Stano Marček's photos


 • Esperanto Aktuell 3/2015

  Enhavtabelo/Inhalt 1: Trixini (artistnomo de Hansjörg Kindler), estas konata germana magiisto, pupludisto, pastro kaj esperantisto (legu sur la p. 28) 2: Adresoj / Adressen 3: Germana Esperanto-Asocio: Karaj legantoj! Enhavtabelo / Inhalt 4-5: El bibl…

 • Juna Amiko 2/2015

  ENHAVO 04 Enkonduke: Karaj legantoj! (Stano Marček, SK); Valoraj renkontiĝoj (Mireille Grosjean, CH) 05 Konversaciaj temoj: Mi deziras hundidon! (Judit Felszeghy, HU) 09 LUME: El mia kolora vivo (Pavel Rak, CZ) 11 Ekstere: Lacertuloj, la diversaj…

 • Esperanto Aktuell 2/2015

  Enhavtabelo/Inhalt 1: Martin Schäffer, Ĝenerala Sekretario de GEA kaj de UEA (legu sur la p. 30) 2: Adresoj / Adressen 3: Germana Esperanto-Asocio: Karaj legantoj! Enhavtabelo / Inhalt 4-5: Aŭstria Esperanto-Federacio: Warum ich ein Esperant und kein Espe…


 • Hinda lernolibro de Esperanto

  En presejo estas hinda eldono de mia lernolibro "Esperanto per rekta metodo". एस्पेरांतो सीधी पद्धती से| Al la hinda ĝin tradukis Aniruddha Banahatti. Martin, 2015.114p. 25cm. ISBN 9789535541806. Prezo € 7,50, triona rabato ekde 3 ekz. Mendebla ĉe stano.…

 • Esperantisto Slovaka 1 2015

  Enhavo / Obsah 03 Tutslovakia Esperanta Renkontiĝo Celoslovenské esperantské stretnutie. UK 2016 en Nitra – la preparlaboroj progresas 08 Svetový kongres 2016 v Nitre – prípravné práce napredujú 10 SKEJ vekiĝas! SKEJ aktivas: JES! SKEJ-anoj sin prezent…

 • Juna Amiko 1/2015, enhavo • Juna Amiko 1/2015

  Enkonduke: Karaj amikoj! Unue la plej grava novaĵo: nia revuo Juna Amiko, kiu aperas jam 42 jarojn, nun legeblas ankaŭ en la reto! La numeroj 0 ĝis 138 (1972 ĝis 2013) estas skanitaj kaj deponitaj en interreta biblioteko de Eventoj por publika legado en…

 • Esperanto Aktuell 1.2015

  Enhavtabelo/Inhalt 1: Franziska recitas la poemon Riproĉo de Julio Baghy dum Librotago en Vieno (legu sur la p. 4) 2: Adresoj / Adressen 3: Germana Esperanto-Asocio: Karaj legantoj! Enhavtabelo / Inhalt 4-7: Aŭstria Esperanto-Federacio: Unua Esperanto…

 • Turka lernolibro de Esperanto + KD

  En presejo estas turka eldono de mia lernolibro Esperanto per rekta metodo. Akompanos ĝin kompakta disko kun la lernolibro en pdf (printebla, projekciebla) kaj "Modela elparolo" - voĉlegitaj tekstoj de la libro en mp3. La lernolibro aperis jam en 35 ling…


 • Esperantisto Slovaka 4/2014

  Enhavo / Obsah 101-a Universala Kongreso de Esperanto 2016 en Nitra, Slovakio! 101. svetový kongres esperanta 2016 v Nitre na Slovensku!...............3 La rekorda KAEST............................8 Stano Marček premiita per Esperanta Nobel-premio de…

 • Esperanto Aktuell 6/2014

  Enhavtabelo/Inhalt 1: Ĉevaloj kaj pasaĝeroj pacience atendas la koĉeron (legu sur la p. 19) 2: Adresoj / Adressen 3: Germana Esperanto-Asocio: Karaj legantoj! Enhavtabelo / Inhalt 4-5: Aŭstria Esperanto-Federacio: For la batalilojn! Strata pacmuzeo en Vie…

 • Juna Amiko 3{2014, enhavo

  Jen enhavo de la revuo Juna Amiko 3/2014. Juna Amiko estas revuo por komencintoj kaj lernantoj de la internacia lingvo. Ĝi provizas variajn, mallongajn legaĵojn en simpla, aŭ almenaŭ ne tro komplika lingvaĵo. Do, ĝi celas precipe tiujn kiuj jam konas la…


 • Juna Amiko 3/2014

  Mi ĵus sendis al presejo la lastan ĉi-jaran numeron de la revuo Juna Amiko. La enhavo legeblas sur la sekva bildo. Juna Amiko estas revuo por komencintoj kaj lernantoj de la internacia lingvo. Ĝi provizas variajn, mallongajn legaĵojn en simpla, aŭ almena…

 • Esperantisto Slovaka 3/2014

  Enhavo / Obsah 03 SES 2014 en Slovakio denove sukcesa / SES 2014 na Slovensku opäť úspešné 08 Taglibro de nova SES-anino 12 SES 2014: du grandaj defioj dum du monatoj (SES-oj de la organiza vidpunkto) 14 Miaj spertoj pri ambaŭ SES-oj 15 Impresoj pr…

 • Esperanto Aktuell 5.2014

  Enhavtabelo/Inhalt 1 Surarba afiŝo pri la septembra Somera Esperanto-festo sur la Esperantoplaco en Berlin-Neukölln. Foto: Fritz Wollenberg (legu sur la p. 4.) 2 Adresoj / Adressen 3 Germana Esperanto-Asocio: Karaj legantoj! Enhavtabelo / Inhalt 4-5 El la…


 • Mia oktobra prelegturneo en Belgio, Francio kaj Ĉeĥio

  En oktobro 2014 mi faros prelegturneon kaj gvidos rektmetodajn kursojn de Esperanto en Belgio, Francio kaj Ĉeĥio. Mi komencos en Bruselo (1-3), poste Antverpeno (3-6), Gérardmer (6-8), Dijon (8-11) Tours (11-14), Le Mans (14-17), Hérouville Saint Clair (1…

 • Juna Amiko 2/2014

  ENHAVO 04 Enkonduke: Vojo al lernejo, vojo al lernado, vojo al lerniloj (Mireille Grosjean, CH) 05 Konversaciaj temoj: Kiel trovi loĝeblon? (Judit Felszeghy, HU) 09 LUME: El mia kolora vivo (Pavel Rak, CZ) 11 Ekstere: Krokodiloj – la imponaj reptil…

 • Esperanto aktuell 4/2014

  Enhavtabelo/Inhalt 1 Prof. d-ino Furong Pan kaj d-ro Feng Zhao antaŭ la fama komercista ponto trans la vadejon, kiu donis al Erfurt ties nomon. Foto: Hedwig Fischer 2 Adresoj / Adressen 3 Germana Esperanto-Asocio: Karaj legantoj! Enhavtabelo / Inhalt 4-6…


183 items in total