Esperanto-Muzeo en Svitavy's photos


 • Antaŭ unu jarcento - La granda milito kaj Esperanto

  Omaĝe al Centjariĝo de la fino de la Unua mondmilito (11.11.2018) ni volus atentigi vin pri tiu ĉi rimarkinda historia libro: Diversaj Aŭtoroj Redaktoroj Javier Alcalde kaj José Salguero Eldonita de SAT-EFK en 2017 Formato : 150X210 372 paĝoj pezo 55…

 • Zahraniční blahopřání - Gratuloj el eksterlando

  3 specimenoj el leteroj alvenintaj okaze de la 10jariĝo de la Esperanto-Muzeo en Svitavy ĉeĥlingve interpretas Libuše Hýblová, ĈEA-prezidantino (dum la solena antaŭtagmezo en la salono de Ottendorfer, la 15-an de septembro 2018) prof. Humprey Tonkin, Ha…

 • 10jariĝo de la Esperanto-Muzeo en Svitavy - specimenoj el la 2-a parto de la sabata solena programo (15.9.2018)

  Daŭro: 14:48 Enhavo: muziko (M. Smyčka, J. Haan Smyčková) dankoj al la muzeaj kunlaborantoj kaj solena torto posttagmeza ekskurso al Moravská Třebová koncerto de SENPROBLEME neformala ĉeĥo(-)slovaka vespero (specimenoj el amuza prezento "Slovakujo tra l…


 • 10jariĝo de la Esperanto-Muzeo en Svitavy - specimenoj el la 1-a parto de la sabata solena programo (15.9.2018)

  Daŭro: 21:17 Enhavo: E-himno en por vi eble nekonata interpreto, alparoloj, bondeziroj (i.a. de la eksterlandaj gastoj - Peter Baláž a László Szilvási), elektitaj interesaĵoj el rakontoj kaj prezentoj pri la agado de la muzeo, muziko, videospecimenoj…

 • Vendreda programo de la jubilea muzea solenaĵo en Svitavy (14.9.2018)

  25minuta mallongigo de la tutvespera programo - inaŭguro de la nova tema ekspozicio "10 jaroj de la muzeo kaj 100 jaroj de la respubliko" (kun la subtitolo "Historio en Ĉeĥoslovakio en 1918-1968) kun akompana programo Temas ne nur pri skiza "televidripor…

 • "Kie estas mia hejm'?" - originaj muziknotoj

  Informojn kaj historiajn interesaĵojn pri tiu ĉi por Ĉeĥoslovakio kaj ĉeĥoj speciala kanto, kies unua strofo fariĝis la himno vi trovos (inkluzive esperantlingvan sonregistraĵon) ĉi-tie: www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svi tavy/47535630 fonto: com…


 • Kanto "Kie estas mia hejm'?"

  La unua strofo de la vaste populariĝinta kanto (verkita de F. Škroup kaj J.K. Tyl en 1834 por la teatraĵo "Fidlovačka") fariĝis en 1918 la ĉeĥoslovaka himno (kaj ĝis nun ĝi restas la ĉeĥa). Interesaĵojn pri tiu ĉi speciala kanto, origine devenanta el l…

 • Mapo de landoj aparteninataj al la origina Ĉeĥoslovakio en 1019

  Demaldekstre: ruĝa - Bohemio, blua - Moravio kun parteto de Silezio, rozkolora - Slovakio, blua (oriente) - Karpatia Rutenio stato en 1919 presite en la ĵurnalo "Svornost" ("Konkordo"), tiam aperanta en Chicago fonto: upload.wikimedia.org/wikipedia/co…

 • Popola manifestacio en Prago la 28-an de oktobro 1918

  Tago de proklamo de estiĝo de la memstara Ĉeĥoslovakio Elementaj informoj pri Ĉeĥoslovakio: eo.wikipedia.org/wiki/Ĉeĥoslovakio eo.wikipedia.org/wiki/Unua_respubliko_de _Ĉeĥoslovakio loko de la fotaĵo - Venceslaa placo en Prago, antaŭ la Nacia muzeo…


 • Inaŭguro de la novaj temaj ekspozicioj "10 jaroj de la muzeo kaj 100 jaroj de la respubliko"

  5minuta mallongigo de la enkonduka prezento de la ĉefaŭtorino de la ekspozicio Pavla Dvořáková el Písek, redaktorino de tiu ĉi retejo - akompanate per kelkaj fotospecimenoj el la ekspozicio. Okazis kadre de la semajnfina solenaĵo omaĝe al 10jariĝo de la…

 • Internacia Muzea Seminario - prelegas Peter Baláž

  eo.wikipedia.org/wiki/Peter_Baláž temo: Projekto pri kreo de la komuna interreta serĉilo por Esperanto-bibliotekoj Svitavy 16.9.2018 Programo de la seminario: www.esperanto.cz/soubory/programo%20de%2 0la%20muzea%20seminario%20-%2016.9.2018. pdf La en…

 • Internacia Muzea Seminario - prelegas László Szilvási

  eo.wikipedia.org/wiki/László_Szilvási temo: STEB (Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko) - pasinteco, nuntempo kaj estonteco la retejo de STEB: www.eventoj.hu/steb Svitavy 16.9.2018 Programo de la seminario: www.esperanto.cz/soubory/programo%20d…


 • Internacia Muzea Seminario - prelegas Mária Pilková

  temo: Kondiĉoj por la Esperanto-agado en la postmilita Ĉeĥoslovakio kaj ĝemeliĝo inter la Esperanto-kluboj en Jihlava kaj Martin kiel ekzemplo de ĉeĥo-slovaka kunlaboro en la periodo de 1963-1968 Svitavy 16.9.2018 Programo de la seminario: www.esperan…

 • Partoprenantoj de la Internacia Muzea Seminario (Svitavy 16.9.2018)

  Programo de la aranĝo: www.esperanto.cz/soubory/programo%20de%2 0la%20muzea%20seminario%20-%2016.9.2018. pdf Dum la prelego de Ján Vajs Miroslav Malovec dume estas iluminita tiom, ke li komencas esti transformata al fantomo aŭ spirito :-)

 • Internacia Muzea Seminario - prelegas Miroslav Malovec

  eo.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Malovec temo: Kion ni malkovras pri Esperanto en Ĉeĥoslovakio en la 1950-aj kaj 1960-aj jaroj el la tiutempaj ciferecigitaj gazetoj (Elektitaj interesaĵoj) Svitavy 16.9.2018 Programo de la seminario: www.esperanto.cz/soub…


 • Internacia Muzea Seminario - prelegas Ján Vajs

  "Aktivecoj de ĉeĥaj esperantistoj en Slovakio en la intermilita periodo" (Svitavy 16.9.2018) Programo de la seminario: www.esperanto.cz/soubory/programo%20de%2 0la%20muzea%20seminario%20-%2016.9.2018. pdf La enhavo planatas esti publikigita ĝis fino d…

 • Ĉeĥaj ciferecigitaj gazetoj en la muzea retpaĝaro

  Listo de ciferecaj aŭ ciferecigitaj gazetoj eldonataj aŭ eldonitaj sur la teritorio de Ĉeĥoslovakio - Krom la lastaj kvar daŭre aperantaj temas pri jam historiaj periodaĵoj, enretigitaj kaj senpage elŝuteblaj - dank al Miroslav Malovec kaj Vladimír Türk…

 • Internacia Muzea Seminario - prelegas Vlastimil Kočvara

  eo.wikipedia.org/wiki/Vlastimil_Kočvara temo: "Esperanto-movado en Ostrava regiono dum laperiodo de la t. n. unua respubliko kaj genezo de Regiona Esperanto-Ligo" Programo de la seminario: www.esperanto.cz/soubory/programo%20de%2 0la%20muzea%20seminario…


1787 items in total