arbar’ havi por via dom’. Estas garantio, indas l…
Sur la sama ŝipo - Team'

SUR LA SAMA ŜIPO Printempe mi frusonĝis ke la dom’ ne plenas je malam’. Falis kradar’, apertas dom’, kaj sin salutas ĉiu hom’. Bela rond’ ĉar ne plu envi’, simple mirinda mond’. Bonan pli ĉu elpensis vi? Ne, pli bonan ne! (REFRENO:) Ĉiu el ni ja su…
Jen mia numero - Team'

Ĉu povas esti vi grava veninte el sonĝoj, lud’ kaj kin’? Cirkulas dir’, eble prava, pri multaj, kiuj koncernis vin. Tro diafanas la ombrelo kaj pro tru’ ne ŝirmas vin kaj kion vi faru el ĝi? Sekretaj faltoj en la kor’ ofendas vin... telefonvoku al mi…