http://cezartradukoj.blogspot.de/2014/04/charles-bukowski-iom-da-suno.html
Charles Bukowski
Iom da suno

En la All-American Burger
sidas la prostituitinoj ridantaj
en la interna korto, estas duono post la tria
posttagmeze, ili ĵus manĝis, du el ili trinkis kafon, la tria
ŝmace sorbis kokakolaon tra trinktigo.
Ne plu pluvis. La pluvo
ĉie estis malbona por la negoco.
Mi legas je la tablo en la
angulo la gazeton "Herald Examiner", la
suno brilas sur mian dorson, bona sento.
Ambaŭ tiuj, kiuj trinkas kafon, surhavas pantalonon, la tria,
kiu ŝmace sorbas per trinktigo kokakolaon
sidanta kontraŭe al mi, surhavas minijupon.
Larĝgambe ŝi sidas tie, Suno brilas sub la tablon
kaj mi povas vidi ŝian subkalsoneton:
Ĝi estas hele blua.
Mi foliumas la gazeton,
trovas nenion, retrofoliumas
al la frontpaĝo: La veter-
raporto informas, ke denove ŝtormo
proksimiĝas al ni.
Mi ekstaras kaj preteriras ilian tablon.
Ili subridetas kiel knabinoj en lernejo.
Ekstere sur la trotuaro
mi vidas magran hundon kun pendanta
dorso kaj longaj kunmetitaj
tremantaj kruroj, ĝi kaptas
duonon de seka bulko kaĵ provas
manĝi ĝin, la bulko elpendas flanke de ĝia buŝo,
dume ĝi maĉas kaj provas
vori ĝin.

Ni ĉiuj ne bone
travenis la vintron.

El la germana versio
de Carl Weissner
tradukis Cezar