See also...

L'école de demain L'école de demain


ELIRO Amikoj ELIRO Amikoj


Esperantujo Esperantujo


See more...

Keywords

Esperanto


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

1 725 visits

Esperantisto Slovaka 2/2014

Esperantisto Slovaka 2/2014
Enhavo
03 TER en Martin.
05 Verda kanuado / Zelená plavba na kanoe
07 Bibliaj Tagoj unuafoje en Ĉeĥio / Biblické dni po prvýkrát v Čechách
08 Azora insularo
10 Pri salamandroj / O salamandrách
13 Fajrobrigadanaj uniformoj / Hasičské uniformy
14 Nia intervjuo: Rememoroj pri SES 2013
15 El la klubo EKOS en Košice
16 Ĉu vi volas (re)lerni Esperanton? / Chcete sa (opäť) učiť esperanto?
18 ESO-klubo en Bratislava; Sambuka likvoro / Bazový likér
19 Esperanto en Slovakio
21 Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko „KAEST 2014"
23 Krucenigmo kun kaŝita proverbo
Frontpaĝe / Na titulke: Partoprenantoj de Tutslovakia Esperanta Renkontiĝo en subĉiela muzeo apud Martin. Účastníci Celoslovenského esperantského stretnutia v skanzene pri Martine. Foto: Peter Baláž.
Dorspaĝe / Na zadnej strane obálky: Jozef Reinvart informas pri la lingva politiko de EU, sube la partoprenantoj de TER 2014, detalo de la frontpaĝo / Jozef Reinvart informuje o jazykovej politike EU, dolu účastníci TER 2014, detail z titulnej fotografie. Foto: Peter Baláž.

Esperantisto Slovaka
Organo de Slovakia Esperanta Federacio
Fondita en 1946 de Ernesto Váňa
Aperas 4-foje jare
N-ro 1/2013, ISSN 1335-5031
Redaktas: Pavol Petrík kaj Stano Marček
Adreso de la redakcio:
Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, esperantistoslovaka@gmail.com
Abonkotizo libervola, minimume 6 EUR (la SKEF-membroj havas rabaton de 2 €)
Abonkotizo al eksterlando: min. 10 €
La membro- kaj abon-kotizo de SKEF, kun nur elektronika versio: minimume 5 €
La abon- kaj membro-kotizon eblas pagi al la UEA-konto skef-i.

Adreso de Slovakia Esperanta Federacio:
Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio
Prezidanto: Stano Marček,
stano.marcek@gmail.com
Vicprezidanto: Michal Matúšov
(KuboF), kubof@i-espero.info
Kasisto: Jarmila Rechtorisová
jarmilarech@azet.sk
Translate into English

Edith Jaffré has particularly liked this photo


Comments

Sign-in to write a comment.