Monumento al juna Zamenhof en Bjalistoko

Zamenhof


En tiu ĉi daŭre aktualigata albumo estas kolektataj multmediaj materialoj pri la vivo kaj verkaro de d-ro Zamenhof kaj lia persono sur diversaj kolektmaterialoj. Ne forgesu ankaŭ pri la dosierujo DOKUMENTOJ, kie estas tekstoj kaj sonregistraĵoj!

Memorlibro pri la Zamenhof-jaro

293 visits
UEA-CED 1960. Elstara artikolaro, red. I. Lapenna. Elektronika eldono. www.kehlet.com - kun permeso de B. Lapenna. Elŝutfonto por nemembroj de Ipernity: www.ivolapenna.org/verkoj/books/memorlibro.pdf


Edmond Privat pri doktoro Zamenhof (sonprelego)

343 visits
Unika registraĵo de la prelego, realigita en Svisa Esperantista Societo en 1954 fonto: www.youtube.com/watch?v=8lLxrcjq5nQ


Feliks Hiller - Esperantista valso

373 visits
La kanto devenas el la origina unuakta Esperanto-opereto „Ho, tiuj fremduloj!” , verkita en 1923. eo.wikipedia.org/wiki/Ho,_tiuj_fremduloj! Prezentis Frey Lech Trio (en pligrandigita konsisto) dum la tradiciaj Zamenhof-Tagoj Bjalistoko la 15-an de…


Komunaj trajtoj de Komenio kaj de d-ro Zamenhof

511 visits
"Komuna vojo al harmonio" - parto de la lasta ĉapitro de la libreto "La Vojo al Harmonio - J.A. Komenius kaj L.L. Zamenhof, verkita de la ĉeĥa humaniísto kaj ekumena pensulo Jaroslav Karhan (1921-2018). Eldonis KAVA-PECH en 2016. www.kava-pech.cz/…


"Estu benita!" - Hinda legendo

140 visits
Rerakontis Henryk Sienkiewicz eo.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz en siaj "Noveloj" (Esperante en 1925, 1985). Tradukis Lidja Zamenhof eo.wikipedia.org/wiki/Lidja_Zamenhof fonto: web.archive.org/web/20051124045112/miresperanto.narod.ru/biblio…


J. Karhan: J.A. Komenský - L. L. Zamenhof - CESTA K HARMONII (úryvek z knihy) - fragmento el la ĉeĥlingva libro

188 visits
Ĉeĥlingva fragmento el la libro de Jaroslav Karhan (1921-2018) "La Vojo al Harmonio" pri komunaj trajtoj de la vivosorto kaj ideoj de Komenio kaj L.L.Zamenhof. Omaĝe al forpaso de la aŭtoro (26.10.2018). Laŭtlegas Pavla Dvořáková. Kun muzika fragmen…


Hilda Dresen - L.L. Zamenhof (poemo)

324 visits
Omaĝe al la Zamenhofa Tago 2018 por vi laŭtlegis kaj registris Pavla Dvořáková pri la aŭtorino: eo.wikipedia.org/wiki/Hilda_Dresen Hilda Dresen L.L. Zamenhof Se ne sonos kant’ majesta por honoro de l’ modesta fervorulo senripoza pro la verko grand…


André Caubel NEKONATO: LA ZAMENHOFA HOMARANISMO

365 visits
Ampleksa prelego malmulte konata, sed sendube rekomendida al via atento. Aperis en en «Sennacieca Revuo» en 1959 kaj represite kiel broŝuro de Cercle amical espérantiste Laŭte! en 1998. fonto (ankaŭ por nemembroj, kiuj ne povas elŝuti de ĉi-tie la…


ZAMENHOF - Deklaracio pri homaranismo

130 visits
eo.wikipedia.org/wiki/Deklaracio_pri_Homaranismo


Hilda Dresen - Zamenhof (poemo)

156 visits
el la poemaro "Norda naturo" pri la aŭtorino: eo.wikipedia.org/wiki/Hilda_Dresen fonto por nemembroj, kiuj ne povas la dosieron rekte elŝuti: cezarkulturo.blogspot.cz/2012/06/hilda-dresen-ll-zamenhof-poermo.html


Baldur Ragnarsson - Zamenhof - la unua grava verkisto en Esperanto

447 visits
Artikolo de elstara islanda poeto en facila komprenebla stilo, verkita por la gazeto "Juna amiko" en 1999, pri la originaj poemoj de Zamenhof. fonto: www.liberafolio.org/arkivo/www.liberafolio.org/2005/aperis/baldur1zamenhof pri la aŭtoro: eo.wiki…


Unu minuto da vintra poezio en zamenhofa traduko: Heinrich Heine - En nord' unu pino

402 visits
Fama poemo de Heinrich Heine eo.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Heine "Ein Fichtenbaum steht einsam" el la poemaro "Buch der Lieder" (1827) tradukita de L.L.Zamenhof. Aperigite omaĝe al lia naskiĝtago 15.12. Laŭtlegas Pavla Dvořáková, redaktorino de t…


Miroslav Smyčka - KRISTANA KERNO EN LA ZAMENHOFA HOMARANECO

290 visits
Ĉeĥa baritonisto kaj honora membro de ĈEA Miroslav Smyčka (1926-2017) eo.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Smyčka La artikolo aperis en la gazeto Dio benu, presorgano de la Katolika Sekcio de ĈEA kaj la ĉeĥa IKUE-sekcio, 1992, n-ro 3. www.ikue.org/cz/a…


Zamenhof - Kongresaj paroladoj - provlibro

351 visits
Virtuala Biblioteko de Sezonoj, n-ro 13 fonto: www.esperanto-ondo.ru/Libroj/Kongresaj_paroladoj_demo.pdf


William Auld - Pri altruismo, pri Zamenhof, pri Ludovikito

278 visits
Interesa aŭskultinda prelego - omaĝe al la centjara jubileo de la forpaso de d-ro Zamenhof pri la aŭtoro: eo.wikipedia.org/wiki/William_Auld origina fonto: Sonbanko Esperanta (ne plu alirebla)


Kion Zamenhof ne povis diri en Ĝenevo

179 visits
Teksto de lia nepublikigita parolado por la 2-a UKo en Ĝenebo (1906).


Grafologia karakterizo de Zamenhof

1 favorite 252 visits
artikolo de László Farkas-Fenyves , aperis en Literatura Mondo, 1932, p.41–42 skanite de la Esperantomuzeo kaj Kolekto pri Planlingvo kadre de la Aŭstria Nacia Biblioteko: anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=e1b&datum=1932&page=45&size=45
72 docs in total