Stano Marček's photos


 • 107 Krucenigmoj en Esperanto sur KD, kun la solvoj

  Kompakta disko kun 107 diversgrandaj (printeblaj kaj projekcieblaj) kruc(vort)enigmoj en formatoj pdf kaj jpg. Instrua amuzilo por viaj klubanoj aŭ kursanoj. Enestas kroma pdf-dosierto kun la solvoj. Aŭtoro Stano Marček. Ilustris Linda Marčeková kaj Stan…

 • Oferto Stano Marček, somero 2012, parto 6

  Aktuala oferto de mia eldonejo. Novaĵo: nun ĉio aĉeteblas kun triona rabato, ne nur por libroservoj, ekde unu mendota ekzemplero!

 • Oferto Stano Marček, somero 2012, parto 5

  Aktuala oferto de mia eldonejo. Novaĵo: nun ĉio aĉeteblas kun triona rabato, ne nur por libroservoj, ekde unu mendota ekzemplero!


 • Oferto Stano Marček, somero 2012, parto 4

  Aktuala oferto de mia eldonejo. Novaĵo: nun ĉio aĉeteblas kun triona rabato, ne nur por libroservoj, ekde unu mendota ekzemplero!

 • Oferto Stano Marček, somero 2012, parto 3

  Aktuala oferto de mia eldonejo. Novaĵo: nun ĉio aĉeteblas kun triona rabato, ne nur por libroservoj, ekde unu mendota ekzemplero!

 • Oferto Stano Marček, somero 2012, parto 2

  Aktuala oferto de mia eldonejo. Novaĵo: nun ĉio aĉeteblas kun triona rabato, ne nur por libroservoj, ekde unu mendota ekzemplero!


 • Oferto Stano Marček, somero 2012, parto 1

  Aktuala oferto de mia eldonejo. Novaĵo: nun ĉio aĉeteblas kun triona rabato, ne nur por libroservoj, ekde unu mendota ekzemplero!

 • Instruaj bildoj por rektmetoda instruado sur KD

  Kovrilo de la kompakta disko "Instruaj bildoj por rektmetoda instruado". Desegnis Linda Marčeková. Eldonis Stano Marček, Martin, 2006. Kompakta disko kun 500 bildoj en formato PDF, uzeblaj (projekcieblaj) en rektmetodaj kursoj. € 15,00

 • La 500 Instruaj bildoj A5

  Instruaj bildoj por rektmetoda instruado. Linda Marčeková. Martin: Eldonis Stano Marček en 2006. En du skatoloj. 500 folioj (19x14cm) kun desegnaĵoj uzeblaj en kursoj. € 57,00


 • Instruaj bildoj sur KD, projekciataj al ekrano

  Foto de Remy Bouchet. Rektmetoda instruado kun projekciado de la KD "Instruaj bildoj" al ekrano, en Coma - Ruga, Hispanio, en la 18-a Internacia Esperanto-Semajno de la Kulturo kaj Turismo. Instruaj bildoj por rektmetoda instruado. Desegnis Linda Marčekov…

 • Instruaj bildoj por rektmetoda instruado

  Instruaj bildoj por rektmetoda instruado. Desegnis Linda Marčeková. Martin: Eldonis Stano Marček en 2006. En du skatoloj. 500 folioj (19x14cm) kun desegnaĵoj uzeblaj en kursoj. € 57,00

 • Revuo Esperanto, septembro 2012

  Tiel aspektas kovrilpaĝo de la septembra revuo Esperanto, oficiala organo de UEA (www.uea.org/revuo/index.html). La revuo estas abonebla ĉe: www.uea.org/alighoj/revu_ab Enhavo 171 ... Malferme: UK kun junula vigliga entuziasmo (Barbara Pietrzak) 172 ...…


 • Oferto de la eldonejo Stano Marček

  Jen aktuala oferto de mia eldonejo. Nu, aktuala... Intertempe aperis taja eldono de mia lernolibro (la 31-a), vidu: katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=8780 kaj kompakta disko kun la vjetnama lernolibro katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=8082 en formato pd…

 • Esperanto Aktuell 4 2012

  La 24-an de julio, do semajnon pli frue ol kutime (pro mia sekva veturo al Hanojo) mi donis al presejo la kvaran ĉi-jaran numeron de Esepranto aktuell, membrorevuon de Germana Esperanto-Asocio kaj de Germana Esperanto-Junularo: www.esperanto.de/ea, kiun p…

 • Esperanto en Lingibli

  En la julia-aŭgusta numero de la revuo Esperanto (presata) aperos jena artikolo de Uwe Stecher: Lingibli – Nova lingvo-lernprogramo ankaŭ en Esperanto Novaj elektronikaj helpiletoj konkeras niajn poŝojn: la plurfunkciaj telefono kaj tabulkomputilo kun l…


 • Revuo Esperanto, julio 2012

  La julia-aŭgusta numero de la revuo Esperanto, oficiala organo de UEA (www.uea.org/revuo/index.html). La revuo estas abonebla ĉe: www.uea.org/alighoj/revu_ab Enhavo 147 ... Malferme: Sukcesa tutmonda ekzamentago (Katalin Kováts) 148 ... Pollando – koro…

 • La grupo Teamo finas

  La slovaka muzika grupo Teamo, kiu eldonis sian unuan diskon ankaŭ en Esperanto, kaj sekve koncertis dum la UK en Brajtono, IJK en Kerkrade kaj SAT-Kongreso en Illertisen (1989), decidis doni punkton post sia ekzisto, kaj okazigis la lastan adiaŭan koncer…

 • Faldfolio pri Esperanto

  Nova informilo pri Esperanto – en Esperanto Aŭstria Esperanto-Federacio (AEF) eldonis novan, presitan faldfolion pri la Internacia Lingvo, en kiu legeblas tre mallonge kaj simple pri ĝia historio, pri lern-eblecoj kaj utiligado. Iom malkutime estas, ke l…