Juna Amiko 2/2013

Enhavo • 04 Karaj legantoj! (Stano Marček, SK); Saluton! (Mireille Grosjean, CH/BJ) • 05 Konversaciaj temoj: Tute kutima tago: tri dialogoj (Judit Felszeghi, HU) • 08 LUME: La interesa ĉambro (Karina MacGill, HU) • 11 LUDE: Belajn festojn, junaj amikoj! (Mónika Mólnár, HU) • 13 Kantu kun Juna Amiko: La kanto “Ĉe fonto” (Malgosia Komarnicka, PL) • 14 La kristnaska kanto de Huron-indianoj (Malgosia Komarnicka, PL) • 15 Ekstere: Kastoroj, la geniaj konstrube…

Juna Amiko 3/2013

ENHAVO 04 Enkonduke: Karaj legantoj! (Stano Marček, SK); Saluton! (Mireille Grosjean, CH/BJ) 05 Konversaciaj temoj: Kion spekti en la televido? (Judit Felszeghy, HU) 08 LUME: La interesa ĉambro (Karina MacGill, HU) 10 Amuza matematiko: Ekamu matematikon (Małgosia Komar­nicka, PL) 11 Ekstere: Arboj, la diskretaj amikoj de la vivo! (Samuel, CH) 12 Eksterordinara rilato (Mireille Grosjean, CH) 13 Kiel oni esperantistigas truton (Luiza Carol, IL) 14 Legu kaj ĝuu (Małgosia Kom…

Juna Amiko 1/2014

Ĵus aperis la unua ĉi-jara numero de la revuo Juna Amiko, per kio ĝia aperado reakuratiĝis. Enhavo 04 Enkonduke: Karaj legantoj! (Stano Marček, SK); Majo 2014 (Mireille Grosjean, CH/BJ) 05 Konversaciaj temoj: Ek al laUniversala Kongreso (Judit Felszeghy, HU) 08 LUME : El mia kolora vivo (Pavel Rak, CZ) 10 Amuza matematiko: Ekamu matematikon (Małgosia Komarnicka, PL) 11 Ekstere: Formikoj, la mirindaj insektoj! (Samuel Bélisle, CH) 12 Rakontoj pri ursoj (Mireille Grosjean, CH) 14 Legu kaj ĝuu (Małgosia Koma…

Juna Amiko 2/2014

ENHAVO 04 Enkonduke: Vojo al lernejo, vojo al lernado, vojo al lerniloj (Mireille Grosjean, CH) 05 Konversaciaj temoj: Kiel trovi loĝeblon? (Judit Felszeghy, HU) 09 LUME: El mia kolora vivo (Pavel Rak, CZ) 11 Ekstere: Krokodiloj – la imponaj reptilioj (Samuel, CH) 12 Lingve... laŭ vikipedio pri krokodiloj (http://eo.wikipedia.org) 13 Kantu kun Juna Amiko (Mał­gosia Komarnicka, PL) 14 Legu kaj ĝuu (Małgosia Komar­nicka, PL) 15 Interkultura Mondo: En Vroclavo oni kantis Esperanto-kantojn (Małgosia…

Juna Amiko 3/2014

Mi ĵus sendis al presejo la lastan ĉi-jaran numeron de la revuo Juna Amiko. La enhavo legeblas sur la sekva bildo. Juna Amiko estas revuo por komencintoj kaj lernantoj de la internacia lingvo. Ĝi provizas variajn, mallongajn legaĵojn en simpla, aŭ almenaŭ ne tro komplika lingvaĵo. Do, ĝi celas precipe tiujn kiuj jam konas la fundamenton de Esperanto, scias la bazajn gramatikajn regulojn, sed ne trovas aliloke komforte legeblajn tekston. Vidu pli ĉe: www.ilei.info/revuoj

Juna Amiko 1/2015

Enkonduke: Karaj amikoj! Unue la plej grava novaĵo: nia revuo Juna Amiko, kiu aperas jam 42 jarojn, nun legeblas ankaŭ en la reto! La numeroj 0 ĝis 138 (1972 ĝis 2013) estas skanitaj kaj deponitaj en interreta biblioteko de Eventoj por publika legado en pdf-formato ĉe www.eventoj.hu/juna-amiko. La freŝaj numeroj aperos en la biblioteko kun 2-jara prokrastado. Elkoran dankon al la ĉefa motoro kaj longtempa redaktoro de la revuo Géza Kurucz, nun honora membro de ILEI, kaj al Lingvostudio en Budapeŝto! La…

Juna Amiko 1/2015, enhavo


Juna Amiko 2/2015

ENHAVO 04 Enkonduke: Karaj legantoj! (Stano Marček, SK); Valoraj renkontiĝoj (Mireille Grosjean, CH) 05 Konversaciaj temoj: Mi deziras hundidon! (Judit Felszeghy, HU) 09 LUME: El mia kolora vivo (Pavel Rak, CZ) 11 Ekstere: Lacertuloj, la diversaj sunŝatantoj (Samuel, CH) 13 Amuza matematiko: Ekamu matematikon (Małgosia Komar-nicka, PL) 14 Legu kaj ĝuu (Małgosia Komarnicka, PL) 16 Cignoparo Janne kaj Aino (Raita Pihälä, Saliko, FI) 17 Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj: Ĝuinda de la kome…

Juna Amiko 3/2015

ENHAVO: 04 Enkonduke: Karaj legantoj! (Stano Marček, SK); La prezidanto salutas vin! (Mireille Grosjean, CH) 05 Konversaciaj temoj: Gastigado dum somermeza festeno en Hungario (Judit Felszeghy, HU) 09 Mia unua Univer­sala Kongreso (Jan Kozousek, AU) 11 Ekstere: Abeloj, la laboremaj zzzzumantoj! (Samuel, CH) 13 Amuza matematiko: Ekamu matematikon (Małgosia Komar-nicka, PL) 14 Legu kaj ĝuu (Małgosia Komarnicka, PL) 15 Ekkonu mian landon pere de ĝiaj legendoj: Taĝikio (Firdaŭs Ŝukurov, TJ) 19 Legendoj: La…
30 items in total