Esperanto-Muzeo en Svitavy's videos


 • Zahraniční blahopřání - Gratuloj el eksterlando

  3 specimenoj el leteroj alvenintaj okaze de la 10jariĝo de la Esperanto-Muzeo en Svitavy ĉeĥlingve interpretas Libuše Hýblová, ĈEA-prezidantino (dum la solena antaŭtagmezo en la salono de Ottendorfer, la 15-an de septembro 2018) prof. Humprey Tonkin, Ha…

 • 10jariĝo de la Esperanto-Muzeo en Svitavy - specimenoj el la 2-a parto de la sabata solena programo (15.9.2018)

  Daŭro: 14:48 Enhavo: muziko (M. Smyčka, J. Haan Smyčková) dankoj al la muzeaj kunlaborantoj kaj solena torto posttagmeza ekskurso al Moravská Třebová koncerto de SENPROBLEME neformala ĉeĥo(-)slovaka vespero (specimenoj el amuza prezento "Slovakujo tra l…

 • 10jariĝo de la Esperanto-Muzeo en Svitavy - specimenoj el la 1-a parto de la sabata solena programo (15.9.2018)

  Daŭro: 21:17 Enhavo: E-himno en por vi eble nekonata interpreto, alparoloj, bondeziroj (i.a. de la eksterlandaj gastoj - Peter Baláž a László Szilvási), elektitaj interesaĵoj el rakontoj kaj prezentoj pri la agado de la muzeo, muziko, videospecimenoj…


 • Vendreda programo de la jubilea muzea solenaĵo en Svitavy (14.9.2018)

  25minuta mallongigo de la tutvespera programo - inaŭguro de la nova tema ekspozicio "10 jaroj de la muzeo kaj 100 jaroj de la respubliko" (kun la subtitolo "Historio en Ĉeĥoslovakio en 1918-1968) kun akompana programo Temas ne nur pri skiza "televidripor…

 • Inaŭguro de la novaj temaj ekspozicioj "10 jaroj de la muzeo kaj 100 jaroj de la respubliko"

  5minuta mallongigo de la enkonduka prezento de la ĉefaŭtorino de la ekspozicio Pavla Dvořáková el Písek, redaktorino de tiu ĉi retejo - akompanate per kelkaj fotospecimenoj el la ekspozicio. Okazis kadre de la semajnfina solenaĵo omaĝe al 10jariĝo de la…

 • Sekretaj formoj de plezur'

  Por komenco de la someraj ferioj - muzika video de la kantisto Alejandro Cossavella el Argentino eo.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Cossavel la TEKSTO: Ŝi plonĝis en la nunon por aŭskulti la mesaĝojn de la kor' fermis la fenestrojn por malkovri la misteroj…


 • Opero en Esperanto sur scenejo de Nacia Teatro en Prago

  Intervjuo kun la reĝisoro Michal Dočekal. 7.4.2018 okazis en la Nova scenejo de la Nacia teatro en Prago monda premiero de la opero de Ivan ACHER nomita "Sternenhoch", verkita laŭ la groteska romaneto de solipsisma ĉeĥa filozofo kaj verkisto Ladislav Klí…

 • Pri la Esperanta Stilo - el Lingvaj Respondoj de L.L. Zamenhof

  fonto: www.youtube.com/watch?v=e2YOfxWKMmE kreis Scott David Turton Ni rekomendas viziti lia sendube aparte interesan videokanalon: www.youtube.com/channel/UC2efqRZ4iAj3xLH wQ3lWItg/videos

 • Esperanta meso en Prago celebrita de Max Kašparů

  28.2.2018 okazis en Prago jam la 3-a esperantlingva meso celebrita de Max Kašparů eo.wikipedia.org/wiki/Max_Kašparů, kiun partoprenis esperantistoj - ne nur kristanoj - el diversaj urboj. La aranĝo estis perceptita ankaŭ far ne- aŭ alikredantoj kiel k…


 • Claude Piron - Persona konfeso omaĝe al Esperanto

  Claude Piron (1931-- 2008) eo.wikipedia.org/wiki/Claude_Piron en mallonga intervjuo en la rubriko "Homoj kaj Esperanto", filmita en 1986 de Krunoslav Tiŝljar. fonto: www.youtube.com/watch?v=LPuScZRdd64 rekomendinda jutuba kanalo HISTORIEJO, kiu dis…

 • La lulkanton "Dormu, ho mia princet'" kantas en la praga teatro SEMAFOR Jolana Haan Smyčková

  Ĉeĥa kantistino, dublistino kaj aktorino de la fama praga teatro SEMAFOR Jolana Haan Smyčková, filino de la honora ĈEA-membro, baritonisto Miroslav Smyčka (1926-2017)(https://eo.wikipedia.org/wik i/Miroslav_Smyčka), kantis omaĝe al sia patro la unuan str…

 • Kredu Kristnaskon

  Kristnaska kanto, originale verkita en Esperanto kaj kantata de la itala artistino Cristina Casella. Kun belaj historiaj kristnaskaj bildkartoj. fonto: www.youtube.com/watch?v=uMa3kAwWr-I


 • Zamenhof - la kreinto de Esperanto

  mallonga filmo kreita kaj prezentita kadre de la 102-a UKo en Seulo -- fonto: www.youtube.com/watch?v=OrBNTd1epVM&t=68 s -- kanalo 2017 universala kongreso de esperanto en seulo www.youtube.com/channel/UCDZcXn21t_P2KRe PccIlaow

 • La 102a UK en Seulo 2017 - Malneta resumo

  Kvaronhora resumo donanta iomna gustumon pri varieco de la programoj kaj de la etoso dum la Universala Kongreso fonto: www.youtube.com/watch?v=vuUYa3f7rwg kreis JEON Daebong, SHIN Youngmuk kaj SO Gilsu, en kies jutuba kanalo la filmo estis publikigita

 • Pardubice - la urbo prezentas sin

  Oficialan kvarminutan turisman filmon pri la urbo Pardubice en Orienta Bohemio, kiu estas ĉefurbo de la regiono, en kiu situas nia muzeo, produktis la firmao DARUMA kaj tradukis kaj laŭtlegis Pavol Kaščák el Verda Stacio ( verdastacio.weebly.com). Lingva…


 • Francisko Valdomiro Lorenz (1872-1957) - genio en Ĉeĥio forgesita

  Rekomendinda interesa prelego, kiun prezentis Petro Chrdle en Esperanto-Muzeo en Svitavy 10.6.2017 kadre de la programo de la inaŭguro de la nova tutjara ekspozicio "La Homo kontraŭ Babelo". Rakonto pri la vivo kaj verkaro de la vere neordinara homo, kiu…

 • Vizitu Pelhřimov - la urbon de rekordoj

  Ĉu vi planas vojaĝon al aŭ tra Ĉeĥio kaj serĉas iujn interesajn lokojn por viziti? En la lando ili ja vere multas! Ni rekomendas i.a. la historian urbon Pelhřimov kun ĉ. 16 mil loĝantoj. Ĝi situas en Ĉeĥio, en la suda parto de la Regiono Vysočina (Montet…

 • Pořad k jubileu Miroslava Smyčky - Programo omaĝe al la jubileo de Miroslav Smyčka (ĉeĥlingve)

  Vzpomínkový hudební pořad u příležitosti 90. narozenin barytonisty a čestného člena Českého esperantského svazu Miroslava Smyčky - 19.9.2016 v divadle U Valšů v Praze - 43 minutový sestřih z cca 1 hodiny a 20 minut. Nebude chybět ani zmínka o esperantu a…


174 videos in total