Vladimír Türk interpretas siajn kanttradukojn dum la ekspozicia inaŭguro

10 jariĝo de Esperanto-Muzeo en Svitavy


Jen malgranda elekto el la semajnfina solenaĵo, kiu okazis 14.-16.9.2018 okaze de la 10jara jubileo de nia muzeo. 21.10. estis aldonitaj novaj fotaĵoj pri la dimanĉe Internacia Muzea Seminario. Enestas fine ankaŭ 5 videomallongigoj el la programo. Ĝis fino de novembro aldoniĝos materialoj ankaŭ el la dimanĉa muzea seminario.

Enirejo al la Ottendorfer-Domo kaj al la muzeo

La ĈEA-prezidantino Libuše Hýblová bonvenigas gast…

14 Sep 2018 2 210
Fotis: Ján Vajs

Ekspoziciestrino Pavla Dvořáková enkondukas la nov…

Petro Chrdle rakontas pri la familio Ginz kadre de…

02 Oct 2018 1 174
www.kava-pech.cz/#/eo/b/V3wp9CYAACkO_l3h/taglibro-de-mia-frato Fotis: Pavla Dvořáková Pri la libro: www.kava-pech.cz/#/eo/b/V3wp9CYAACkO_l3h/taglibro-de-mia-frato Pri Petr Ginz eo.wikipedia.org/wiki/Petr_Ginz

ĈEA-eksprezidanto Vlastimil Kočvara partumas siajn…

14 Sep 2018 2 192
Fotis: Libuše Dvořáková

Vladimír Türk interpretas siajn kanttradukojn dum…

14 Sep 2018 176
eo.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Türk (kun informoj kompletigendaj) Fotis: Pavla Dvořáková

Peter Baláž prelegas pri E@I dum la 10jariĝo de la…

14 Sep 2018 182
eo.wikipedia.org/wiki/Peter_Baláž ikso.net/eo Fotis: Pavla Dvořáková

Blanka Čuhelová kaj David Šimek

02 Oct 2018 1 193
direktorino de la Urba Muzeo kaj Galerio en Svitavy kaj la urbestro - du favorantoj, sen kiuj la projekton de la muzeo ne eblus por ni evoluigi Fotis: Libuše Dvořáková kaj Ján Vajs

ĈEA-prezidantino Libuše Hýblová dankas al la urbes…

15 Sep 2018 2 179
maldekstre Miroslav Malovec, la interpretanto Fotis:Libuše Dvořáková

ĈEA-prezidantino Libuše Hýblová dankas al Blanka Č…

15 Sep 2018 1 239
Makdestre Miroslav Malovec kaj Petr Chrdle

SKEF-prezidanto Peter Baláž transdonas donacon al…

15 Sep 2018 158
El la sabata solenaĵo en la salonego de la Ottendorfer-Domo Maldekstre M. Malovec, la interpretanto dekstre Libuše Hýblová, ĈEA-prezidantino Fotis: Pavla Dvořáková

Peter Baláž donace transdonas al la urbestro de Sv…

15 Sep 2018 2 175
Fotis: Ján Vajs

László Szilvási, la reprezentato de KEA, gratulas…

15 Sep 2018 2 190
Maldesktre M.Hruška, teknikestro, M. Malovec, la interpretanto, dekstre L. Hýblová, ĈEA-prezidantino Fotis: Ján Vajs

Lenka Angelová, la prezidantino de AEH, prezentas…

15 Sep 2018 2 237
Dekstre: L. Hýblová, ĈEA-prezidantino Fotis: Libuše Dvořáková

Libuše Dvořáková dum la prezento pri estiĝo de la…

15 Sep 2018 4 205
Fotis: Pavla Dvořáková

Refreŝiĝo por la solena tosto

02 Oct 2018 2 160
Fotis: Pavla Dvořáková

Danko al Petr Chrdle kaj Pavla Dvořáková

05 Oct 2018 170
Petro Chrdle, Dobřichovice ĉe Prago - por agado dum la fondiĝo, internaciaj kontaktoj, artikoloj, aranĝoj (OSIEK-Konferenco, Ekotur), prelegoj, kunpretigo de ekspozicioj (2008-2011), helpo por la ensemblo DOMA Pavla Dvořáková, Písek - por aŭtora pretigado de ekspozicioj (ekde 2009), redaktado de la muzeaj retejoj, kreo de virtualaj kolektoj, diskonigo de la urbo eksterlande, informa kaj programa prizorgo de pliaj aranĝoj (precipe Vikimanio, Ekskursa UEA-Antaŭkongreso, klerigaj programeroj) k.a. Fotis: Karel Vala

Danko al kelkaj el la muzeaj kunlaborantoj

15 Sep 2018 1 141
Demaldekstre: Vladimír Türk , Netolice - por ciferecigado, filmprilaborado kaj sonregistraĵoj Miroslav Malovec, Brno - por ciferecigado, projekto Memoro de la movado, helpo dum libroekspozicioj, Vikipedio, tradukoj Vlastimil Kočvara - por prilaboro de la movada historio, helpo pri prilaboro de la Esperanto-kolekto en Česká Třebová (grandparte eksa biblioteko de Šustr de EK Prago) Gratulas ĈEA-prezidantino Libuše Hýblová kaj vicprezidantino Leonarda Chaloupková Fotis: Pavla Dvořáková

40 items in total