Stano Marček's photos


 • Mia prelego dum la 3a Tutmonda Kolokvo pri Instruado de Esperanto, daŭrigo

  De la 13-a ĝis la 16-a de majo 2015 okazis en Neuchâtel (Svislando) la 3-a Tutmonda Kolokvo pri Instruado de Esperanto. La kolokvon organizis ILEI kaj la ĉefa loka organizantino estis la prezidantino de ILEI, Mireille Grosjean. Mi mem prelegis pri mia ler…

 • Mia prelego dum la 3a Tutmonda Kolokvo pri Instruado de Esperanto

  De la 13-a ĝis la 16-a de majo 2015 okazis en Neuchâtel (Svislando) la 3-a Tutmonda Kolokvo pri Instruado de Esperanto. La kolokvon organizis ILEI kaj la ĉefa loka organizantino estis la prezidantino de ILEI, Mireille Grosjean. Mi mem prelegis pri mia ler…

 • Esperantisto Slovaka 3/2015, dorso /zadná strana obálky

  Esperantisto Slovaka Organo de Slovakia Esperanta Federacio / Orgán Slovenskej esperantskej federácie Fondita en 1946 de Ernesto Váňa / Založený v roku 1946 Ernestom Váňom Aperas 4-foje jare / Vychádza 4x do roka N-ro 3/2015, ISSN 1335-5031 Adreso de la…


 • Esperantisto Slovaka 3/2015, kovrilo /obálka

  Enhavo / Obsah 03 La deka kaj la lasta SES / Desiate a posledné SES 05 La aliaj ne estas strangaj kaj mi ne estas normala / Okolie nie je čudné a ja nie som ormálny 12 Informoj pri la 100-a UK en Lillo, Francio / Informácia zo 100. UK v Lille, Francúzsko…

 • Juna Amiko 3/2015

  ENHAVO: 04 Enkonduke: Karaj legantoj! (Stano Marček, SK); La prezidanto salutas vin! (Mireille Grosjean, CH) 05 Konversaciaj temoj: Gastigado dum somermeza festeno en Hungario (Judit Felszeghy, HU) 09 Mia unua Univer­sala Kongreso (Jan Kozousek, AU) 11 E…

 • Esperanto Aktuell 4.2015

  Enhavtabelo/Inhalt 1: La nova oficejo de GEA en Berlino (legu sur la p. 3, 4) 2: Adresoj / Adressen 3: Germana Esperanto-Asocio: Karaj legantoj! Enhavtabelo / Inhalt 5-7: Interkultura Centro Herzberg: Nia konstanta kaj sukcesa informlaborado. Von Herzberg…


 • Esperantisto Slovaka 2/2015

  Enhavo / Obsah TER 2015 ........................................ ..3 E@I grimpas sur montopintoj.............5 SKEJ-anoj sin prezentas: Žeňa, 25...................................... .......6 Tomáš, 19 ........................................ ..7 Bibliaj…

 • Esperanto Aktuell 3/2015

  Enhavtabelo/Inhalt 1: Trixini (artistnomo de Hansjörg Kindler), estas konata germana magiisto, pupludisto, pastro kaj esperantisto (legu sur la p. 28) 2: Adresoj / Adressen 3: Germana Esperanto-Asocio: Karaj legantoj! Enhavtabelo / Inhalt 4-5: El bibl…

 • Juna Amiko 2/2015

  ENHAVO 04 Enkonduke: Karaj legantoj! (Stano Marček, SK); Valoraj renkontiĝoj (Mireille Grosjean, CH) 05 Konversaciaj temoj: Mi deziras hundidon! (Judit Felszeghy, HU) 09 LUME: El mia kolora vivo (Pavel Rak, CZ) 11 Ekstere: Lacertuloj, la diversaj…


 • Esperanto Aktuell 2/2015

  Enhavtabelo/Inhalt 1: Martin Schäffer, Ĝenerala Sekretario de GEA kaj de UEA (legu sur la p. 30) 2: Adresoj / Adressen 3: Germana Esperanto-Asocio: Karaj legantoj! Enhavtabelo / Inhalt 4-5: Aŭstria Esperanto-Federacio: Warum ich ein Esperant und kein Espe…

 • Hinda lernolibro de Esperanto

  En presejo estas hinda eldono de mia lernolibro "Esperanto per rekta metodo". एस्पेरांतो सीधी पद्धती से| Al la hinda ĝin tradukis Aniruddha Banahatti. Martin, 2015.114p. 25cm. ISBN 9789535541806. Prezo € 7,50, triona rabato ekde 3 ekz. Mendebla ĉe stano.…

 • Esperantisto Slovaka 1 2015

  Enhavo / Obsah 03 Tutslovakia Esperanta Renkontiĝo Celoslovenské esperantské stretnutie. UK 2016 en Nitra – la preparlaboroj progresas 08 Svetový kongres 2016 v Nitre – prípravné práce napredujú 10 SKEJ vekiĝas! SKEJ aktivas: JES! SKEJ-anoj sin prezent…


 • Juna Amiko 1/2015, enhavo


 • Juna Amiko 1/2015

  Enkonduke: Karaj amikoj! Unue la plej grava novaĵo: nia revuo Juna Amiko, kiu aperas jam 42 jarojn, nun legeblas ankaŭ en la reto! La numeroj 0 ĝis 138 (1972 ĝis 2013) estas skanitaj kaj deponitaj en interreta biblioteko de Eventoj por publika legado en…

 • Esperanto Aktuell 1.2015

  Enhavtabelo/Inhalt 1: Franziska recitas la poemon Riproĉo de Julio Baghy dum Librotago en Vieno (legu sur la p. 4) 2: Adresoj / Adressen 3: Germana Esperanto-Asocio: Karaj legantoj! Enhavtabelo / Inhalt 4-7: Aŭstria Esperanto-Federacio: Unua Esperanto…


 • Turka lernolibro de Esperanto + KD

  En presejo estas turka eldono de mia lernolibro Esperanto per rekta metodo. Akompanos ĝin kompakta disko kun la lernolibro en pdf (printebla, projekciebla) kaj "Modela elparolo" - voĉlegitaj tekstoj de la libro en mp3. La lernolibro aperis jam en 35 ling…

 • Esperantisto Slovaka 4/2014

  Enhavo / Obsah 101-a Universala Kongreso de Esperanto 2016 en Nitra, Slovakio! 101. svetový kongres esperanta 2016 v Nitre na Slovensku!...............3 La rekorda KAEST............................8 Stano Marček premiita per Esperanta Nobel-premio de…

 • Esperanto Aktuell 6/2014

  Enhavtabelo/Inhalt 1: Ĉevaloj kaj pasaĝeroj pacience atendas la koĉeron (legu sur la p. 19) 2: Adresoj / Adressen 3: Germana Esperanto-Asocio: Karaj legantoj! Enhavtabelo / Inhalt 4-5: Aŭstria Esperanto-Federacio: For la batalilojn! Strata pacmuzeo en Vie…


187 items in total