Bernardo's documents

BK IV - Akademia Dokumentaro, LK 1905-1948

La ĝis nun plej ampleksa provo kolekti ĉiujn oficialajn dokumentojn kaj decidojn de la Lingva Komitato kaj la Akademio de Esperanto de 1905 ĝis 1948. Dua parto kovras la epokon 1948 ĝis 2016.


- 1 person likes - 12 visits


Vortaro Oficiala - L-Z

Enhavas ĉiujn oficialajn vortojn de la Fundamento de Esperanto laŭ stato de 2007, parto L-Z plus la neoficialaj vortoj rekomendataj de la Akademio.


- 1 person likes - 15 visits


Vortaro Oficiala - A-K

Enhavas ĉiujn oficialajn vortojn de la Fundamento de Esperanto laŭ stato de 2007, parto A-K.


- 1 person likes - 25 visits


HV-18092018

Historia Vortaro de Esperanto, stato de Sep. 2018.


- 21 visits


Welger, Norma Esperantologio, 1999

La Fundamento de Esperanto estas la baza verko por decidi pri „ĝusta“ kaj „bona“ Esperanto. La „klasika“ verko de Helmut Velger pri „Norma Esperantologio“ analizas ĝin kaj montras, ke laŭ intenco de la lingvo-kreinto Zamenhof, laŭ strukturo kaj vortu…


- 427 visits


Cart, Oficiala Radikaro, 1922

Broŝuro, verkita de la iama prez. de LK kaj AdE, kiu celis kolekti ĉiujn vortojn el UV, FE, FG kaj la Antaŭparolo al FdE kaj la radikojn de OA 1 (1909) ĝis OA 3 (1921). Fakte ĝi jam siaepoke estis nefidinda kaj malprecize miksas Fundamentajn radikojn…


- 1 person likes - 277 visits


Difinvortaro de Kabe (1910)

Reeldono de la fama difinvortaro de Kabe el la jaro 1910, nun ankaŭ kun la de li proponitaj propraj kaj landnomoj (ĉ. 2 mb).
Microsoft Word - BKB-I-III-pres

Fine estas elŝutebla la Berlina Komentita Bibliografio de Vortaroj kaj Terminaroj en Esperanto 1887-2014 (BKB - 2015-05). BKB laŭeble registras ĉiujn menciindajn leksikografiajn verkojn esperantajn de la komenco ĝis fine de 2014. Krom per la bazaj…


- 336 visits


Berlina Komentario pri la Vortaro Oficiala (2013)

Por pli bone kompreni la Fundamenton de Esperanto ... La Berlina Komentario precize notas ĉiujn lingvo-elementojn de la Fundamento de Esperanto kaj de la Oficialaj Aldonoj tiel, kiel ili aperas en la oficialaj dokumentoj de la Akademio. Ĉiuj trafoj…


- 491 visits


Komentario pri la Vortaro Oficiala (2012)

Berlina Komentario pri la Vortaro Oficiala (BK). Ĉiuj lingvo-elementoj de la Fundamento de Esperanto kaj la Oficiala Aldonoj kun notoj kaj klarigoj. Dua Parto: Listo de lingvo-elementoj. Berlino 2012. (ĉ. 3 mb). Citaĵojn vd. tie ĉi: - www.ipernity.…


2 comments - 1 218 visits


57 blogeroj pri la Fundamento - 2010-2012

Moto „Estas bedaŭrinde, sed supozeble ne ŝanĝebla, ke Esperantistoj investas tiom da tempo kaj ŝvito en lingvaj debatoj – kaj ne en la propagandon de la lingvo." (Roland) Antaŭparolo Daŭris pli ol tridek jaroj post mia esperantistiĝo, ĝis kiam mi…
Biografio de Jan Fethke (1903-1980)

Jan Fethke (kaŝnomo Jean Forge) estis aŭtoro de originale en Esperanto verkitaj romanoj kaj film-reĝisoro. Dulingva (germana kaj pola) li vivis kaj laboris jen en Pollando jen en Germanio, jen dumtempe en Esperantujo. La ĝis nun probable plej fakto-r…


- 1 678 visits


Biografio Julius Penndorf (1873-1950)

La gimnazia instruisto de la malnovgreka kaj latina Julius Penndorf estis pioniro de la Esperanto-etimologio, unu el la unuaj, kiuj esploris la devenon de la esperantaj afiksoj. Hodiaù li estas preskaù forgesita. Jen kion eblis eltrovi en kunlaboro k…


- 1 186 visits


Max Butin - Esperanto-vortaristo el Bonn-Godesberg (Germanio)

Biografio pri la grava Esperanto-vortaristo kaj gvida recenzisto de Heroldo de Esperanto Max Butin (1888-1960).


- 770 visits