• Fininstalo de la tablovitrino pri d-ro Zamenhof sur kolektmaterialoj

  Por la nova ekspozicio "La Homo kontrax Babelo". Surfote Libuše Dvořáková, gvidantino de la muzeo kaj de la klubo en Svitavy, kaj Jan Bobrík. Fotite 4.6.2017

 • D-ro Zamenhof kun sia edzino Klara en nia Esperanto-Muzeo

  9.6.2017 , kadre de la Muzea nokto en Svitavy, post fino de la historia kultura programo en la Ottendorfer-Salonego, d-ro Zamenhof kun sia edzino Klara vizitis ankaŭ nian muzeon kaj rakontis al la gastoj pri tio, kiel kaj kial li kreis Esperanton. En la d…

 • D-ro Zamenhof gastas en la Muzea nokto en Svitavy!

  D-ro Zamenhof kun sia edzino Klara vizitis la Muzean nokton en Svitavy! Vendrede la 9-an de junio okazis kadre de la Muzea nokto en nia muzeo ĉeĥlingva programo por la urba publiko (inkl. la "malgrandan" inaŭguron de la ekspozicio) kaj vespere la membroj…


 • Nova portreto de d-ro Zamenhof ☺


 • Koverto zamenhofa - Pollando 1988

  Filatela ekspozicio kaj 1-a Bjalistokaj Tagoj en 1988

 • Koverto zamenhofa - FDC - Hungario 1977 • Koverto zamenhofa - Franca E-Kongreso 1960


 • Esperanto kiel la interhoma ponto

  Ĉu vere aŭ fantazie?? Kiom bone ni reale konas la verkaron de d-roZamenhof? Nia albumo ofertas al vi nemalmultajn dosierojn por esplori liajn ideojn kaj ĝui liajn tradukojn ... Klaku al dosierujo DOKUMENTOJ!

 • Ĉampano Ludoviko

  Kiel- krom tosto - ni plej bone rememoru la personon, kiu ligis nin kune☺?


 • Pri la Revo de Ludoviko


 • Ĝojan Paskofeston kun Ludoviko☺


 • Anglalingva ilustrita bibliografio pri Zamenhof + kanto Ludoviko de Georgo Handzlik

  Biografgio: John Hornby kaj Colin Andrew fonto: kantalo AMIKEMA cxe Youtube www.youtube.com/watch?v=rBX-jAa5VYI


 • Malmuilte konata portreto de L.L.Zamenhof el 1885

  en tiu jaro, 25 jara, li pretigis definitivan version de Esperanto, kiun li ankoraŭ du jarojn elprovis pere de tradukoj, antaŭ ol kuraĝi eldoni la lernolibron ....

 • Nova retejo de E@I - ZAMENHOF.INFO !!!

  Esploru la novan plurlingvan retejon, ev. aliĝu por traduki la retejon al via lingvo! La Zamenhof-Jaro daŭros ankoraŭ plurajn monatojn kaj somere oni memorigos 130 jarojn de Esperanto, do via laboro sendube ne estus superflua! zamenhof.info

 • La 1-a UKo en Bulonjo-sur-maro 1905 - bildkarto n-ro 8 - Antaŭ la Urbodomo de Folkestone • Jaroslav Karhan: J.A.Komenius - L.L.Zamenhof - La vojo al harmonio

  Eldonis KAVA-PECH Dobřichovice (Ĉeĥio) en 2016. ISBN 978-80-87169-73-5 55 paĝa eseo pri la vivo, verkaro kaj testamento de Komenio kaj Zamenhof, analizo de similecoj en iliaj sortoj kaj literaturaj verkoj kaj konkludoj de la aŭtoro direkte al la estonte…

 • Rozalia Sofer-Zamenhof (1839-1892) - patrino de L.L.Zamenhof

  eo.wikipedia.org/wiki/Rozalia_Zamenhof Laŭ la rememoroj de LLZ amoplena, afabla kaj spirita virino Krom la plej aĝa Lazaro (Ludoviko) ŝi naskis pluajn 10 infanojn (du el ili mortis fruaĝe)

 • Marko Zamenhof (1837-1907) - patro de L.L.Zamenhof

  Origine Mordeĥaj, ruslingve Marko Fabianoviĉ laŭprofesie instruisto pri la rusa kaj germana lingvoj kaj geografio eo.wikipedia.org/wiki/Marko_Zamenhof


174 items in total