Sinjorino Jiménez devenas el hispan-lingva familio vivinta en Germanio. La hispanan ŝi ne lernis de la gepatroj, sed nur pro propra intereso kiel plenkreskulo. Kiam ŝi mem ekhavis du filinojn, ŝi tamen volis eduki ilin dulingve, en la germana kaj en la por ŝi parte "fremda" hispana. Prepare al sia laboro pri la libro Jiménez ankaŭ kontaktis la diskutejon de la gepatroj, kiuj uzas Esperanton kiel unu el la familiaj lingvoj [denask] - el la perspektivo de la ne-esperantistino Jiménez interesa apliko de "intenca dulingveco" (Intentional Bilingualism).

La german-lingva libro (267 p., 16,90 eŭroj) volas helpi al gepatroj, kiuj tre bone parolas fremdan lingvon (ekzemple Esperanton) kaj pripensas, ĉu ili eduku siajn infanojn en tiu lingvo, same kiel al gepatroj, kiuj jam praktikas intencan dulingvecon. Ĝi donas superrigardon pri la nuntempa scienca esplor-stato, pri antaŭkondiĉoj plenumindaj de la gepatroj (en Esperantujo en la praktiko plej ofte la patroj) kaj donas praktikajn konsilojn por la ĉiutaga vivo en plurlingva familio.


Mut zur Mehrsprachigkeit - So erziehe ich mein Kind in einer Fremd- oder Zweitsprache
  • Aŭtorino: Inés María Jiménez
  • Kartonita: 267 paĝoj
  • Eldonejo: Verlag auf dem Ruffel; Auflage: 1 (Oktober 2009)
  • Lingvo: Deutsch / Germana
  • ISBN-13: 978-3-933847-31-7
  • Prezo: 16,90 eŭroj en Germanio

Jen traduko de la enhavo-tabelo:

1 Kial mi skribis tiun ĉi libron

2 Iom da teorio: Edukado en alia lingvo

2.1 Motivoj por dulingva edukado

2.2. Denaska lingvo, unua lingvo, dua lingvo, fremdlingvo

2.3 Difinoj de dulingvismo

2.4 „Natura“ kontraŭ „artefarita“ dulingvismo

2.5 „Artefarita dulingvismo“ en la scienca diskuto

2.6 Intensa dulingvismo

2.7 Plurlingvismo per „lingvo-banoj“

2.8 Resumo

3 Ekzemploj de sukcesa edukado en fremdlingvo

3.1 Hebrea

3.2 Esperanto (Butler 1921, Stephens 1952, Corsetti 1996)

3.3 Rayko (Dimitrijevič 1965)

3.4 Mariana (Past 1976)

3.5 Nicole kaj Patrick (Facey 1986)

3.6 Thomas, Frank kaj Katrina (Saunders 1982/1988)

3.7 Natalie kaj Martin (Štefánik 1995)

3.8 Zuzana kaj Emma (Pallay 2002)

3.9 Rebecca (Štefánik 2006)

3.10 Philip kaj Sophie (Klein 2003)

3.11 Christian Berkel

4 Antaŭkondiĉoj

4.1 „Naturaj“ cirkonstancoj

4.2 Faktoroj de sukcesa edukado

4.3 Postuloj al la gepatroj

4.3.1 Lingva-kultura kvalifiko

4.3.2 Daŭra pluedukado

4.3.3 Pretendoj pri la lingva evoluo de la infano

4.3.4 Pozitiva ĉirkaŭaĵo

4.3.5 Instigoj kaj kreo de „lingvo-insuloj“

5. Demandoj de la gepatroj

5.1 Ek de kiam mi povas komenci fremdlingvan edukadon?

5.2 Kiun metodon mi sekvu?

5.3 Kiel mi alkutimiĝos paroli en fremdlingvo?

5.4 Kiel konsekvenca mi devos esti?

5.5 Kiel mi edukos en fremdlingvo?

5.6 Ĉu mi fremdlingve povos eduki miajn infanojn eĉ post labortago?

5.7 Kiel mi povas esprimi miajn sentojn kaj emociojn?

5.8 Kion mi faros, se mankos al mi vortoj aŭ se mi faras lingvajn erarojn?

5.9 Ĉu mi povos peri kulturon kiel nedenaskulo?

5.10 Kiel mi povos peri tipan lingvo-gestaron kaj mimikon?

5.11 Kion mi faros, se la temoj kaj demandoj de la infanoj fariĝos pli kompleksaj?

5.12 Kiel mi povos superi miajn dubojn?

5.13 Kiel bona fariĝos la lingvo de la infanoj?

5.14 Kiaj estos prononco kaj akĉento?

5.15 Kio okazos, se mia infano ekhavos lingvajn problemojn?

5.16 Ĉu mi povos eduki mian infanon fremdlingve, kvankam li aŭ ŝi estas handikapita?

5.17 Kion fari okaze de „lingvo-krizoj“?

5.18 Ĉu mi ĉiumomente povos ĉesi dulingvan edukadon?

5.19 Kiel mi povos dulingve eduki mian infanon, sen ke mi mem devos paroli la lingvon?

6 Konsiloj por fremdlingva ĉiutago

6.1 Hejme

6.1.1 Paroli, paroli, paroli

6.1.2 Kantoj kaj muziko

6.1.3 Libroj: Rakontoj kaj fabeloj

6.1.4 Komunikiloj: televido, film- kaj kompaktdiskoj

6.1.5 Ludoj

6.1.6 Vartado fare de aliaj personoj

6.2 Eksterhejmaj ebloj

6.2.1 Infan- kaj ludgrupoj

6.2.2 Eksterlandaj restadoj

6.2.3 Infanvartejo kaj lernejo

7 La lingva evoluo de infano edukita en fremdlingvo: kazo-studo

7.1 Komenca situacio

7.2 Unua jaro (2003)

7.3 Dua jaro (2004)

7.4 Tria jaro (2005)

7.5 Kvara jaro (2006)

7.6 Kvina ĝis sepa jaro (2007-2009)

8 Resumo

9 Elektita literaturo

10 Adresoj kaj ligiloj

11 Demando-listo

12 Dankoj

13 Bildoj – fontoj kaj klarigoj

14 Indeksoj persona kaj faka

(Unua versio 2009-11-13, ĝisdatigo 2010-03-18)