Esperanto-Muzeo en Svitavy's documents

Zlatko Tišljar - Instrukciaro por kursgvidantoj uzantaj la Zagreban metodon (la 2-a eldono)

110 visits
Inter-kulturo, Maribor, 2014. kopirajto: al la aŭtoro eo.wikipedia.org/wiki/Zlatko_Ti%C5%A1ljar persona paĝo de Zlatko Tišljar ĉe Ipernity: www.ipernity.com/home/pajo.zlatko pri la Zagreba metodo: eo.wikipedia.org/wiki/Zagreba_metodo fonto (por…


Zlatko Tišljar - Eŭropa identeco

113 visits
[Tyresö] : Inko, 2001. 62 p. "Eŭropa identeco mallonge": - www.mlboleslav.cz/esperanto/?p=74 pri la aŭtoro: eo.wikipedia.org/wiki/Zlatko_Ti%C5%A1ljar


Zlatko Tišljar - Ekzistado

Tišljar, Zlatko. Ekzistado: Kibernetika klarigo de la mondo. – Zagrebo: Izvori, 2012. – 79p., il. recenzo de Thierry Salomon en La Ondo de Esperanto: esperanto-ondo.ru/Recenzoj/R-tisl1.htm Fotaĵo de la titolpaĝo: www.ipernity.com/doc/esperanto-muz…


Dr. Esperanto’s International Language, Introduction and Complete Grammar- AUDIO FILE

356 visits
en.wikipedia.org/wiki/Unua_Libro Sonregistraĵo de la unua lernolibro de Esperanto (1887), versio el 1888 por anglalingvanoj Reader / Laŭtlegas Nicholas James Bridgewater Por nemembroj elŝutebla ankaŭ - Download: librivox.org/dr-esperantos-intern…


Gazeto Juna Amiko 2020 n-ro 1

153 visits
Juna Amiko estas internacia esperanta progresiga revuo por legemuloj inter 10- kaj 100-jaraĝaj, eldonata de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) ekde 1972. La nuna ĉefredaktoro estas Stano Marček. Ĝi aperas 4x foje jare. Kadre de la k…


Revuo Monato 2020 - n-ro 5

232 visits
Sendependa monata magazino pri politiko, kulturo, scienco, moderna vivo kaj aliaj temoj, fondita en 1980 kaj presata en Belgio. Ĝia fondinto kaj ĉefredaktoro estas Stefaun Maul. Kadre de la koronvirusa epidemio estis liveritaj por libera elŝuto plur…


Revuo Esperanto 2020 - n-ro 4

166 visits
La ĉefa fazeto de Esperantujo kaj presorgano de Universala Esperanto-Asocio eldonata 11x jare (kun komuna julia-aŭgusta numero). Aperas (nur kun interrompoj de kelkaj jaroj pro la milito) ekde 1905. eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto_(revuo) Kadre de…


Kronĉjo la viruso

172 visits
Ilustrita klarigo por la infanoj fonto: verkoj.com


Memorlibro pri la Zamenhof-jaro

423 visits
UEA-CED 1960. Elstara artikolaro, red. I. Lapenna. Elektronika eldono. www.kehlet.com - kun permeso de B. Lapenna. Elŝutfonto por nemembroj de Ipernity: www.ivolapenna.org/verkoj/books/memorlibro.pdf


Jarmila Rýznarová - Miaj travivaĵoj en la dua mondmilito - rememoro

171 visits
Aperis en la Almanako Lorenz (Brazilo) 2014 sur la p.29- 38 libere elŝutebla ankaŭ en: issuu.com/editoralorenz/docs/almanako_lorenz_2014__2_ pri la aŭtorino|: eo.wikipedia.org/wiki/Jarmila_Rýznarová fotaĵo: www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-…


Stanislav Schulhof - Plena poemaro

176 visits
Speciala numero de "La dua jarcento de Esperanto" - interkultura revuo jaro 4, 1999, n-ro 1, 2é paĝoj red. H. Mayer Por povi elŝuti la dokumenton, laŭ reguloj de Ipernity necesas unue senpage registriĝi (nur per (ali)nomo kaj retadreso).


František Omelka - La Granda Admiralo: Unua vojaĝo ĉirkaŭ la mondo

488 visits
Atentokapta aventura facillingva romano (precipe por junularo) pri la unua ekspedicio ĉirkaŭ la Tero, do pri la portugala navigisto Fernão de Magalhães (https://eo.wikipedia.org/wiki/Fernão_de_Magalhães) verkita de ĉeĥan instruisto, verkisto de bel…


La bildlibro de la tero

185 visits
Popularscienca enciklopedio (ne nur por infanoj) kun abundaj riĉaj bildoj. www.facebook.com/groups/librejo/files


Věra Ludíková - poemo Je jaro / Estas printempo

218 visits
La poemon de la renoma ĉeĥa poetino kun tradukoj al 55 lingvoj (inkluzive Esperanton en traduko de M. Malovec) eldonis la eldonejo Grantis en Ústí nad Orlicí (Ĉeĥio) en la jaro 2019. ISBN 978-80-86619-64-4 La libreto akiris diplomon kaj lokon en l…


Géza Gárdonyi - La homo nevidebla (rerakontita historia romano en formo de ilustrita diafilmo)

307 visits
Informoj pri la verko troveblas kaj la romano en origina kompleta teksta formo elŝuteblas www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48634802 En koncizigita formo esperantistis KRISTÁLY Tibor Desegnis LÁSZLÓ Gyula Al diafilmo transformis Desegnis…


Géza Gárdonyi - La homo nevidebla (historia romano)

1 favorite 213 visits
Atentokapta historia romano el la 5-a jarcento de la hungara verkisto (1864. - 1922) eo.wikipedia.org/wiki/Géza_Gárdonyi, konsiderata kiel lia plej konata kaj kaj plej valora verko Originala titolo: "A láthatatlan ember" (eldonita en 1901) laŭvor…


Kiel estis (re)fondita Ĉeĥa Esperanto-Asocio en 1969

311 visits
Ciferecigitaj resumaj informoj el la gazeto Starto el 1968 kaj 1969


František Sviták - Historio de ĉeĥoslovaka Esperanto-movado en 1952-1968

309 visits
Kompleksa prelego prezentita en Brno en 1971. Skribe aranĝis kaj por publikigio pretigis Jan Werner. Por nemembroj de Ipernity elŝuteblas en www.esperanto.cz/soubory/svitak-frantisek_historio-de-e-movado.pdf


Barandovska Frank - Komenio kaj internacia lingvo

154 visits
Prelego prezentita kadre de la Internacia Seminario pri Komenio, okazinta la 22an de julio 1992 kadre de la UEA-Antaŭkongreso en Prago. La teksto daŭre plene tenas sian valoron. Pri la aŭtorino: eo.wikipedia.org/wiki/Věra_Barandovská-Frank Por neme…


"Estu benita!" - Hinda legendo

174 visits
Rerakontis Henryk Sienkiewicz eo.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz en siaj "Noveloj" (Esperante en 1925, 1985). Tradukis Lidja Zamenhof eo.wikipedia.org/wiki/Lidja_Zamenhof fonto: web.archive.org/web/20051124045112/miresperanto.narod.ru/biblio…


371 docs in total