Esperanto-Muzeo en Svitavy's photos


 • Gazeto Juna Amiko 2020 n-ro 1

  Juna Amiko estas internacia esperanta progresiga revuo por legemuloj inter 10- kaj 100-jaraĝaj, eldonata de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) ekde 1972. La nuna ĉefredaktoro estas Stano Marček. Ĝi aperas 4x foje jare. Kadre de la koronv…

 • Magazino Monato 2020 n-ro 5

  Sendependa monata magazino pri politiko, kulturo, scienco, moderna vivo kaj aliaj temoj, fondita en 1980 kaj presata en Belgio. Ĝia fondinto kaj ĉefredaktoro estas Stefaun Maul. Kadre de la koronvirusa pamdemio estis liveritaj por libera elŝuto pluraj nu…

 • Revuo Esperanto 2020 n-ro 4

  La ĉefa fazeto de Esperantujo kaj presorgano de Universaala Esperanto-Asocio eldonata 12x jare. Aperas (nur kun interrempoj de kelkaj jaroj pro la milito) ekde 1905. eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto_(revuo) Kadre de la koronvirusa epidemio estis la numer…


 • Peter Rybín - Liptovio, Slovakio (por konkurso Mia Asocio, Mia Urbo)

  Sukcesa kontribuaĵo el la filmkonkurso organizita komune de UEA kaj la festivalo Teo kaj Amo en 2019 La informojn kaj rezultojn de la konkurso vi povas legi en www.esperanto.cz/eo/aktuality/filmoj-de- la-konkurso-de-uea-mia-asocio-mia-urbo.h tml La jutu…

 • d-ro Max Kašparů

  Konata ĉeĥa psiĥiatro, pedagogo, aŭtoro de pli ol 20 libroj, greka-katolika pastro kaj esperantisto. Li naskiĝis 14.5.1950, do ĝuste solenis sian vivjubileon. Li estas portanto de plej multaj altlernejaj titoloj en Ĉeĥio. Aprezata homo, ofte invitata a…

 • Terminologio kronvirusa Esperanta-ĉeĥa

  la liston komune pretigis membroj de la Esperantista Klubo en Prago - ĝi povas esti instiga ankaŭ por verko de simila vortolisto por via lingvo


 • La Espero - la unua muzika versio de Claes A. Adelköld (1891)

  pri la himno: eo.wikipedia.org/wiki/La_Espero pri la aŭtoro de la muziko, sveda Esperanto-pioniro (1824-1907): eo.wikipedia.org/wiki/Claes_A._Adelsk%C3 %B6ld

 • Bonhumoran kaj sanigan paskon 2020 al ĉiuj!


 • Revivigajn paskofestojn 2020! • Tramo

  Krom respondeco en la tempo de pandemio ni ne forgesu ankaŭ pri la saniga vitamino H ☺ ... fonto: www.instagram.com/dejepig

 • En la banko

  Okaze de la 1-a de aprilo Krom respondeco en la tempo de pandemio ni ne forgesu ankaŭ pri la saniga vitamino H ☺.... -padv-

 • Esperantistoj kaj kronviruso

  Titola fotaĵo de la 18minuta filmo kreita de TEJO (el 22.3.2020), en kiu geesperantistoj el diversaj landoj de la mondo parolas pri la aktuala situacio kaj reciproke subtenas sin La filmon vi povas spekti ĉi-tie www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svi t…


 • Esperantistoj kaj koronviruso

  18 minuta filmo el 22.3.2020, en kiu esperantistoj el diversaj landoj de la mondo parolas pri la aktuala situacio Fonto: Jutuba kanalo TEJO Esperanto www.youtube.com/watch?v=2fpM1ci_fMk

 • Eva Seemannová kiel la ĉeĥa reĝino Eliška Přemyslovna en la 81-a Universala Kongreso de Esperanto en Prago (1996)

  En la monodramo de Čestmír Vidman Pri la aktorino eo.wikipedia.org/wiki/Eva_Seemannov%C3%A 1 Pri la aŭtoro eo.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cestm%C3%ADr_ Vidman La voĉo de Eva Seemannová aŭskulteblas en nia paĝo (deklamado de la poemaro Verso kaj larmo de El…

 • Henrik Ibsen - Puphejmo

  Klasika teatraĵo (originala titolo: Et dukkehjem) en Esperanta traduko de Odd Tangerud Eld: Hokksund: Tangerud, 1987. - 57 p. ISBN 82-991075-2-0 Pri la tradukinto: eo.wikipedia.org/wiki/Odd_Tangerud Aliaj eldonitaj Esperanto-tradukoj de O. Tangerud…


 • Henrik Ibsen - Nora (Hejmo de ludiloj) - afiŝo pri la esperantlingva surscenigo (1957)

  Afiŝo rilata al surscenigo de la praga ensemblo Verda Ĉaro de Juilio Baghy en 1957 al Esperanto tradukis kaj ĉefrolis Eva Seemannová alternativa traduko de la titolo estas Puphejmo Pri la aktorino eo.wikipedia.org/wiki/Eva_Seemannov%C3%A 1 Pri la ens…

 • Eva Seemannová kiel Eliza Doolittle en "Pigmaliono" de G. B. Shaw

  Profesia ĉeĥa aktorino (21.3.1920 - 21.1.1999) kaj perfekta esperantistino, membrino de la ensemblo VERDA ĈARO DE JULO BAGHY Pri la aktorino eo.wikipedia.org/wiki/Eva_Seemannov%C3%A 1 Pri la teatraĵo: eo.wikipedia.org/wiki/Pygmalion Surscenigo el 1959,…

 • Marjorie Boulton - At the Waters of Oblivion (anglalingva traduko de la unuaktaĵo Ĉe l' akvo de forgeso)

  La unuaktaĵo aperis en la verko Mallonga versa teatraĵo laŭ la la antikva greka mito pri Orfeo kaj Euridiko aperis en la kolekto “Virino ĉe la Landlimo: Drametoj kaj Skeĉoj” en en la eldonejo KOKO, Kopenhago 1959 (p. 41-54) legu recenzojn pri la libro e…


1952 items in total