Esperanto-Muzeo en Svitavy's documents

Spomenka Štimec - Ombro sur interna pejzaĝo

Elŝutebla verko de la konata kroata verkistino, kiu en januaro 2019 solenas sian vivjubileon eo.wikipedia.org/wiki/Spomenka_%C5%A0timec Pisa: Edistudio, 1984. Bindita. 141p. ISBN: 88-7036-019-9 Fonto por nemembroj de Ipernity: www.esperanto.hr/o…


- 8 visits


J. Karhan: J.A. Komenský - L. L. Zamenhof - CESTA K HARMONII (úryvek z knihy) - fragmento el la ĉeĥlingva libro

Ĉeĥlingva fragmento el la libro de Jaroslav Karhan (1921-2018) "La Vojo al Harmonio" pri komunaj trajtoj de la vivosorto kaj ideoj de Komenio kaj L.L.Zamenhof. Omaĝe al forpaso de la aŭtoro (26.10.2018). Laŭtlegas Pavla Dvořáková. Kun muzika fragmen…


- 11 visits


Hilda Dresen - L.L. Zamenhof (poemo)

Omaĝe al la Zamenhofa Tago 2018 por vi laŭtlegis kaj registris Pavla Dvořáková pri la aŭtorino: eo.wikipedia.org/wiki/Hilda_Dresen Hilda Dresen L.L. Zamenhof Se ne sonos kant’ majesta por honoro de l’ modesta fervorulo senripoza pro la verko grand…


- 30 visits


Josef Vojáček - AKVO

Popularscienca prelego prezentita en la Esperantista Klubo en Brno pri la aŭtoro, honora membro de ĈEA: eo.wikipedia.org/wiki/Josef_Vojáček


- 9 visits


Ekspozicioj kaj inaŭguroj kaj utiligo de informaj teknologioj en la muzea agado

PPT-prezento de Pavla Dvořáková por la solena programo okaze de la 10jariĝo de Esperanto-Muzeo en Svitavy (15.9.2018 en la Salonego de Ottendorfer) Nemembroj de Ipernity povas la prezenton elŝuti en drive.google.com/drive/folders/1f-16d0s4fR-e-6X_wI…


- 21 visits


Federiko Karinthy -Morgaŭ matene (dramo)

Pri la aŭtoro: eo.wikipedia.org/wiki/Frigyes_Karinthy Tradukis Kolomano Kalocsay. Budapest: Hungara Esperanto-Instituo 1923. 141 p. Laŭ la informo de Ralph Dumain en FB: Frigyes Karinthy verkis la originalan hungaran dramon MORGAŬ MATENE en 1916,…


- 18 visits


Eksterlandaj gratuloj al la 10-jariĝo de la Esperanto-Muzeo en Svitavy

Enhavo: H. Tonkin, Esperantic Studies Foundaation, Usono E. Doerfler, ELF-AREK, Italio B. Tuider, Kolekto pri Planlingvoj kaj Esperantomuzeo en Vieno R. Rotsaert, E-Fondaĵo Kortrijk, Belgio Z. Tiŝljar, Eŭropa Esperanto-Unio S. Dobrowolski, Fon…


- 19 visits


F. Škroup - J. K. Tyl - Ho mia hejm' - kantas Miroslav Smyčka

La registraĵon ni publikigas omaĝe al 100-jariĝo de estiĝo de memstara Ĉeĥoslovakio (28.10.2018) kiel partumon de unu el belaĵoj de la ĉeĥa kultura heredaĵo. Kaj rememore pri tio, ke natura patrujamo tute ne egalas al evitinda ekstrema naciismo, kiel…


- 1 person likes - 99 visits


Eduard Petiška - greka mito EROSO KAJ PSIĤO

El la libro "Staré řecké báje a pověsti" ("Malnovaj grekaj mitoj"), la plej konata verko de la ĉeĥa verkisto Eduard Petiška (1924-1987) ( (C) 1958, la unua eldono en la ĉeĥa lingvo, (C) 2018 la unua eldono en Esperanto) La libro aperis en la ĉeĥa…


- 51 visits


Eduard Petiška - greka mito DEDALO KAJ IKARO

El la libro "Staré řecké báje a pověsti" ("Malnovaj grekaj mitoj"), la plej konata verko de la ĉeĥa verkisto Eduard Petiška (1924-1987) ( (C) 1958, la unua eldono en la ĉeĥa lingvo, (C) 2018 la unua eldono en Esperanto) La libro aperis en la ĉeĥa li…


- 39 visits


Stanislav Schulhof - Himno al la Vivo (mediume akceptita far Francisko Valdomiro Lorenz)

Fonto: "Voĉoj de poetoj el la spirita mondo" www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/47056992 Poemo atribuita al spirito de la ĉeĥa esperantisto kaj poeto d-ro Stanislav Schulhof, eo.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Schulhof kies tekston mediume tr…


- 54 visits


F. V. Lorenz - Voĉoj de poetoj el la spirita mondo

Interesa kolekto de poezio perita en 1943-1944 de F. V. Lorenz en kiel spiritisma mediumo. Eldonis Brazila Spiritisma Eldonejo. Enestas legindaj poemoj onidire mediumitaj de la spiritoj de la forpasintaj L.L.Zamenhof, Antoni Grabowski, Stanislav S…


- 23 visits


F. V. Lorenz - Esperanto sem Mestre

Lingvolernolibro por brazilanoj, ĝis nun aprezata a kaj uzata. La unua eldono aperis en rio de Janeiro en 1938, sekvis pliaj ok eldonoj. La libro estas nun liberigita far spiritisma federacio por senpaga disponigo. la fotaĵo de la titoppaĝo disponeb…


- 53 visits


Ekspozicia panelo pri F. V. Lorenz (teksto kaj fotaĵoj)

Panelo nuntempe prezentita en nia muzeo (ekde junio 2017). Koncize per teksto kaj bildoj pri la vivo kaj verkaro de admirinda homo - poligloto, tradukisto, pedagogo, aŭtoro de la spirita literaturo, naturkuracisto kaj aprezata spiritisma mediumo - ka…


- 24 visits
Hector Hodler - artikolo "Internacia organizaĵo esperantista"

Grava triparta artikolo en kiu Hodler resumis en la revuo Esperanto 1907 (n-roj 5,6,7) la ĉefajn ideojn rilate al la temo. Sekve en la numero 1.5.2018 aperis la unuaj informoj pri la fondo de UEA. Skanite de la Esperantomuzeo en Vieno, kunmetis kaj…


- 60 visits


(Revuo) Esperanto en 1907 ekredaktita de Hector Hodler

Fondita en 1905 de Paul Berthelot eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto_(revuo), post du jaroj transprenita de Hector Hodler eo.wikipedia.org/wiki/Hector_Hodler kiu posedis kaj redaktis ĝin ĝis 1920 En ĝi komenciĝis aperadi prilaboritaj ideoj koncerne fo…


- 54 visits


Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre - Paŭlo kaj Virginio (1905) tradukis 18jara Hector Hodler

eo.wikipedia.org/wiki/Jacques-Henri_Bernardin_de_Saint-Pierre novelo unue aperinta en 1788 pri geamikoj denaskaj, kiuj reciproke enamiĝas - okazas sur la insulo Mauricio anglalingva artikolo pri la libro en.wikipedia.org/wiki/Paul_et_Virginie


- 52 visits


Ekzemplero de la gazeto "Juna Esperantisto" Januaro 1904 - eldonata de H.Hodler kaj E.Privat

Mane skribita gazeto, fine kun la internacia adresaro de geknaboj. Inkluzivas ankaŭ 3 membrojn el Moravio. eo.wikipedia.org/wiki/Juna_Esperantisto


- 65 visits


Mane skribita studenta gazeto "Juna esperantisto" 1903 - la unua numero

Mane skribita gazeto verkita kaj eldonita de samklasanoj 16-a jara Hector Hodler kaj 15-jara Edmond Privat en Ĝenevo eo.wikipedia.org/wiki/Juna_Esperantisto La kompletan numeron kaj ankaŭ la sekvajn vi povas legi en ciferecigita formo en anno.o…


- 91 visits

497 docs in total