Enirejo al la Ottendorfer-Domo kaj al la muzeo

10 jariĝo de Esperanto-Muzeo en Svitavy

Among Esperanto-Muzeo en Svitavy's albumsEnirejo al la Ottendorfer-Domo kaj al la muzeo


La ĈEA-prezidantino Libuše Hýblová bonvenigas gast…

14 Sep 2018 2 107
Fotis: Ján Vajs

Ekspoziciestrino Pavla Dvořáková enkondukas la nov…


Petro Chrdle rakontas pri la familio Ginz kadre de…

02 Oct 2018 1 113
www.kava-pech.cz/#/eo/b/V3wp9CYAACkO_l3h/taglibro-de-mia-frato Fotis: Pavla Dvořáková Pri la libro: www.kava-pech.cz/#/eo/b/V3wp9CYAACkO_l3h/taglibro-de-mia-frato Pri Petr Ginz eo.wikipedia.org/wiki/Petr_Ginz

ĈEA-eksprezidanto Vlastimil Kočvara partumas siajn…

14 Sep 2018 2 112
Fotis: Libuše Dvořáková

Vladimír Türk interpretas siajn kanttradukojn dum…

14 Sep 2018 117
eo.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Türk (kun informoj kompletigendaj) Fotis: Pavla Dvořáková

Peter Baláž prelegas pri E@I dum la 10jariĝo de la…

14 Sep 2018 126
eo.wikipedia.org/wiki/Peter_Baláž ikso.net/eo Fotis: Pavla Dvořáková

Blanka Čuhelová kaj David Šimek

02 Oct 2018 1 129
direktorino de la Urba Muzeo kaj Galerio en Svitavy kaj la urbestro - du favorantoj, sen kiuj la projekton de la muzeo ne eblus por ni evoluigi Fotis: Libuše Dvořáková kaj Ján Vajs

ĈEA-prezidantino Libuše Hýblová dankas al la urbes…

15 Sep 2018 2 103
maldekstre Miroslav Malovec, la interpretanto Fotis:Libuše Dvořáková

ĈEA-prezidantino Libuše Hýblová dankas al Blanka Č…

15 Sep 2018 1 151
Makdestre Miroslav Malovec kaj Petr Chrdle

SKEF-prezidanto Peter Baláž transdonas donacon al…

15 Sep 2018 104
El la sabata solenaĵo en la salonego de la Ottendorfer-Domo Maldekstre M. Malovec, la interpretanto dekstre Libuše Hýblová, ĈEA-prezidantino Fotis: Pavla Dvořáková

Peter Baláž donace transdonas al la urbestro de Sv…

15 Sep 2018 2 114
Fotis: Ján Vajs

László Szilvási, la reprezentato de KEA, gratulas…

15 Sep 2018 2 113
Maldesktre M.Hruška, teknikestro, M. Malovec, la interpretanto, dekstre L. Hýblová, ĈEA-prezidantino Fotis: Ján Vajs

Lenka Angelová, la prezidantino de AEH, prezentas…

15 Sep 2018 2 108
Dekstre: L. Hýblová, ĈEA-prezidantino Fotis: Libuše Dvořáková

Libuše Dvořáková dum la prezento pri estiĝo de la…

15 Sep 2018 4 114
Fotis: Pavla Dvořáková

Refreŝiĝo por la solena tosto

02 Oct 2018 2 104
Fotis: Pavla Dvořáková

Danko al Petr Chrdle kaj Pavla Dvořáková

05 Oct 2018 114
Petro Chrdle, Dobřichovice ĉe Prago - por agado dum la fondiĝo, internaciaj kontaktoj, artikoloj, aranĝoj (OSIEK-Konferenco, Ekotur), prelegoj, kunpretigo de ekspozicioj (2008-2011), helpo por la ensemblo DOMA Pavla Dvořáková, Písek - por aŭtora pretigado de ekspozicioj (ekde 2009), redaktado de la muzeaj retejoj, kreo de virtualaj kolektoj, diskonigo de la urbo eksterlande, informa kaj programa prizorgo de pliaj aranĝoj (precipe Vikimanio, Ekskursa UEA-Antaŭkongreso, klerigaj programeroj) k.a. Fotis: Karel Vala

Danko al kelkaj el la muzeaj kunlaborantoj

15 Sep 2018 1 95
Demaldekstre: Vladimír Türk , Netolice - por ciferecigado, filmprilaborado kaj sonregistraĵoj Miroslav Malovec, Brno - por ciferecigado, projekto Memoro de la movado, helpo dum libroekspozicioj, Vikipedio, tradukoj Vlastimil Kočvara - por prilaboro de la movada historio, helpo pri prilaboro de la Esperanto-kolekto en Česká Třebová (grandparte eksa biblioteko de Šustr de EK Prago) Gratulas ĈEA-prezidantino Libuše Hýblová kaj vicprezidantino Leonarda Chaloupková Fotis: Pavla Dvořáková

40 items in total