See also...

Esperantistoj-Ĵurnalistoj Esperantistoj-Ĵurnalistoj


Mi parolos Esperanton Mi parolos Esperanton


Saluton el Esperantujo! Saluton el Esperantujo!


L'école de demain L'école de demain


instruistoj kaj lernantoj instruistoj kaj lernantoj


Esperantujo Esperantujo


See more...

Keywords

esperanto


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

1 288 visits

Juna Amiko 4_2015

Juna Amiko 4_2015
ENHAVO

02 Bildstrio Klaŭdia (Sonmy Álvarez, CU)
04 Enkonduke: Karaj amikoj! (Stano Marček, SK); Leterkestoj: se mi estus birdo... (Mireille Grosjean, CH)
05 Konversaciaj temoj: Kion fari je Silvestro? (Judit Felszeghy, HU)
09 LUME: El mia kolora vivo: (JPavel Rak, CZ)
11 Ekstere: Muŝkapt-ulo, la danĝera planto! (Samuel, CH)
12 Krucenigmo pri legomoj (Luiza Carol, IS)
26 LUDE, la unika dua etaĝo: La inter-planeda vojaĝo 2 (Mónika Molnár, CH)
16 Unesko 70-jara! (Renée Triolle, FR)
17 Amuza matematiko: Ekamu matematikon (Małgosia Komar-nicka, PL)
18 Leterkesto: Ruĝa suno, flava suno (Mireille Grosjean, CH)
19 Kantu kun Juna Amiko (Małgosia Komarnicka, PL)
20 La ciklo de akvo: afiŝo por lernejoj
22 Muziko: El la vivo de muzikistoj (Dieter Berndt, DE)
23 Interkultura Mondo: Internacia Junulara Kongreso (Elena Nadikova, RU)
26 Legu kaj ĝuu (Małgosia Komarnicka, PL)
27 Ekkonu mian landon pere de ĝiaj legendoj: Litovio (Povilas Jegorovas, LT
30 Recenzoj: La trajno en la neĝo (Luiza Carol, IS; Zdenka Polašek, KR)
33 La Asocio (Jan Kozousek, AT)
34 LASTE, la absolute spektakla tria etaĝo: Besta krucenigmo (Stefan MacGill, HU/NZ)
36 Nia kultura heredaĵo: Karpunina Jelena (Lena) (1963-2013) (Baldur
Ragnarsson, IS)
38 Landaj Perantoj de Juna Amiko
Frontpaĝe kaj dorspaĝe: Leterkestoj en diversaj landoj sur la fotoj de Mireille Grosjean, CH.

Eldonanto de Juna amiko: Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI). Jura sidejo: Centra Oficejo de UEA, Roterdamo, Nederlando. Retejo: sub rekonstruo ĉe ilei.mondo.info. Ĉefaj informoj pri Juna Amiko: ilei.info/revuoj/?lingvo=eo. Historio de la revuo: eo.wikipedia.org/wiki/Juna_Amiko. La numeroj de 0 ĝis 138 (1972 ĝis 2013) estas publike legeblaj ĉe: www.eventoj.hu/juna-amiko. Vidu ankaŭ lernu.net kaj edukado.net. Redaktoro: Stano Marček (Zvolenská 15/21, SK 036 01 Martin, Slovakio), stano.marcek@gmail.com aŭ redakcio@gmail.com. Lingvaj reviziantoj: Karine Arakeljan (Armenio), Trezoro Huang Yinbao (Ĉinio), Doi Ĉieko (Japanio). Rubrikestroj: Judit Felszeghy, Stefan MacGill (ĉiuj el Hungario), Małgosia Komarnicka (Pollando), Mónika Molnár (Svislando), Elena Nadikova (Rusio), Samuel Bélisle (Svislando), Luiza Carol (Israelo), Baldur Ragnarsson (Islando). Kunlaboranto: Raita Pihälä / Saliko (FI). Presita en Slovakio. Administranto: Sebastian Cyprich, ILEI.Oficejo@gmail.com. Landaj Perantoj sur la p. 38. La sekva numero aperos en novembro. Limdatoj por sendi kontribuaĵojn: ĝis la fino de januaro, aprilo, aŭgusto kaj oktobro. Jarabono €18 en tiel nomataj A-landoj kaj €13 en B-landoj, laŭ la kategorioj de UEA (po €15 kaj €12 por mendo de 3 aŭ pli da ekzempleroj al la sama adreso). ISSN 0230 1318
Translate into English

Lydia Lindla (Ly), Lorenzo Kjell Salmonson, Edith Jaffré and 2 other people have particularly liked this photo


Comments

Sign-in to write a comment.