2 favorites     0 comments    2 697 visits

With...


See also...

Esperanto 125 jaroj Esperanto 125 jaroj


Fabelaj mondoj Fabelaj mondoj


Tuta Mondo Tuta Mondo


L'école de demain L'école de demain


Esperantujo Esperantujo


See more...

Keywords

Esperanto


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

2 697 visits


Esperantisto Slovaka 4/2013

Esperantisto Slovaka 4/2013
Enhavo

Spontanaj renkontiĝoj ne kostaj, sed valoraj. ..........................3
Slovak-korea poŝtmarko ..........................................................4
Trono de Kroatio: la monto Sinjal .............................................5
Svitavy festis ............................................................................9
Agadplenaj monatoj ĉe E@I ...................................................11
Nia intervjuo: Rememoroj pri SES 2013 ................................13
Prelego pri Muzaiko dum SES ................................................14
Novaj eldonaĵoj de E@I ..........................................................15
Ĉu vi ŝatas aŭskulti fabelojn?..................................................16
Ĉu vi konas fungojn?...............................................................17
Sukcesa BET-49......................................................................21
La 3-a Internacia Lingvotendaro..............................................22
Krucenigmo kun tri kaŝitaj proverboj ......................................23

Frontpaĝe: Somere en E@I oni ne nur laboras
– ekskurso al la monto Šípok apud Partizánske.
Dorspaĝe: En Kroatio, apud la ruinoj de la burgo Glavaš.
La slovaka delegitaro sub gvido de I. Morgošová kaj
R. Staňová ekskursis al la fontoj de la rivero Svitava.
Foto: Vlado Škuta

Esperantisto Slovaka
Organo de Slovakia Esperanta Federacio
Fondita en 1946 de Ernesto Váňa
Aperas 4-foje jare
N-ro 1/2013, ISSN 1335-5031
Adreso de la redakcio:
Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, esperantistoslovaka@gmail.com
Abonkotizo libervola, minimume 6 EUR (la SKEF-membroj havas rabaton de 2 €)
Abonkotizo al eksterlando: min. 10 €
La membro- kaj abon-kotizo de SKEF, kun nur elektronika versio: minimume 5 €
La abon- kaj membro-kotizon eblas pagi al la UEA-konto skef-i.

Adreso de Slovakia Esperanta Federacio:
Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio
Prezidanto: Stano Marček,
stano.marcek@gmail.com
Vicprezidanto: Michal Matúšov
(KuboF), kubof@i-espero.info
Kasisto: Jarmila Rechtorisová
jarmilarech@azet.sk
Translate into English

Edith Jaffré, Lydia Lindla (Ly) have particularly liked this photo


Comments

Sign-in to write a comment.