Esperanto-Muzeo en Svitavy's photos

Brazilaj Verduloj poemas honore al Zamenhof

14 Dec 2021 96
la skipanoj de Esperanto-fako de Legio de Bona Volo kreis kaj diskonigas por vi 4 originajn poemojn omaĝe al naskiĝdatreveveno de d-ro Zamenhof fonto: www.youtube.com/watch?v=AbCRtnhSAa4

Amira Chun - Folifala elegio

21 Nov 2021 96
Korea kantistino Amira Chun kantas la originalan esperantan kanton "Folifala elegio". La tekston verkis Petro Palivoda, la melodion komponis Liven Dek, kaj la harmonizon faris Antero Ávila. fonto: www.youtube.com/watch?v=3fwkAvTdZCY - videokanalo Ekstremoj, prizorgata de Miguel GUTIÉRREZ ADÚRIZ (https://eo.wikipedia.org/wiki/Liven_Dek) vizitinda ankaŭ pro multaj aliaj artaj kontribuaĵoj en Esperanto

Vítězslav Nezval - Sur Svratka-bord'

11 Sep 2021 102
Lirika poemo de la elstara ĉeĥa poeto Vítězslav Nezval (1900-1958) eo.wikipedia.org/wiki/Vítězslav_Nezval , konata precipe kiel reprezentanto de poetismo kaj surrealismo, vaste instruata en la lernejoj. Esperantigis Jiří Kořínek eo.wikipedia.org/wiki/Jiří_Kořínek . Muzikigis kaj interpretas Pavla Dvořáková. Realigite 17.9.2021 por programo de la Solenaĵo omaĝe al 120-jariĝo de la Esperantista Klubo en Brno. Kune kun originala teksto en la ĉeĥa lingvo.

La 89-a Universala Kongreso - Pekino 2004 - bloko…

La 78-a Universala Kongreso - Valencio 1993 - poŝt…

La 68-a Universala Kongreso - Budapeŝto 1983 - FDC…

04 Sep 2021 115
First Day Cover (koverto de la unua tago)

La 55-a Universala Kongreso - Tokio 1965 - poŝttut…

La 38-a Universala Kongreso - Zagrebo 1953 - FDC-…

28 Aug 2021 108
Filatela klubo Koper - "First Day Cover"(koverto de la unua tago)

La 33-a Universala Kongreso -Malmö 1948 - poŝttuta…

Provinciala Esperanto-Ekspozicio - Bruselo 1982 -…

La 92-a Universala Kongreso - Jokohamo 2007 - kove…

La 90-a Universala Kongreso - Vilno 2005 - koverto…

La 75-a Universala Kongreso - Havano 1990 - kovert…

La 64-a Universala Kongreso - Lucerno 1979 - kover…

La 64-a Universala Kongreso - Lucerno 1979 - poŝtm…

La 48-a Universala Kongreso - Sofio 1963 - poŝtmar…

M. Malovec - Esperantlingvaj eldonejoj kaj bibliot…

28 Jan 2021 376
Prelego de elstara ĉeĥa esperantisto cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Malovec kadre de la virtuala kunveno de la Esperantista Klubo en Brno (26.1.2021). Instiga enkonduko kaj prezento de pluraj gravaj institucioj, kun aparta klarigo pri Ĉeĥio (eldonejo KAVA-PECH kaj bibliotekoj en Česká Třebová (origine de EK en Prago), Svitavy kaj Brno). Ne timu malklaran bildon supre (temas pri nuna teknika neperfektaĵo de Ipernitio) - la prelego bonkvalite sekveblas :-). Fonto: Jutuba kanalo de la Esperantista Klubo en Brno www.youtube.com/watch?v=6MZVplFJQIk

Concise Esperanto grammar for English speaking peo…


1995 items in total