Por esti ĝustatempa por la praga Universala Kongreso 1996, tiu ĉi versio estis redaktita tre haste. La principo de la kompilintoj Roland ROTSAERT kaj YAMASAKI Seikô estis interalie respekto de akumulo de ĝisnunaj atingoj, precipe de la Internacia Komerca kaj Ekonomika Vortaro (IKEV), 1974, redaktita de F. Munniksma. Terminoj jam trovataj en tiu libro estes tiel notitaj en Sindikata Terminaro "por utili al estontaj reviziantoj" (stato 1996). Jen kiel aspektas la versio ordigita laŭ germana alfabeto:

1 de Abgruppierung

en downgrading

fr déclassement

eo elklasigo

2 de Abschlusszeugnis

en qualification; leaving certificate

fr diplôme de fin d'études; certificat de fin d'études

eo atesto pri studada fino

3 de Abstimmungsregeln

en voting procedure

fr procédure de vote

eo balota regularo/proceduro

4 de Absentismus

en absenteeism

fr absentéisme

eo forestismo IKEV 3

5 de Akademie der Arbeit; Sozialakademie

en workers' college

fr école ouvrière supérieure; université du travail

eo laboristara akademio

6 de Akkordarbeit

en piece‑work

fr travail à la pièce; travail à la tâche

eo popeca laboro

7 de Akkordlohn

en piece‑rate

fr salaire à la pièce

eo popeca salajro

8 de Aktiengesellschaft

en limited company; joint‑stock company

fr société anonyme

eo ak­cia kompanio

9 de flexible Altersgrenze

en flexible retirement

fr retraite flexible; âge variable de la retraite

eo varia aĝo emeriteca

10 de Altersruhegeld

en old‑age pension; retirement pension

fr pension de retraite; pension de vieillesse

eo pensio

11 de Anfangslohn

en starting wage

fr salaire à l'embauche; salaire de départ

eo komenca salajro

12 de Angestelltengewerkschaft

en white‑collar union (non‑manual workers' union)

fr sindicat d'employés

eo oficistara sindikato

13 de Angestellter

en white‑collar worker; non‑manual worker

fr employé; col blan­c

eo oficisto

14 de Anschlagbrett

en notice board

fr panneau d'affichage

eo anonca tabulo

... kaj similaj pliaj 400 terminoj.

Jen informcele specimeno de la

esperanta indekso:

aĉetpovo 217

administrantaro 344

afergvidanta estraro 397

akcia kompanio 8

akciulo 15

akiritaj rajtoj268

aktiva sindikatano 170

alilanda laboristo 30

aliofica salajro 316

alioficigo 314

alterna kurso/trejnado 87

amasa senlaboreco 379

anonca tabulo 14

antaŭaviza limtempo 210

anticipa pensiiĝo/emeritiĝo 253

aranĝo de la labordaŭro 84

arbitracia proceduro 278

arbitraciado 335

arbitracianto 277

asociiĝa libero 196

atesto pri studofino 2

aŭtomata reteno de la sidikata kotizo 96

aŭtonoma labora grupo 44

averaĝa salajro 126

averta striko 357

avizi demision/eksiĝon 207

balota regularo/proceduro 3

bankroto 198

batalo 403

baza formado/trejnado 177

baza salajro 178

baza konvencio 264

bilanco 115

blokado 119

bojkoto 120

centra entreprenkonsilio 159

ĉefsidejo 411

datumprilaborado 123

daŭro de kolektiva konvencio 214

demokratigo de la laboro 124

deviga arbitraciado 369

deviga lernanteco 279

deviga asekuro 257

devigo pri profesia sekreto 333

devigo pri sociala paco 153

direktoraro 344

dungado 132

dunganto 25

dungista federacio/organizo 28

dungito 29

dungperejo 34

duontaga laboro 145

egala salajro por sama laboro 220

ekonomia demokratio 350

ekvilibro de potencoj 203

elklasigo 1

emerita aĝo 365

emeritiĝo 251

enlaboreja formado/trejnado 366

enspeza politiko 131

entreprena pensio 356

entreprena komitato/konsilio 159

entreprena fermo 112

entreprena kotizo al la sociala asekuro 27

entreprena revizoro 351

entreprenkonsilio 111

entrepreno 317

ergonomio 136

estraro 398

eŭropa sindikataro 144

eŭropa sindikato 142

eŭropa sindikata komitato 143

fabriko 107

faka sindikato 133

faklaboristo 146

familia atribuaĵo 147

feria atribuaĵo 322

ferio 321

finaranĝo de kolektiva konvencio 396

flugfolio 141

forestismo 4

frikcia senlaboreco 410

garantiita minimuma salajro 240

ĝenerala asembleo 179

ĝenerala sekretario 399

ĝenerala striko 158

hejma laboro 180

higieno kaj sekureco 161

indica salajro 219

indicado‑kontrakto 182

indicado 224

individua maldungo 134

industria tribunalo 43

industria demokratio 110

industria sindikato 183

industria medicino 160

industriaj rilatoj 26

instrukciita laboristo 19

interesara konflikto 185

internacia sindikato 189

Internacia Profesia Sekretariato (IPS) 187

Internacia Konfederacio de Liberaj Sindikatoj (IKLS) 188

interpersono 331

interprofesia traktado 328

invalida pensio 139

jara enspezo 191

jara gratifiko 192

jarfina bilanco 190

kadroj 154

kamarado 391

kapitala fluo 194

kapitalo 193

kartelo 195

kolego 391

kolektiva konvencio 197

kolektiva traktado 304

kolektiva maldungo 380

komenca salajro 11

kompania juro 160

kompania sindikato 157

kompensa ripozo 90

kompenso pro malbona vetero 276

kompenso pro maldungo 209

kompenso pro parta senlaboreco 213

kondutkodo 325

konflikta modelo 186

konfrontado 392

kongreso 409

konjunktura senlaboreco 254

konservado de aĉetpovo 137

konstanta formado/trejnado 151

konsulta rajto 200

konsultado 199

kontrakta rompo 336

kontrolkonsilio 86

konvencia labordaŭro 83

konzerna juro 384

konzerna entreprenkonsilio 202

konzerna delegitaro 402

konzerno 201

kosto de produktado 260

kotizanta membro 353

kotizo al socialaj asekuroj 292

kreo de laborlokoj 273

kreo de posedaĵoj ĉe laboristoj 332

kroma salajro 176

kroma pensio 356

kromhoroj 312

kromsalajro por skipa/nokta/peza/plusa laboro

kuna komisiono 91

kunagado 243

kunfandiĝo 155

kunmastrado 241

kvalito de la labora vivo 263

kvoto de sindikatigo 250

labor(ej)a priskribo 67

labora akcidento 77

labora humanigado 181

labora inspektado 162

labora interrompo 61

labora nekapablo 76

labora organizo 62

labora planizado 65

labora redistribuo 75

labora taksado 38

labora tribunalo 43

laboraj postuloj 377

laborakcidenta asekuro 78

labordirektoro 39

labordivido 73

labordonanto 25

laboreja delegito 337

laboreja kuracisto 108

laboreja okupado 109

laboreja sekureco 282

laborejo 107

laborejo 66

laborista movado 21

laboristaro 405

laboristaro 51

laboristara akademio 5

laboristara klaso 405

laboristara kontrolo 23

laboristara manko 52

laboristara memadministrado 24

laboristara movebleco 244

laboristara rajtaro 404

laboristara reprezentado 33

laboristara rezervo 53

laboristara sindikato 22

laboristino 376

laboristo 18

laboristo 29

laborkapablo 41

laborkondiĉoj 36

laborkonflikto 49

laborkontrakto 80

laborkostoj 50

laborloko 66

laborloko 106

labormedio 74

labormerkata politiko 59

laboro 16

laboro 106

laborpaco 42

laborperado 79

laborperejo 34

laborpermeso 40

laborplano 64

laborpostulanto/petanto 71

laborprenantino 376

laborprenanto 29

laborrifuzo 81

laborritmo 72

laborulara kunveno 113

laborvestoj 48

lanteca striko 375

lanteca striko 17

laŭnombre egala komisiono 91

laŭokaza laboro 371

laŭtempa salajro 354

lauŭeĝa feria tago 148

leĝo pri kundecida rajto laboristara 361

lernada servo 216

lernita profesio 99

lernserva kontrakto 89

libera cirkulado de laboristoj 383

liberigo de laboro 152

libero de kolektiva traktado 305

libervola asekuro 334

loka sindikato 165

lokaŭto 92

loktena striko 284

lulaboro 359

lukto 403

malaltigo de la pensiaĝo 233

maldungi 206

malneta salajro 121

malobeo de la sindikataj rajtoj 330

malsan‑asekuro 205

manifestacio125

manko de laboro 58

manlaboristo 18

mastra striko 92

membreco 242

merkata kontrolo 239

metia lernado 216

metilernanto 93

metio 97

migra laboristo 30

migra laboristo 346

monata salajropago 245

Monda Konfederacio 347

multfaka trejnado/formado 339

multnacia entrepreno 318

muntada ĉeno 149

muntĉena ritmo 372

nacia sindikato 164

naturaj eksiĝoj 368

nefaka laboristo 20

nekapablo plenumi la profesion 105