http://cezartradukoj.blogspot.de/2014/03/bertolt-brecht-demandoj-de-leganta.htmlBertolt Breĥt
Demandoj de leganta laboristo

Kiu konstruis la seppordegan Tebon?
En la libroj troviĝas la nomoj de reĝoj.
Ĉu la reĝoj alportis la rokopecojn?
Kaj la plurfoje detruita Babilono –
kiu konstruis ĝin tiomfoje? En kiuj domoj
de la ore brilanta Limao loĝis la konstrulaboristoj?
Kien iris je la vespero, kiam la ĉina muro
estis finfarita, la masonistoj? La granda Romo
estas plena de triumfarkoj.
Kiu starigis ilin?
Super kiu triumfis la cezaroj? Ĉu la multfoje prikantita Bizanco havis
por siaj loĝantoj nur palacojn? Eĉ en la legenda Atlantiso, en tiu nokto,
kiam la maro voris ĝin,
la dronantoj kriegis pri siaj sklavoj.
La juna Aleksandro konkeris Hindion.
Ĉu li sola?
Cezar venkis la gaŭlojn.
Ĉu li havis ne almenaŭ kuiriston kun si?
Filipo de Hispanio ploris,
kiam lia floto pereis. Ĉu krom li neniu?
Frederiko la Dua venkis en la Sepjara milito. Kiu
venkis krom li?
Sur ĉiu paĝo unu venko
Kiu kuiris la venkomanĝojn?
Ĉiun dekan jaron plua granda viro.
Kiu pagis la kostojn?

Tiom da raportoj.
Tiom da demandoj.

tradukis Cezar

Bertolt Brecht
Fragen eines lesenden Arbeiters


Wer baute das siebentorige Theben?
In den Büchern stehen die Namen von Königen.
Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt?
Und das mehrmals zerstörte Babylon,
Wer baute es so viele Male auf ? In welchen Häusern
Des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute?
Wohin gingen an dem Abend, wo die chinesische Mauer fertig war,
Die Maurer? Das große Rom
Ist voll von Triumphbögen. Über wen
Triumphierten die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz
Nur Paläste für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Atlantis
Brüllten doch in der Nacht, wo das Meer es verschlang,
Die Ersaufenden nach ihren Sklaven.
Der junge Alexander eroberte Indien.
Er allein?
Cäsar schlug die Gallier.
Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich?
Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte
Untergegangen war. Weinte sonst niemand?
Friedrich der Zweite siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer
Siegte außer ihm?
Jede Seite ein Sieg.
Wer kochte den Siegesschmaus?
Alle zehn Jahre ein großer Mann.
Wer bezahlte die Spesen?

So viele Berichte,
So viele Fragen.