cezartradukoj.blogspot.de/2012/04/infanaj-diroj_22.html


Infanaj diroj


Antaŭ longe

"...tiam mi estis ankoraŭ malgranda kaj suĉbesto!"

Bonan-nokton-rakonto

"Paĉjo, ĉu vi ne povas legi iom pli mallaŭte? Mi tute ne povas endormiĝi."

Ĉie danĝeroj

Kavaliera filmo. La atentokaptiteco estas apenaŭ eltenenebla. Ĉevalogalopo proksimiĝas, la infano rampas sub la tablon: "Helpu! Helpu! La krucvortoj venas!!"

Ĉiu komenco malfacilas

"Ni lernis infanĝardene novan kanton, sed nur ĝis la unua katastrofo!"

El la vivo de lernanto

La lernanto senkulpigas sin ĉe la instruistino: "Mi forestis pro la plenumo de dento."

Fajna diferenco

Sofinjo kaj ŝia granda frato kverelas. La patrino enmiksiĝas: " Oni ne kverelas kun la gefratoj!"

"Ĝuste", diris Sofinjo, "oni kverelas nur kun la gefratinoj."

Granda televidilo


Infano estas la unuan fojon en teatro. La kurteno leviĝas kaj la scenejo ekvideblas. Jen la infano vokas: "Panjo, ha, rigardu, televidilo, en kiu oni povas promeni!"

Kaprico de la naturo

Infano karesas la patron kaj rimarkas la barboŝtoplojn. "Ho, paĉo, al vi kreskas ja vintrofelo."

Kiam la lampo ne ekbrulis...

... la infano sciis konsilon: paĉjo, alportu novan inkandeskan lampon, la malnova jam malplenas!

Malgaja sciigo

La onklino de Paskalo mortis. Li estas tre malgaja sed volas scii ĉion tute precize. "Ĉu estis pro oldiĝeco aŭ pro murdo?"

Moderna fabelo


"Panjo, ĉu vi povas rakonti al mi la fabelon pri la virkato kun gumbotoj?"

Morto de kanario


"Post kiam Joĉjo mortis, ni plantis ĝin en la ĝardenon."

Ne kun mi!


"Pubertecon mi trovas stulta! Je tio mi ne partoprenas. "

Obstinaj demandoj

La instruistino demandas pri la profesioj de la gepatroj. "Katrinjo, kion faras via panjo?"

"Ŝi laboras sur laboro."

"Kion ŝi laboras?"

"Nu, laboron!"

"Ĉu ŝi vendas aŭ konstruas ion?"

"Ne, ŝi telefonas kaj trinkas multe da kafo."

Pikema floro


Infaneto staras antaŭ montrofenestro de flormagazeno. La kaktoj plaĉis al la infaneto. "Panjo, ĉu vi aĉetas al mi tian najlofloron?"

Pokalsuspekta


En la montrofenestro de entombiga entrepreno staras diversaj urnoj. Lena diras al sia granda frato: "Se vi ludas bonege piedpilkon, vi ricevas tian."

Por ke tio estu klara!

Vi estas knabino kaj fariĝas poste virino. Mi estas knabo kaj fariĝas poste virhomo."

Posedodemando


Elinjo aĉetis du glaciaĵojn por si kaj la frato Petro. Jen unu el il falas el ŝia mano. Ŝi diras: "Aĥ, kia malfeliĉo por vi, Petro, mi lasis fali vian glaciaĵon!"

Remaĉado

Entuziasme rakontas infano de kampara ekspedicio; Kaj ĉu vi scias, kion avo diris? 'Ĉiuj bovinoj estas reklaĉulinoj!'

Roloj

Mi ludis kun mia amikino geedziĝitecon. Ŝi estis la fianĉino, kaj mi la fianĉulo.

Simio

Avo, paĉjo rakontis, ke ni devenas de la simioj. Avo, rakontu do, kiel tio estis, kiam vi estis ankoraŭ simio."

Teknika demando

Patrino klarigas al Makso kiel bebo venas en la mondon. "Unue elvenas la kapeto, poste la ŝultroj, la brakoj kaj la korpo, kaj fine la gambetoj."

Pri tio diras Makso:"Kaj kiu kunmuntas la infanon?"

Televidado edukas


Tio estas malnova filmo, jen la tempo, kiam la mondo ankoraŭ estis nigra-blanka.

Tempopaso

Infano eksciis, ke la dinosaŭroj elmortis antaŭ longa tempo.
"Avino, rakontu foje, vi ja devas scii tion, kiel tio estis?"

Tro frue


Instruistino: Ne povas esti vere! Jam denove mi vidas, ke vi faras stultaĵojn!"

Infano: "Mia kulpo tio ne estas. Vi simple envenis tro frue."

--
PS: Cezar tradukis el: "Kindermund tut Wahrheit kund"

(Infanoj diras la veron), eldonejo Strigspegulo, Berlino