Hodiaŭ gravas saĝiĝi globale


La politika situacio en la mondo estas intence varmigata: la “reĝisoroj” okazigas la lastajn provludojn, la spektakl-produktantoj aktive motivigas sponsorojn, reklamistoj proponas al civitanoj fariĝi aktoroj de amasdramo en "teatro de militagoj", avido kaj senspiriteco okupas la lokojn konforme al la jam aĉetitaj biletoj kaj ... "la spektaklo" komenciĝas. La „emisiinto“ de nia leksikono, kiu elcerbumis la nocion "teatro de militagoj", estis sendube geniulo pri cinismo.

Hodiaŭ homoj sur la tuta planedo impetas pacan solvon de konfliktoj. Tiuj, kiuj engaĝiĝas militreziste, tiras – ĝissange permane – la savŝnuron de espero, balancante dum tio super la abismo de politikaj mensogoj kaj hipokriteco.

Kion povas entrepreni ni mem
, krom preĝi por la paco?

Ni ĉesu aĉeti biletojn en la "teatro de milito" - do, ni ne sekvu al la alvokoj de agresuloj.

Ni konsciu, ke la "Milito" - ne estas nia scenaro kaj, ke ni povas haltigi la teatraĵon kaj nome,

Ni kreu
tra la mondo internaciajn kreivajn teamojn konsistantaj el volontuloj, sendepende de ilia nacieco, religio, politika konvinko, raso, sekso, socia statuso, por:

Organizi, okazigi
kaj subteni pacigajn kultur-klerigajn aranĝojn tra la tuta mondo.

Heute ist es notwendig, weltweit weise zu werden


Die politische Lage in der Welt wird mit Absicht angeheizt: die „Regisseure“ inszenieren die letzen Probespiele, die Spektakelproduzenten motivieren aktiv Sponsoren, Werbetrommler schlagen den Zivilisten vor, Akteure in einer Massenveranstaltung zu werden, im „Theater der Kriegshandlungen“ , Gier und Geistlosigkeit besetzen die Plätze entsprechend der schon gekauften Eintrittsbillets und ... "das Spektakel" beginnt.

Der „Emmisionär“ unseres Lexikons, der den Begriff: „Theater der Kriegshandlungen“ ausgrübelte, war zweifellos ein Genie des Zynismus.

Heute treten Menschen auf der ganzen Welt mit Nachdruck für eine friedliche Konfliktbewältigung ein. Diejenigen, die sich kriegswiderstehend engagieren, ziehen – bis die Hände bluten – an der Rettungsschnur der Hoffnung, dabei balancierend über einem Abgrund von politischen Lügen und Heucheleien.

Was können wir selbst unternehmen, außer beten für den Frieden?

Hören wir auf
Eintrittsbilette für das „Theater des Krieges“ zu kaufen – folgen wir also nicht dem Aufruf der Agressoren.

Seien wir uns bewußt, daß "Krieg" nicht unser Szenarium ist, daß wir das Theaterstück aufhalten können.

Schaffen wir in der ganzen Welt internationale kreative Teams aus Freiwilligen bestehend , unabhängig von ihrer Nationalität, Religion, politischer Überzeugung, Rasse, Geschlecht und sozialem Status:

um friedenstiftende Kultur- und Aufklärungstreffen in der ganzen Welt zu organisieren, zu veranstalten und zu unterstützen.

«FORPEACE»
POTENCO POR PACO

Monda Movado

«Cooperate For Life»
«Kunagu Por Vivo»
prezentas
Internacian platformon por subteno de pacaj iniciatoj:

«FORPEACE» MACHT FÜR DEN FRIEDEN

Globale Bewegung
«Cooperate For Life»
«Kooperiere für das Leben»
präsentiert
eine internationale Plattform für FriedensinitiativenPaco – jen la unua kondiĉo por prospero


Tipoj de aktiveco

sur la platformo “POTENCO POR PACO”:


 • -inform-apogo de resonantaj eventoj
 • - blokado de milit-trupoj
 • - klariga (kleriga?) laboro
 • - okazigo de kulturaj aranĝoj kaj eventoj
 • - subtenado de pacaj protestoj
 • - piketado de ofic-domoj

Frieden – ist die erste Bedingung für Wohlgedeihen


Arten der Aktivität

auf der Plattform "MACHT FÜR DEN FRIEDEN"

 • Informelle Unterstützung widerhallender Ereignisse
 • Blockade von Militärtruupen
 • Aufklärungsarbeit
 • Organisation von von kulturellen Veranstaltungen und Ereignissen
 • Unterstützung von Friedensprotesten

Kie aktivi?

Kie ajn tio eblas: endome kaj en libera aero, sur la centraj placoj, kortoj kaj parkoj, sportaj placetoj kaj stadionoj, lernejoj, apud ambasadejoj de la agreslandoj, ĉe iliaj militbazoj, antaŭ iliaj registaraj domoj.


Wo aktiv sein?


Wo auch immer das möglich ist: zu Hause und unter freiem Himmel, auf freien Plätzen, Höfen, und in Parkanlagen, auf Sportplätzen und im Stadion, in Schulen, neben Botschaften von Agressorstaaten, an ihren Militärbasen, vor ihren Regierungsgebäuden.

Kiel?

allog-inspire
(kiel permesas la fantazio)
resone (tiom, kiom permesas la povoj)

Wie?
auf originelle Weise (so wie es die Fantasie erlaubt)
mit Widerhall (so sehr wie die Kräfte es erlauben)

Kondiĉo

Sufiĉas unu persono kun organiza sperto por prepari resonan aranĝon surplatforme de «POTENCO POR PACO» ie ajn en la mondo.

Bedingung


Es genügt eine Person mit Organisationserfahrung, um eine wirkungsvolle Veranstaltung auf der Plattformbasis „MACHT FÜR DEN FRIEDEN“ irgendwo in der Welt vorzubereiten.

Preparado

La tasko de la kunordiganto estas prizorgi, ke la partoprenantoj bone konsciu kiam ĝuste kaj kien ili venu kunhavante simbolojn kaj ŝildojn de «POTENCO POR PACO».

Estus bone, se la simboloj kongruus kun la vestoj, kiuj laŭeble indiku ilian apartenon al certa profesio. Ekzemple tiun de kuracisto, piloto, maristo, kuiristo, stevardino, fervojisto, sportisto aŭ muzikisto. En regionoj kun diversaj etnoj la partoprenantoj povas uzi siajn naciajn kaj popolajn kostumojn.

Estas grave, ke partoprenantoj sekvu la regulon:"Neniun bonŝancon por agresa provoko!"

Die Vorbereitung

Die Aufgabe des Veranstalters ist es, dafür zu sorgen, daß die Teilnehmer gut Bescheid wissen, wann sie zur rechten Zeit und wohin kommen sollen, mit den Symbolen und Schildern „MACHT FÜR DEN FRIEDEN!

Es wäre gut, wenn die Symbole übereinstimmen würden mit der Kleidung, die ihre Zugehörigkeit zu einem bestimmeten Beruf kennzeichnen sollten. Bespielsweise den eines Arztes, eines Piloten, eines Seemannes, eines Seemannes, eines Kochs, einer Stewardess, eines Eisenbahners, eines Soprtlers oder Musikers. In Regionen mit verschiedenen Volksgruppen können auch nationale und folkoristische Kleidungen getragen werden.

Es ist wichtig, daß die Teilnehmer der Regel folgen: „Keine Chance für agressive Provokationen!“


La slogano

"Potenco por Paco" antaŭvidas vastan sencan signifon de la nocio "potenco": la potenco de l‘ scienco, la potenco de l‘ arto, la potenco de l‘ amo, la potenco de fido, la potenco de amikeco, la potenco de l‘ menso, ks.

Der Slogan

„Macht für den Frieden“ sieht eine weite Sinnauslegung des Begriffes „Macht“ vor: die Macht der Wissenschaft, die Macht der Kunst, die der Liebe, die des Vertrauens, die der Freundschaft, die des Verstandes usw.

Kien meti la simbolon de "Potenco por Paco"

Ĉien, kie ne estas malpermesite de la leĝoj: sur vestaĵon, transportilojn, stadionojn, balkonojn, pordojn, sur flagojn, ŝildojn, kaskojn, ĉapelojn, ĉapojn, kaptukojn, standardojn, kolonojn ktp ...
Anticipe necesas sciigi la lokajn aŭtoritatulojn kaj la amaskomunikilojn pri la ago.

Wo das Logo "Macht für den Frieden“ verwenden?


Überall da, wo es vom Gesetz nicht verboten ist: auf der Kleidung, anTransportmitteln, in Stadien, auf Balkonen, Türen, Flaggen, Schildern, Helmen, Hüten, Mützen, Kopfttüchern, Standarden, Säulen usw.

Im Voraus ist es notwendig lokale Autoritäten und die Massenmedien darüber zu informieren.

La historio

Antaŭ kvin jaroj, kiam la organiza komitato de Ĉirkaŭmonda Karavano "Interkulturo" faris la unuan paradon de “FlashMobs” ,"Potenco por Paco" en Kievo, la pacdezirantoj, kiuj partoprenis ĝin, estis tri aŭ kvar dekoj da homoj. Kiam la parado jam komenciĝis, la nombro grandiĝis ĝis unu milo. Inter la partoprenintoj estis artistoj, studentoj, sportistoj, sciencistoj, ĵurnalistoj, soldatoj, kuracistoj kaj reprezentantoj de aliaj profesioj. La aktivaĵo konsistinta el pli ol dudek partoj daŭris pli ol horon; estis akredititaj ĉiuj ĉefurbaj, naciaj kaj internaciaj televid- kaj radiokanaloj.

Die Geschichte

Vor fünf Jahren, als das Organisationskommittee von Ĉirkaŭmonda Karavano "Interkulturo" (Um die Welt-Karawane „Interkultur“ die erste Parade von “FlashMobs”, „Macht für den Frieden in Kiew durchführten, waren die Friedenswünschenden, die daran teilnahmen ursprünglich dreißig oder vierzig Menschen. Nachdem die Parade begann, vergrößerte sich die Anzahl auf tausend Teilnehmer. Unter ihnen waren Künstler, Studenten, Sportler, Wissenschaftler, Journalisten, Soldaten, Ärzte und Repräsentanten anderer Berufe. Die Aktion, bestehend aus mehr als zwanzig Teilen, dauerte länger als eine Stunde. Akkreditiert waren waren alle hauptstädtischen, sowie nationale und internationale Fernseh- und Radiokanäle.

Pri nia pacsimbolo «FORPEACE»

La pacsimbolo «FORPEACE» (POTENCO POR PACO) estis kreita por uzo dum civilaj interpacigaj celoj kiel simbolo de la kulturo de l‘ paco, precipe sur teritorioj de konfliktoj.
Komence ĝi estis konceptita kiel rimedo por paca solvo de konfliktoj per fortoj de civila socio, sed ne por armitaj blu-kaskuloj. Malgraŭ tia civila poziciado de la pacsigno, ĝi estas tute taŭga por esti uzata de la internaj trupoj, de specialaj taĉmentoj aŭ polico, kiam tia militista trupo estas barilo inter la konfliktaj flankoj.

Über unser Friedenssymbol «FORPEACE»

Das Friedenssymbol «FORPEACE» (MACHT FÜR DEN FRIEDEN), ist geschaffen worden für den zivilen Gebrauch bei friedenstiftenden Angelegenheiten, als Symbol für eine Kultur des Friedens, besonders in Konfliktgebieten, jedoch nicht für bewaffnete Blauhelmsoldaten. Trotz einer solchen Positionierung des Friedenszeichens ist es auch tauglich um von inneren Truppen benutzt zu werden, von Spezialeinheiten oder von der Polizei, wenn eine solche Truppe als Abwehrschirm zwischen Konfliktparteien tätig wird.

ATENTU!

Uzontoj de la pacsigno "FORPEACE" ne devas peti permeson por povi uzi ĝin.

ACHTUNG!

Nutzer des Friedenszeichens "FORPEACE" müssen nicht erst um Erlaubnis bitten, um es nutzen zu können.

Venis tempo por haltigi la spektaklon, kiu nomiĝas "Milito"
kaj paralele apliki nian scenaron nomata "Prospero".

Es ist die Zeit gekommen um dem Spektakel, das sich Krieg nennt, Einhalt zu gebieten, und parallel dazu das Szenario, genannt „Wohlgedeihen“, anzuwenden.


germanen
el Esperanto
tradukis Cezar


PS:

Bonvolu klaki: http://forpeace.cooperateforlife.org/home/avtorskiy-perevod-na-esperanto/

Klacken Sie bitte: http://forpeace.cooperateforlife.org/home/avtorskiy-perevod-na-esperanto/