Esperanto-Muzeo en Svitavy's videos


 • Gijom' Armide - La postrompiĝa temp’ (origina Esperanto-kanto kun subtekstoj)

  eo.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Armide fonto:https://www.youtube.com/watch?v=-X iqpAjPd8A - kanalo "Esperantlingvaj kantoj kun subtekstoj" www.youtube.com/channel/UClRF1bPnJ5qbN-F qUYRqa5g

 • La kanto Paca nokto solenas 200 jarojn

  En kvarvoĉa prezento de Ĉente el Meksikio fonto:https://www.youtube.com/watch?v=ga bAoiYUevY En la retejo www.silentnight.web.za vi trovas 228 tradukojn en 143 lingvoj de la mondo!

 • Nikolin' Pairoux - Doktoro Zamenhof

  Belgdevena kantistino Nicole Pairoux, en Esperantujo nomata Nikolin', registris plurajn diskojn en 1980-1990-aj jaroj. Tiu ĉi ŝia unua vinila 45-a disko (kun 2 kantoj - "Haveno" kaj "Doktoro Zamenhof" ) aperis laŭ kanzonamikaro.worsten.org/eo-kanzonoj/di…


 • La urbo Benešov prezentas sin

  Benešov, situanta 40km sudoriente de la ĉefurbo Prago, estis inter 12. kaj 14.10. 2018 gastiganto de la Konferenco de Ĉeĥa Esperanto-Asocio. Tiuokaze kaj rekompence al la liverita monsubvencio de la urbo estis pretigita esperantigo de la 3minuta filmeto,…

 • Zahraniční blahopřání - Gratuloj el eksterlando

  3 specimenoj el leteroj alvenintaj okaze de la 10jariĝo de la Esperanto-Muzeo en Svitavy ĉeĥlingve interpretas Libuše Hýblová, ĈEA-prezidantino (dum la solena antaŭtagmezo en la salono de Ottendorfer, la 15-an de septembro 2018) prof. Humprey Tonkin, Ha…

 • 10jariĝo de la Esperanto-Muzeo en Svitavy - specimenoj el la 2-a parto de la sabata solena programo (15.9.2018)

  Daŭro: 14:48 Enhavo: muziko (M. Smyčka, J. Haan Smyčková) dankoj al la muzeaj kunlaborantoj kaj solena torto posttagmeza ekskurso al Moravská Třebová koncerto de SENPROBLEME neformala ĉeĥo(-)slovaka vespero (specimenoj el amuza prezento "Slovakujo tra l…


 • 10jariĝo de la Esperanto-Muzeo en Svitavy - specimenoj el la 1-a parto de la sabata solena programo (15.9.2018)

  Daŭro: 21:17 Enhavo: E-himno en por vi eble nekonata interpreto, alparoloj, bondeziroj (i.a. de la eksterlandaj gastoj - Peter Baláž a László Szilvási), elektitaj interesaĵoj el rakontoj kaj prezentoj pri la agado de la muzeo, muziko, videospecimenoj…

 • Vendreda programo de la jubilea muzea solenaĵo en Svitavy (14.9.2018)

  25minuta mallongigo de la tutvespera programo - inaŭguro de la nova tema ekspozicio "10 jaroj de la muzeo kaj 100 jaroj de la respubliko" (kun la subtitolo "Historio en Ĉeĥoslovakio en 1918-1968) kun akompana programo Temas ne nur pri skiza "televidripor…

 • Inaŭguro de la novaj temaj ekspozicioj "10 jaroj de la muzeo kaj 100 jaroj de la respubliko"

  5minuta mallongigo de la enkonduka prezento de la ĉefaŭtorino de la ekspozicio Pavla Dvořáková el Písek, redaktorino de tiu ĉi retejo - akompanate per kelkaj fotospecimenoj el la ekspozicio. Okazis kadre de la semajnfina solenaĵo omaĝe al 10jariĝo de la…


 • Sekretaj formoj de plezur'

  Por komenco de la someraj ferioj - muzika video de la kantisto Alejandro Cossavella el Argentino eo.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Cossavel la TEKSTO: Ŝi plonĝis en la nunon por aŭskulti la mesaĝojn de la kor' fermis la fenestrojn por malkovri la misteroj…

 • Opero en Esperanto sur scenejo de Nacia Teatro en Prago

  Intervjuo kun la reĝisoro Michal Dočekal. 7.4.2018 okazis en la Nova scenejo de la Nacia teatro en Prago monda premiero de la opero de Ivan ACHER nomita "Sternenhoch", verkita laŭ la groteska romaneto de solipsisma ĉeĥa filozofo kaj verkisto Ladislav Klí…

 • Pri la Esperanta Stilo - el Lingvaj Respondoj de L.L. Zamenhof

  fonto: www.youtube.com/watch?v=e2YOfxWKMmE kreis Scott David Turton Ni rekomendas viziti lia sendube aparte interesan videokanalon: www.youtube.com/channel/UC2efqRZ4iAj3xLH wQ3lWItg/videos


 • Esperanta meso en Prago celebrita de Max Kašparů

  28.2.2018 okazis en Prago jam la 3-a esperantlingva meso celebrita de Max Kašparů eo.wikipedia.org/wiki/Max_Kašparů, kiun partoprenis esperantistoj - ne nur kristanoj - el diversaj urboj. La aranĝo estis perceptita ankaŭ far ne- aŭ alikredantoj kiel k…

 • Claude Piron - Persona konfeso omaĝe al Esperanto

  Claude Piron (1931-- 2008) eo.wikipedia.org/wiki/Claude_Piron en mallonga intervjuo en la rubriko "Homoj kaj Esperanto", filmita en 1986 de Krunoslav Tiŝljar. fonto: www.youtube.com/watch?v=LPuScZRdd64 rekomendinda jutuba kanalo HISTORIEJO, kiu dis…

 • La lulkanton "Dormu, ho mia princet'" kantas en la praga teatro SEMAFOR Jolana Haan Smyčková

  Ĉeĥa kantistino, dublistino kaj aktorino de la fama praga teatro SEMAFOR Jolana Haan Smyčková, filino de la honora ĈEA-membro, baritonisto Miroslav Smyčka (1926-2017)(https://eo.wikipedia.org/wik i/Miroslav_Smyčka), kantis omaĝe al sia patro la unuan str…


 • Kredu Kristnaskon

  Kristnaska kanto, originale verkita en Esperanto kaj kantata de la itala artistino Cristina Casella. Kun belaj historiaj kristnaskaj bildkartoj. fonto: www.youtube.com/watch?v=uMa3kAwWr-I

 • Zamenhof - la kreinto de Esperanto

  mallonga filmo kreita kaj prezentita kadre de la 102-a UKo en Seulo -- fonto: www.youtube.com/watch?v=OrBNTd1epVM&t=68 s -- kanalo 2017 universala kongreso de esperanto en seulo www.youtube.com/channel/UCDZcXn21t_P2KRe PccIlaow

 • La 102a UK en Seulo 2017 - Malneta resumo

  Kvaronhora resumo donanta iomna gustumon pri varieco de la programoj kaj de la etoso dum la Universala Kongreso fonto: www.youtube.com/watch?v=vuUYa3f7rwg kreis JEON Daebong, SHIN Youngmuk kaj SO Gilsu, en kies jutuba kanalo la filmo estis publikigita


178 videos in total