1 favorite     0 comments    1 440 visits

See also...

Esperantujo EsperantujoKeywords

Esperanto


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

1 440 visits


Esperantisto Slovaka 2/2015

Esperantisto Slovaka 2/2015
Enhavo / Obsah
TER 2015 ..........................................3
E@I grimpas sur montopintoj.............5
SKEJ-anoj sin prezentas:
Žeňa, 25.............................................6
Tomáš, 19 ..........................................7
Bibliaj Tagoj kun Adoru
en Vroclavo, Pollando, 2015
Biblické dni s Adoru vo Wroclawi,
Poľsko, 2015.....................................8
92-a Germana Esperanto- Kongreso
en Hameleno
92. nemecký esperantský kongres
v Hamelne........................................10
Nekonata „eterna“ soldato
Neznámy „večný“ vojak ...................13
Recenzo: Temoj por pluraj libroj.......15
Pajlaj domoj: ĉu arkitekturo
de la estonteco?................................16
Paŭlo Coelho: Alkemisto
Paulo Coelho: Alchymista.................18
Bonvenigo de printempo
Vítanie jari.........................................19
Esperanto kaj Filmfestivalo en Ĉinio
en Ĉeĥa Televido, studio Ostrava.....20

Frontpaĝe / Na titulke:
La tuta E@I-teamo sur la plej alta
montopinto de Malaltaj Tatroj:
Ďumbier (2043 m). Celý E@I tím na
najvyššom vrchole Nízkych Tatier:
Ďumbier (2043 m)
Dorspaĝe / Na zadnej strane:
Ĝuante panoramon de la belvedero
en Litpovský Ján. Vychutnávajúc si
panorámu z rozhľadne v Liptovskom
Jáne. Sube: Ripozante apud Štrbské
pleso en Altaj Tatroj. Spodné foto:
Odpočívajúc pri Štrbskom plese
vo Vysokých Tatrách.

Esperantisto Slovaka
Organo de Slovakia Esperanta Federacio
Fondita en 1946 de Ernesto Váňa
Aperas 4-foje jare
N-ro 1/2013, ISSN 1335-5031
Redaktas: Pavol Petrík kaj Stano Marček
Adreso de la redakcio:
Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, esperantistoslovaka@gmail.com
Abonkotizo libervola, minimume 6 EUR (la SKEF-membroj havas rabaton de 2 €)
Abonkotizo al eksterlando: min. 10 €
La membro- kaj abon-kotizo de SKEF, kun nur elektronika versio: minimume 5 €
La abon- kaj membro-kotizon eblas pagi al la UEA-konto skef-i.

Adreso de Slovakia Esperanta Federacio:
Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio
Prezidanto: Stano Marček,
stano.marcek@gmail.com
Vicprezidanto: Michal Matúšov
(KuboF), kubof@i-espero.info
Kasisto: Jarmila Rechtorisová
jarmilarech@azet.sk
Translate into English

Lydia Lindla (Ly) has particularly liked this photo


Comments

Sign-in to write a comment.