http://cezartradukoj.blogspot.de/2013/11/nasredino-al-kiu-vi-fidas-27202.html

Nasredino 27

Al kiu vi fidas?

Iutage amiko vizitis Hoĝaon kaj diris: „Hoĝao, ĉu vi povas pruntedoni vian azenon al mi?“

Mi tre bedaŭras“, respondis Hoĝao, „sed mi pruntedonis ĝin jam al alia.“

Kiam li diris tion, la azeno komenci bleki.

Sed Hoĝao, mi ja aŭdas la azenon! Li estas en la stalo!“

Jen Hoĝao diris digne: „Vi do ne fidas mian diron, sed tiun de la azeno, ĉu?“tradukis Donjo & Cezar
el la germanen tradukita libro
„Ducent kaj du ŝercoj de Nasredino Hoĝao“
de la eldonejo Turistika Publikiga Servo Oriento, Istanbulo, Turkio