Esperanto-Muzeo en Svitavy's photos


 • Esperanta meso en Prago celebrita de Max Kašparů

  28.2.2018 okazis en Prago jam la 3-a esperantlingva meso celebrita de Max Kašparů eo.wikipedia.org/wiki/Max_Kašparů, kiun partoprenis esperantistoj - ne nur kristanoj - el diversaj urboj. La aranĝo estis perceptita ankaŭ far ne- aŭ alikredantoj kiel k…

 • La Esperanto-Muzeo post rekonstruo denove malfermitas!

  Informojn sekvu en la artikolo www.ipernity.com/blog/esperanto-muzeo-sv itavy/4696070

 • Petr Chrdle - En Semaforo sonis Esperanto

  La artikolo aperis en la Revuo Esperanto, 2018, n-ro 1321 (2), p. 29 kaj ĝi rilatas al tiu ĉi video www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svi tavy/46247018 kaj fotaĵo www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svi tavy/46247296


 • Claude Piron - Gerda malaperis!

  La plej fama instrua detektivrakonto en Esperanto, kiu startis nova vojon en a lingvolernado. Eldonita unue de la eldonejo FONTO (Brazilo) en 1983. Detalajn informojn vidu en eo.wikipedia.org/wiki/Gerda_malaperis! La libreto estis sekvita de listoj ka…

 • Claude Piron - Persona konfeso omaĝe al Esperanto

  Claude Piron (1931-- 2008) eo.wikipedia.org/wiki/Claude_Piron en mallonga intervjuo en la rubriko "Homoj kaj Esperanto", filmita en 1986 de Krunoslav Tiŝljar. fonto: www.youtube.com/watch?v=LPuScZRdd64 rekomendinda jutuba kanalo HISTORIEJO, kiu dis…

 • Kanto Fromag○ el Edamo

  En Esperantujo populara kanto kun la teksto de verkisto kaj humuristo Raymond Schwartz eo.wikipedia.org/wiki/Raymond_Schwartz kaj kun la muziko de Franz Winkler. Konata en interpreto de Claude Piron (1931_2008) kun sia edzino. eo.wikipedia.org/wiki/Cla…


 • Claude Piron - Vere aŭ fantazie

  Artikolo pri la legolibro: eo.wikipedia.org/wiki/Vere_aŭ_fantazie LA PLENA TEKSTO LEGEBLAS EN: claudepiron.free.fr/livres/vereauxfantaz ie.htm

 • Claude Pirom - La bona lingvo (1989)

  vikipedia artikolo: eo.wikipedia.org/wiki/La_Bona_Lingvo LA PLENA TEKSTO LEGEBLAS EN: claudepiron.free.fr/livres/bonalingvo.ht m

 • Claude Piron (26.2.1931-22.1.2008)

  Ĉi-vintre ni rememoru dek jarojn depost forpaso de tiu ĉi brila esperantisto, lingvisto kaj verkisto, membro de la Esperanta Akadmeio, laŭprofesie psikologo kaj tradukisto ĉe UN eo.wikipedia.org/wiki/Claude_Piron fonto:https://upload.wikimedia.org/w…


 • Internacia Tago de la Geptra Lingvo

  retejo kun afiŝoj en diversaj lingvoj www.linguistic-rights.org/21-02-2018

 • Teodoro Čejka (1878-1957)

  eo.wikipedia.org/wiki/Theodor_Čejka Vivo kaj verkaro de Teodoro Ĉejka www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svi tavy/46265496

 • La unua numero de la plej malnova ĉeĥa gazeto BOHEMA ESPERANTISTO - 1902 - titolpaĝo

  VIDU SKANAĴON DE LA UNUA NUMERO : www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svi tavy/46265472


 • Jan Holub - Teodoro Čejka - Valentin Bilík

  Teodoro Čejka - nestoro de Esperanto-movado en Ĉeĥio, kun siaj kolegoj eo.wikipedia.org/wiki/Theodor_Čejka Jan Holub (1878-1951) kaj Valentin Bilík (1879 -dronis 1906 kune verkis en 1900 la DUAN Esperanto-lernolibron por ĉeĥoj. Sekve li plejparte agis s…

 • Bystřice pod Hostýnem (CZ) - loĝ- kaj agadurbo de la ĉeĥa Esperanto-nestoro Teodoro Čejka

  La pilgrima kaj banloka urbeto troviĝas en mezorienta Moravio (orienta parto de Ĉeĥio). Ĝuste en la strato Nádražní (Stacidoma) Teodoro Čejka eo.wikipedia.org/wiki/Theodor_Čejka ekde 1898 vivis kaj ekde 1900 verkis kaj eldonis la unuajn Esperanto-lernoli…

 • Teodoro Ĉejka (1878-1957) - nestoro de Esperanto-movado en Ĉeĥio

  LA 10-an de januaro 2018 pasis 140 jaroj ekde naskiĝo de instruisto T. Čejka, kiu post F.Lorenc verkis la unuajn lernolibrojn, vortarojn kaj eldonis la unuajn Esperanto-gazetojn sur la teritorio de la nuna Ĉeĥio kaj tiel fakte startis la Esperanto-movadon…


 • Esperanto sonis en la fama praga teatro SEMAFOR (surpodie Jiří Suchý kaj Jolana Haan Smyčková)

  Ĉiujn informojn kaj la rilatan videon vi povas trovi en www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svi tavy/46247018 Fotis Dušan Dostál. La artikolon de Petr Chrdle pri la koncerna temo, aperintan en la Revuo Esperanto (2018/2) legu ĉi tie www.ipernity.com/d…

 • La lulkanton "Dormu, ho mia princet'" kantas en la praga teatro SEMAFOR Jolana Haan Smyčková

  Ĉeĥa kantistino, dublistino kaj aktorino de la fama praga teatro SEMAFOR Jolana Haan Smyčková, filino de la honora ĈEA-membro, baritonisto Miroslav Smyčka (1926-2017)(https://eo.wikipedia.org/wik i/Miroslav_Smyčka), kantis omaĝe al sia patro la unuan str…

 • La deka Marcipana Kristnasko 2017 en nia muzeo

  Ĉiujare la duan adventan dimanĉon okazas en nia muzeo krea ateliero por /ne nur/ infanoj, kiun gvidas geesperantistoj kaj profesiaj sukeraĵistoj geedzoj Vyšinka el Vracov. Ilian belan retejon en Esperanto-versio vi povas vidi ĉi-tie: www.vysi-sweet.cz/eo/…


1670 items in total