Esperanto-Muzeo en Svitavy's videos

Brazilaj Verduloj poemas honore al Zamenhof

14 Dec 2021 112
la skipanoj de Esperanto-fako de Legio de Bona Volo kreis kaj diskonigas por vi 4 originajn poemojn omaĝe al naskiĝdatreveveno de d-ro Zamenhof fonto: www.youtube.com/watch?v=AbCRtnhSAa4

Amira Chun - Folifala elegio

21 Nov 2021 105
Korea kantistino Amira Chun kantas la originalan esperantan kanton "Folifala elegio". La tekston verkis Petro Palivoda, la melodion komponis Liven Dek, kaj la harmonizon faris Antero Ávila. fonto: www.youtube.com/watch?v=3fwkAvTdZCY - videokanalo Ekstremoj, prizorgata de Miguel GUTIÉRREZ ADÚRIZ (https://eo.wikipedia.org/wiki/Liven_Dek) vizitinda ankaŭ pro multaj aliaj artaj kontribuaĵoj en Esperanto

Vítězslav Nezval - Sur Svratka-bord'

11 Sep 2021 110
Lirika poemo de la elstara ĉeĥa poeto Vítězslav Nezval (1900-1958) eo.wikipedia.org/wiki/Vítězslav_Nezval , konata precipe kiel reprezentanto de poetismo kaj surrealismo, vaste instruata en la lernejoj. Esperantigis Jiří Kořínek eo.wikipedia.org/wiki/Jiří_Kořínek . Muzikigis kaj interpretas Pavla Dvořáková. Realigite 17.9.2021 por programo de la Solenaĵo omaĝe al 120-jariĝo de la Esperantista Klubo en Brno. Kune kun originala teksto en la ĉeĥa lingvo.

M. Malovec - Esperantlingvaj eldonejoj kaj bibliot…

28 Jan 2021 394
Prelego de elstara ĉeĥa esperantisto cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Malovec kadre de la virtuala kunveno de la Esperantista Klubo en Brno (26.1.2021). Instiga enkonduko kaj prezento de pluraj gravaj institucioj, kun aparta klarigo pri Ĉeĥio (eldonejo KAVA-PECH kaj bibliotekoj en Česká Třebová (origine de EK en Prago), Svitavy kaj Brno). Ne timu malklaran bildon supre (temas pri nuna teknika neperfektaĵo de Ipernitio) - la prelego bonkvalite sekveblas :-). Fonto: Jutuba kanalo de la Esperantista Klubo en Brno www.youtube.com/watch?v=6MZVplFJQIk

Antonín Dvořák - Largo

28 Oct 2020 282
Antonín Dvořák (1841-1904) eo.wikipedia.org/wiki/Antonín_Dvořák La dua movimento el la 9-a Simfonio nomata Novmonda e-minor op. 95 (1893) kun originala teksto en Esperanto verkita de Jiří Kořínek (1906-1988), kantas Miroslav Smyčka (1926-2017) eo.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Smyčka pianludas Ladislav Tříska registrite en la Sudbohemia Teatro en České Budějovice en 2009, aperis samjare en la KD "Melodia Regalo" eldonita de Ĉeĥa Esperanto-Asocio pretigis Pavla Dvořáková 28.10.2020 okaze de la ŝtata festo de Ĉeĥio

Zlatko Tišljar - La Zagreba metodo

08 Sep 2020 235
Zlatko Tišljar eo.wikipedia.org/wiki/Zlatko_Ti%C5%A1ljar pri la ĉefaj aspektoj de la zagreba metodo de instruado de Esperanto eo.wikipedia.org/wiki/Zagreba_metodo fonto: videokanalo Ekstremoj www.youtube.com/watch?v=xPGiWFDe0ZI La Zagreba Metodo ĝuis grandan popularecon en la 80-aj kaj 90-aj jaroj. Ĝia baza lernolibro estis tradukita al trideko da lingvoj. La metodo, kiun apogis gravaj esperantistoj kiel Tibor Sekelj kaj Claude Piron, baziĝas sur selekta listo de 500 plej oftaj radikoj de la internacia lingvo. La Zagreba Metodo konsistas el: baza lernolibro (A-nivelo) kun 12 lecionoj; sonregistro de la lecionoj kaj kantoj; bildrakonteto "Kiu esta Jozefo?" (de Johán Valano); libreto "Esperanto ne estas nur lingvo" (de Spomenka Ŝtimec); "Instrukciaro por kursgvidantoj" (de Zlatko Tišljar); kaj "Lernolibro B" (de Spomenka Ŝtimec). persona paĝo de Zlatko Tišljar ĉe Ipernity: www.ipernity.com/home/pajo.zlatko

Dr. Zamenhof legas parton de la antaŭparolo al la…

04 May 2013 1 509
Ni aŭdu la realan voĉon de la kreinto de Esperanto, por pli bona kompreno sekvante ĉi-suban tekston eo.wikipedia.org/wiki/Unua_Libro en.wikipedia.org/wiki/Unua_Libro "La nun proponatan broŝuron la leganto kredeble prenos en la manojn kun malkonfido, kun antaŭe preta penso, ke al li estos proponata ia neefektigebla utopio; mi devas tial antaŭ ĉio peti la leganton, ke li formetu tiun ĉi antaŭjuĝon kaj ke li pripensu serioze kaj kritike la proponatan aferon. Mi ne parolos tie ĉi vaste pri tio, kian grandegan signifon havus por la homaro la enkonduko de unu komune akceptita lingvo internacia, kiu prezentus egalrajtan propraĵon de la tuta mondo, apartenante speciale al neniu el la ekzistantaj nacioj. Kiom da tempo kaj laboroj estas perdata por la ellernado de la fremdaj lingvoj, kaj malgraŭ ĉio, elveturante el la limoj de nia patrujo, ni ordinare ne havas la eblon kompreniĝadi kun similaj al ni homoj. Kiom da tempo, laboroj kaj materialaj rimedoj estas perdata por tio, ke la produktoj de unu literaturo estu aligitaj al ĉiuj aliaj literaturoj, kaj en la fino ĉiu el ni povas per tradukoj konatiĝi nur kun la plej sensignifa parto de fremdaj literaturoj; sed ĉe ekzistado de lingvo internacia ĉiuj tradukoj estus farataj nur en tiun ĉi lastan, kiel neŭtralan, al ĉiuj kompreneblan, kaj la verkoj, kiuj havas karakteron internacian, estus eble skribataj rekte en ĝi. Falus la ĥinaj muroj inter la homaj literaturoj; la literaturaj produktoj de aliaj popoloj fariĝus por ni tiel same atingeblaj, kiel la verkoj de nia propra popolo; la legataĵo fariĝus komuna por ĉiuj homoj, kaj kune kun ĝi ankaŭ la edukado, idealoj, konvinkoj, celado, — kaj la popoloj interproksimiĝus kiel unu familio." fonto de la video: ibotira salitre www.youtube.com/watch?v=qP9EkvMe6Js

Direktorino de la Urba Muzeo kaj Galerio en Svitav…

30 Jun 2020 188
30.6.2020 emeritiĝas Blanka Čuhelová, direktorino de la Urba Muzeo kaj Galerio en Svitavy kaj unu el kunfondintoj de la Esperanto-Muzeo. Grave helpis kaj subtenis evoluigon de la projekto. Omaĝe al ŝia emeritiĝo ni prezentas ŝin "movforme" dum la solenaĵo okaze dela dekjariĝo de la muzeo 14.9.2018. Al Esperanto interpretas Miroslav Malovec. Filmis Vladimír Türk. Origina fonto: drive.google.com/drive/folders/1yA_TGvcpfcsDvomyYvtbjGn0EJnRgZI4

Peter Rybín - Liptovio, Slovakio (por konkurso Mi…

04 Dec 2019 183
Sukcesa kontribuaĵo el la filmkonkurso organizita komune de UEA kaj la festivalo Teo kaj Amo en 2019 La informojn kaj rezultojn de la konkurso vi povas legi en www.esperanto.cz/eo/aktuality/filmoj-de-la-konkurso-de-uea-mia-asocio-mia-urbo.html La jutuba videokanalo de lakonkursaĵoj troviĝas en www.youtube.com/user/UEAviva/videos

Esperantistoj kaj koronviruso

23 Mar 2020 1 227
18 minuta filmo el 22.3.2020, en kiu esperantistoj el diversaj landoj de la mondo parolas pri la aktuala situacio Fonto: Jutuba kanalo TEJO Esperanto www.youtube.com/watch?v=2fpM1ci_fMk

Duncan Charters - Kiel poliglotoj lernas lingvojn

04 Jul 2019 351
Prelego ĉe NASK 2019 fonto: www.youtube.com/watch?v=JkT1dgAYOdI pri la preleganto, la nuna prezidanto de UEA eo.wikipedia.org/wiki/Duncan_Charters

Paca nokt' (Akordo)

22 Dec 2019 268
Konata kanto Stille Nacht en prezento de la nederlanda ensemblo Akordo (2003). www.tekstoj.nl/akordo La kanto devenas el la ankoraŭ havebla kompaktdisko KRISTNASKA KORDO www.tekstoj.nl/akordo/kompaktdiskoj.htm - La video estas akompanita de la teksto fonto: www.youtube.com/watch?v=zf0CZIAFGhM&t=148s

L.L. Zamenhof - La Espero - kun melodio de Lech Ma…

17 Dec 2018 379
Infana muzikbando prezentas la muzikigitan poemon dum la Bjalistokaj Zamenhof-Tagoj 17.12.2018. La premiero de la komponaĵo okazis dum la Pola Esperanto-Kongreso en 2017. Fonto:https://www.youtube.com/watch?v=O3ifecZB9ys Aliaj videoj de la Bjalistoka Esperanto-Societo (inkluzive pliajn programerojn de la koncerna aranĝo):https://www.youtube.com/channel/UC2wi_YL1asKJB0GUuDj-8vA

Dima Ŝevĉenko - Sociaj retoj en Esperanto (parto d…

10 Oct 2019 235
Pri Ipernity, Facebook kaj Duolingo - registraĵo el la prelego dum la 55-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj en Panevežys Kial pereo de la Ipernity-komunumo ĉe Ipernity estas nomita onidire la plej granda katastrofo en la historio de Esperanto-movado? Kiugrade la laŭdata Duolingo vere helpas multiĝon de esperantistoj? Kiel reale funkcias diskonigo de informoj en Facebook? Ni rekomendas la paroladon al via atento pri la preleganto eo.wikipedia.org/wiki/Dima_Ŝevĉenko filmis: -padv-

Mikaelo Bronŝtejn - Vi estas la amo

12 Oct 2019 194
El la koncerto dum la 55-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj en Panevežys (11.7.2019) i.a. omaĝe al lia julia vivjubileo eo.wikipedia.org/wiki/Mikaelo_Bronŝtejn aperis sur la KD-o Antaŭlasta trajno ĉe Vinilkosmo (2012) mendeblas (ankaŭ kantoj aparte) ĉe www.vinilkosmo-mp3.com/en/song-traditional-progressive/bruna-ŝtono-mikaelo-bronŝtejn/03-la-antaŭlasta-trajno/06-vi-estas-la-amo-1133-detail.html

Litova popoldanco

10 Oct 2019 226
El la kultura posttagmezo kadre de la solena inaŭguro de la 55-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj en Panevežys (Litovio) - la 7-an de junlio 2019 en la urba kulturdomo

La Vojo de L. L. Zamenhof en muzikigo kaj interpre…

27 Jul 2019 542
Pli da informoj pri la profesia kantistino kantanta nun ankaŭ en Esperanto legu en: www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48922588 Registris -padv- kadre de ŝia koncerto okazinta 9.7.2019 kadre de la 55-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj en Panevežys. LA TEKSTO DE LA POEMO LA VOJO: eo.wikisource.org/wiki/La_Vojo La poemo aperis en 1896 en la gazeto "Lingvo Internacia" kaj aludis al la ĵus venkitaj malfacilaĵoj : " voĉdono en 1894 kaj ĉeso de aperado de la unua esp. gazeto "La Esperantisto". En la oficiala kanalo de la kantisitno ĉe Jutubo eblas aŭskulti pliajn ŝiajn kantojn el la koncerto: Mara donis vivon www.youtube.com/watch?reload=9&v=6hlYBg7U60o La koloroj de la vent' www.youtube.com/watch?v=ZvxxkofdG-w Kisu min multe www.youtube.com/watch?v=yMshH2CRVeE

La 9-a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto 2019

13 May 2019 1 599
okazinta en Danang (Vjetnamio) inter la 25-a kaj la 28-a de aprilo 2019. 11minuta filmo - unua parto de la mallongigo dela tuta programo La aranĝo bonvenigis pli ol 280 esperantistojn el 22 landoj de Azio kaj Oceanio. Fonto de la videosojinsu1, :https://www.youtube.com/watch?v=1U1y7Vau2Ck Retejo de la kongreso:http://www.esperantoazia.net/index.php?mid=kongreso2019article2 pri la urbo Danango:https://eo.wikipedia.org/wiki/Danango 15minutan kongresan prelegon Esperanto kiel pensilo pri kultura diverso vi povas aŭksulti ĉii-tie: www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48756106

197 videos in total