Otto Maŝl
Espero


Dolĉa revo de l' homaro,
Kie, diru, estas vi?
Ĉu en blua ond' de l' maro
Aŭ en hela sunradi'`?

Ĉu vin trovas ni sur montoj,
Ĉu en spiro de l' aer'?
Aŭ en klarkristalaj fontoj
Fluetantaj el la ter'?

Dolĉa rev' pri pac' en mondo,
Revo pri eterna am',
Pri popola frata rondo -
Vin forpelis sanga dram'!

Ni ne trovas vin sur tero,
Nek en mar' nek en aer'...
Kaj nur lumas pacespero
Kiel stel' tra hommizer'.


cezarkulturo.blogspot.de