Bernardo's photos


 • Bastien, Etimologia Leksikono, 1907

  Bastien, Louis (1869-1961) [W]. Naŭlingva Etimologia Leksikono de la Lingvo Esperanto. Paris: Presa Esperantista Societo, 1907. xviii, 249 p. — 18x11 cm. 2.445 kapvortoj. Malgraŭ la nomo ne vere etimologia vortaro, sed komparaj tabeloj Esperanto → latina,…

 • Reiff, Paralelvortaroj, 4a eld. 1860, 7a preso 1872

  Tezo asertas, ke Zamenhof uzis iun el la multaj kvarlingvaj "Paralelvortaroj" de Carl Philipp Reiff (1792-1872) por prepari sian vortaron de la Unua Libro de 1887. La kvar lingvoj estas rusa, franca, germana kaj angla, sur la foto la tria serio, ordigita…

 • OA 1 de 1909

  Per ĝis nun naŭ "Oficialaj Aldonoj" (1909-2007) la Lingva Komitato kaj la Akademio pligrandigis la Fundamenton de 1905 al la aktuala stato de 2007. La originaloj de la OA ĝis nun estis nur pene troveblaj. Nun ĉiu povas facile elŝuti ilin de esperanto-a…


 • Litermodeloj por germanaj infanoj

  Laŭ tiaj modeloj germanaj ses- aŭ sepjaruloj lernas skribi de 1953. Ĉu ankaŭ en Esperanto ekzistas "norma manskribo"? -- Legu pli: www.ipernity.com/blog/bernardo/4625802. Bildo el Vikipedio: de.wikipedia.org/wiki/Schreibschrift#/me dia/File:La-ges.jpg

 • FE 1 en la ŝanĝita eld. de ECL el 1925

  La kvar eldonoj de la Fundamento, kiujn publikigis la Esperantista Centra Librejo (ECL) en Parizo, havas ŝanĝitan tekston. Temas pri la 5a eld. de 1918 kaj ĝiaj senŝanĝaj reeld. 6a 1925, 7a 1928 kaj 8a 1931. Unu ŝanĝo koncernas la mane skribitajn literojn…

 • Kabe, Vortaro, 1910

  La unua kompleta difinvortaro de Esperanto el la epoko de Zamenhof. Ĝia influo etendiĝas ĝis la nuna PIV 2005. Ĝi reaperis kiel vol. 7 de la Berlina Komentario pri la Fundamento de Esperanto (BK VII), ĉar ĝi estas grava helpilo por eltrovi la "veran sen…


 • Grosjean-Maupin, Landnomoj, 1922

  La manskribita raporto al la Akademio neniam antaŭe estis publikigita. Nun ĝi estas libere elŝutebla de esperanto-akademio.wikispaces.com/eniro. Legu pli: www.ipernity.com/blog/bernardo/4625698.

 • Akademia Dokumentaro

  Temo de la kvara volumo de la Berlina Komentario pri la Fundamento de Esperanto estas la Akademia Dokumentaro. Ĝi estas la nuntempe plej kompleta kolekto de ĉiuj dokumentoj de Lingva Komitato (1905-1947) kaj AdE (1948-2016). Sur la titolbildo estas cita…

 • Ekranfoto de la retejo de BK

  Adreso: esperanto-akademio.wikispaces.com/Berlin a+Komentario+pri+la+Fundamento+de+Espera nto


 • Velger, Norma Esperantologio, 1999

  Komentita reeldono de la klasika verko pri la Fundamento de Esperanto: www.ipernity.com/blog/bernardo/4621998.

 • Vortaro Oficiala: jup- ĝis juvel

  La alfabeta ordo de la Vortaro Oficiala ne distingas inter diakritaj literoj kaj la koncernaj bazaj literoj. Tial ĵur-, ĵurnal- kaj ĵus aperas antaŭ just- kaj juvel. Pri la niaepoke nekutima alfabeta ordo legu tie ĉi www.ipernity.com/blog/bernardo/4625506…

 • Vortaro Oficiala - er ĝis ermit-

  Specimena paĝo el la Vortaro Oficiala, la vortoj de -er' ĝis ermit'. Elŝutu je esperanto-akademio.wikispaces.com/Berlin a+Komentario+pri+la+Fundamento+de+Espera nto.


 • Vortaro Oficiala Junio 2016

  La plej kompleta kaj detala kolekto de ĉiuj vortoj el la Fundamento de Esperanto laŭ la aktuala stato de 2007. Kun klarigoj pri ĉiuj vortoj el la Universala Vortaro kaj la naŭ Oficialaj Aldonoj. Legu pli: www.ipernity.com/blog/bernardo/4625288.

 • Lingva Kritiko, Kolonjo 1932-1935

  Represo de la unua nur esperantologia gazeto (112 p.), kiu aperis kiel aldonaĵo de Heroldo de Esperanto inter 1932 kaj 1935 (de 1933 en nazia Germanio) kaj ĝis nun estis tre malfacile akirebla kaj konsultebla. Havinda!

 • Glück, Esperanto für Jedermann, 1931

  Germana lernolibro de Esperanto. Vd. la artikolon "Germanlingvaj Esperanto-lernolibroj": www.ipernity.com/blog/41683/223790.


 • Saldanha Carreira, Curso Elementar, 1931

  Lernolibro por portual-lingvanoj el 1931, bedaŭrinde en tre malbona kaj disfalanta stato.

 • Plauen, Schulgeschichte 1941

  La "historio pri la lernejoj" en la saksa urbo Plauen im Vogtland (1941) ankaŭ priskribas la sorton de la tieaj Esperanto-lernejo (vd. apude) - iom rimarkinde, konsiderante ke Esperanto estas fakte malpermesta en nazia Germanio de 1936.

 • Plauen, Historio de la Esperanto-lernejoj, 1941

  El la apuda libro pri la historio de la lernejoj en la saksa urbo Plauen el 1941.


1334 items in total