Esperanto-Muzeo en Svitavy's photos


 • Teodoro Čejka (1878-1957)

  eo.wikipedia.org/wiki/Theodor_Čejka Vivo kaj verkaro de Teodoro Ĉejka www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svi tavy/46265496

 • La unua numero de la plej malnova ĉeĥa gazeto BOHEMA ESPERANTISTO - 1902 - titolpaĝo

  VIDU SKANAĴON DE LA UNUA NUMERO : www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svi tavy/46265472

 • Jan Holub - Teodoro Čejka - Valentin Bilík

  Teodoro Čejka - nestoro de Esperanto-movado en Ĉeĥio, kun siaj kolegoj eo.wikipedia.org/wiki/Theodor_Čejka Jan Holub (1878-1951) kaj Valentin Bilík (1879 -dronis 1906 kune verkis en 1900 la DUAN Esperanto-lernolibron por ĉeĥoj. Sekve li plejparte agis s…


 • Bystřice pod Hostýnem (CZ) - loĝ- kaj agadurbo de la ĉeĥa Esperanto-nestoro Teodoro Čejka

  La pilgrima kaj banloka urbeto troviĝas en mezorienta Moravio (orienta parto de Ĉeĥio). Ĝuste en la strato Nádražní (Stacidoma) Teodoro Čejka eo.wikipedia.org/wiki/Theodor_Čejka ekde 1898 vivis kaj ekde 1900 verkis kaj eldonis la unuajn Esperanto-lernoli…

 • Teodoro Ĉejka (1878-1957) - nestoro de Esperanto-movado en Ĉeĥio

  LA 10-an de januaro 2018 pasis 140 jaroj ekde naskiĝo de instruisto T. Čejka, kiu post F.Lorenc verkis la unuajn lernolibrojn, vortarojn kaj eldonis la unuajn Esperanto-gazetojn sur la teritorio de la nuna Ĉeĥio kaj tiel fakte startis la Esperanto-movadon…

 • Esperanto sonis en la fama praga teatro SEMAFOR (surpodie Jiří Suchý kaj Jolana Haan Smyčková)

  Ĉiujn informojn kaj la rilatan videon vi povas trovi en www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svi tavy/46247018 Fotis Dušan Dostál.


 • La deka Marcipana Kristnasko 2017 en nia muzeo

  Ĉiujare la duan adventan dimanĉon okazas en nia muzeo krea ateliero por /ne nur/ infanoj, kiun gvidas geesperantistoj kaj profesiaj sukeraĵistoj geedzoj Vyšinka el Vracov. Ilian belan retejon en Esperanto-versio vi povas vidi ĉi-tie: www.vysi-sweet.cz/eo/…

 • Kalendaro por 2018 (Esperanto-Muzeo Svitavy)

  pretigis Viktor Dvořák, Moravské Budějovice eldonis Klubo de amikoj de Esperanto en Svitavy

 • Statuo de fratoj Čapek en Malé Svatoňovice

  La vilaĝo eo.wikipedia.org/wiki/Malé_Svatoňovice estas naskiĝloko de Karel Čapek eo.wikipedia.org/wiki/Karel_Čapek fotis Pavla Dvořáková (2017)


 • Lernolibro de Theodor Kilian kun persona dediĉo al la verkisto Karel Čapek

  Pri la aŭtoro: eo.wikipedia.org/wiki/Theodor_Kilian, i.a. tradukinto de "La Blanka Malsano" de Karel Čapek La fotita libro troviĝas en la konservita persona biblioteko de Karel Čapek. www.osobniknihovny.cz/gallery.do?limit=0 &articleId=3689&folderId=36…

 • Theodor Kilian (1894-1978)

  germandevena ĉeĥa esperantisto kaj tradukinto de La Blanka Malsano de Karel Čapek, aŭtoro de en Ĉeĥio antaŭe vaste uzata lernolibro kaj de pluraj instruhelpiloj eo.wikipedia.org/wiki/Theodor_Kilian

 • Karel Čapek - La Blanka Malsano

  Triakta dramo en 14 bildoj. El la ĉeĥa originalo esperantigis Theodor Kilian. Eld. Moraviaj Esperanto-Pioniroj, Olomouc 1938. 100 p. Kovrilo de la libro prezentita en la ekspozicio en Malé Svatoňovice (en la antaŭa fotaĵo). Ĉeĥlingve: Bílá nemoc ,…


 • Pri Esperanto en la Muzeo de fratoj Čapek en Malé Svatoňovice

  La vilaĝo Malé Svatoňovice en orienta Bohemio (parto de Ĉeĥio) estas naskiĝloko de la verkisto Karel Čapek. en la ekspozicio estas prezentita ankaŭ Esperanto-traduko de lia libro La blanka malsano kaj esperanto estas menciita inter 30 aliaj lingvoj, al ki…

 • Gefratoj Čapek en infanaĝo

  Ĉeĥa verkisto Karel Čapek (maldekstre) eo.wikipedia.org/wiki/Karel_Čapek kun sia fratino Helena kaj frato Josef eo.wikipedia.org/wiki/Josef_Čapek

 • Muzea bondeziro 2018

  Ni invitas vin ankaŭ sekvi nin dumjare en www.facebook.com/groups/esperanto.muzeo. svitavy www.facebook.com/muzeumesperantasvitavy


 • Bildo por la artikolo Kristnaska grandkanto de la amo por dommastrinoj


 • Vintra-kristnaska salutkarto kun d-ro Zamenhof


 • Dr. Zamenhof kun verda ĉapelo en kristnaska kadro1496 photos in total