Esperanto Aktuell 6/2013

Esperanto AktuellEsperanto Aktuell 6/2013

Enhavtabelo/Inhalt 1 Karin Klose, Paul Finus kaj Ilona Bohr dum la 3a Esperantista Migrado Aŭtuna apud Mozelo. Foto: Hedwig Fischer 2 Adresoj / Adressen 3 Germana Esperanto-Asocio: Karaj legantoj. Enhavtabelo / Inhalt 4 91. Deutscher Esperanto-Kongress vom 6. bis 9. Juni 2014 in Erfurt 5 Apud Mozelo. Agrablaj tagoj dum nia "Esperantista Migrado Aŭtuna" 6-7 El la mondo 8-10 Aŭstria Esperanto-Federacio: Esperanto kaj la Tago de la Okulo en Vieno. Esperanto-faldfolio denove eldonita. Irene Harand senlace kontraŭ antisemitismo kaj naciismo. Nova direktoro de la Aŭstria Esperanto-Muzeo 11 Esperanto en la amaskomunikiloj: Medienecho 12-14 Germana Esperanto-Asocio: Aalen: FAME-Stiftung zur Förderung internationaler Verständigungsmittel und Stadt Aalen. "Umstellung des Zahlungsverkehrs auf SEPA". Liebe Mitglieder. Nachruf auf Werner Bormann. 15-16 El la landaj ligoj: Der Rattenfänger lockte zum 10. Rata Rendevuo nach Bad Pyrmont. La Ratkaptisto logis al la 10-a Rata Rendevuo en Bad Pyrmont. 17 Esperanto, Völkerverständigung und eine Fliege: Kronach feiert 100 Jahre Esperanto. 18 68-a Kultura Semajnfino de Sarlanda Esperanto-Ligo. 19 Invito al aranĝoj: 30a Printempa Semajno Internacia: La paska renkontiĝo por la tuta familio. 4a Esperantista Migrado Aŭtuna denove en Marienburg 20-21 Bibliotekoj kaj arkivoj: Folge 13 22 Kalendaro 23-24 Interkultura Centro Herzberg: Dudekjara jubileo de la ĝemelurboj Herzberg am Harz kaj Góra, Pollando. Kunlaboru: la projekto Nacia Parko Harz 25-30 ·kune· – revueto de Germana Esperanto-Junularo: Malegaleco en fikciaj mondoj. DEJ-Vorstand tagt in Berliner Geschäftsstelle. Kio nova en Vieno? GEJ-delegito zum Internacia Junulara Festivalo. Fikcio kaj diskriminacio. Minoritatoj en Star Trek. Harry Potter 31 Aliĝilo al la 91a Germana Esperanto-Kongreso de la 6a ĝis la 9a de junio 2014 en Erfurt 32 Foto el la 3a Esperantista Migrado Aŭtuna apud Mozelo de Hedwig Fischer Esperanto aktuell estas membrorevuo de Germana Esperanto-Asocio kaj de Germana Esperanto-Junularo: www.esperanto.de/ea , kiun povas aboni ankaŭ ne-membroj, eĉ el eksterlando (www.esperanto.de/ea/index.html#Abo). Sur la bildo estas la frontpaĝo de la 6-a numero de 2013.

Esperanto Aktuell 1/2014

Enhavtabelo/Inhalt 01 Maja Trajković el Serbio dum 5-a Junulara Esperanto-Semajno en Szczawno-Zdrój, Pollando. Foto: Ivo Miesen 02 Adresoj / Adressen 03 Germana Esperanto-Asocio: Karaj legantoj! Enhavtabelo / Inhalt 04 Interkultura Centro Herzberg: Terpomrikoltfesto en Esperanto Herbejo. Alternativa Seminario SANO 4. Zweisprachige Beschilderungen. Loka projekto kaj Esperanto. Publika Esperantoflago en Herzberg. GEA-Filio por Klerigado kaj Kulturo 07 Aŭstria Esperanto-Federacio: Die freie Lerngruppe Esperanto im Literaturbuffet. La angla kiel universitata kaj scienca lingvo. La Eŭropo-placo en Klostronovburgo, Malsupra Aŭstrio. Zamenhofaj tagoj en Bydgoszcz kaj Toruń. La UEA-delegito kiel viviganto de eterna ideo interna. Ekspozcio „Domo de la Eŭropa Historio en Ekzilo“ venos al Vieno 11 El la mondo 13 Bibliotekoj kaj arkivoj: Folge 14: Wo steht Aalen in der Esperanto-Bibliothekenlandschaft? Informero 14B de la Germana Esperanto-Biblioteko pri novaĵoj en la reto 15 Projekto en Afriko: Raporto pri la projekto Mazingira en Tanzanio 16 El la landaj ligoj: Chansons auf Esperanto 17 El la fakaj ligoj: Daŭrigo de lernantointerŝanĝo. Terminaro Vintraj Olimpiaj Ludoj. 18 Renkontiĝoj: Multfaceta programo dum la 12a Novjara Renkontiĝo en Saarbrücken 19 Nekrologoj: Helmar Gunter Frank. Okelmann: Konata aŭtoro de vortaroj mortis 20 Kalendaro 21-22 Esperanto en la amaskomunikiloj: Medienecho 23 El la landaj ligoj: Wilhelm Busch - La Muŝo 24 Filmkonkurso en Aŭstralio 25 ·kune· – revueto de Germana Esperanto-Junularo: Saluton, Esperantistoj! La nova estraro de Germana Esperanto- Junularo. Esperanto ist mehr als eine Sprache. Mia unua novjaro! Minoritato en Anasurbo: Anasinoj! 31 Recenzo: „Bin ich klein?“ – ein neues Kinderbuch auf Deutsch und Esperanto 32 4a Esperantista Migrado Aŭtuna (EMA). Kvar belulinoj dum la 5a JES Esperanto aktuell estas membrorevuo de Germana Esperanto-Asocio kaj de Germana Esperanto-Junularo: www.esperanto.de/ea , kiun povas aboni ankaŭ ne-membroj, eĉ el eksterlando (www.esperanto.de/ea/index.html#Abo). Sur la bildo estas Maja Trajković el Serbio dum 5-a Junulara Esperanto-Semajno en Szczawno-Zdrój, Pollando. Foto: Ivo Miesen

Esperanto Aktuell 2.2014

Enhavtabelo/Inhalt 1 Katedralo kaj preĝejo Sankta Severo en Erfurt, urbo de la 91a Germana Esperanto-Kongreso (06-09 junio 2014) 2 Adresoj / Adressen 3 Germana Esperanto-Asocio: Karaj legantoj! Enhavtabelo / Inhalt 4-5 Esperanto-Kongreso en Nikaragvo: Nia kara Nikaragvo 6-8 Interkultura Centro Herzberg: Konciza laborraporto por la jaro 2013. Solena inaŭguro de ekspozicio pri Joachim Gießner. Prof. d-ro Goro Kimura prelegis en Herzberg. En preparado "Promenvojo Esperanto-benkoj" 9-10 Aŭstria Esperanto-Federacio: Optika signorekono por Esperanto 11 El la mondo 12-13 Recenzoj: Zeitschrifteninhalte erschließen: Vorbildlich für „Esperantisto Slovaka“. 13 Germana Esperanto-Asocio: Zum Jahresbericht 2013/2014. Wichtige Hinweise zu esperanto.de. Esperanto-Vikipedio 14-15 Bibliotekoj kaj arkivoj: Otto Dix – Esperanto-Grüße aus dem 1. Weltkrieg? 16-17 Historio: Al la rememoro de Leopold Einstein. Ein Nachrufgedicht von Leon Zamenhof (1922). 18-19 Germana Esperanto-Asocio: Programo de la 91a Germana Esperanto-Kongreso en Erfurt. Angemerkt: Erste Erfahrungen mit SEPA. Bericht des Schatzmeisters. Einige Erläuterungen zum Kassenbericht. Vermögensbericht. Kasraporto 2013 20-21 Esperanto en la amaskomunikiloj: Medienecho. Komunikadproblemoj pro la angla konzernlingvo 22-23 Kalendaro. Leteroj de legantoj 24 Krucenigmo 25-30 ·kune· – revueto de Germana Esperanto-Junularo: Karaj legantoj. Geokaŝado. Liebe DEJ-Mitglieder. 16. KEKSO. IJK 2015. Poznano bonvenigos ankaŭ vin! 31 Esperanto-urbo: Esperanto-Urbo Aalen feierte zweifaches Jubiläum Esperanto aktuell estas membrorevuo de Germana Esperanto-Asocio kaj de Germana Esperanto-Junularo: www.esperanto.de/ea , kiun povas aboni ankaŭ ne-membroj, eĉ el eksterlando (www.esperanto.de/ea/index.html#Abo). Sur la bildo estas Katedralo kaj preĝejo Sankta Severo en Erfurt, urbo de la 91a Germana Esperanto-Kongreso (06-09 junio 2014)

Esperanto Aktuell 3.2014

Enhavtabelo/Inhalt 1 91a Germana Esperanto-Kongreso, oficiala foto en la korto de la kongresejo. Foto: Matthias Frank Schmidt (Raportoj venontnumere.) 2 Adresoj / Adressen 3 Germana Esperanto-Asocio: Karaj legantoj! Enhavtabelo / Inhalt 4-6 Interkultura Centro Herzberg: 500 gimnazianoj pri Esperanto en Herzberg. Nova sidejo de la „fakestro por ekzamenoj” de GEI. Pli kaj pli da filmoj pri la Esperanto-urbo Herzberg en la reto. Herzberg invitas al Somera Esperanto-Progreso (SEP). Interkulturelle Begegnungen, Abende 7-8 Aŭstria Esperanto-Federacio: Hankel kaj Kalocsay. Jubileo de la 150-a naskiĝtago de Alfred Hermann Fried (1864-1921) 9-10 El la mondo 11 Recenzo: Unter Freunden im Kibbuz Esperanto in einem neuen Buch von Amos Oz 12 Esperanto-Buchversand bei der 1. Buchmesse Rheinland-Pfalz dabei 13 Bibliotekoj kaj arkivoj: Aktuelles, Wissens- und Bedenkenswertes aus der Deutschen Esperanto-Bibliothek Aalen 14 Sukcesa Pekina Esperanto- Filmfestivalo 15-16 El la landaj Ligoj: Printempa Semajno Internacia 2014. Einladung zum REVELO-Tag und zur Landesversammlung des Rheinisch- Westfälischen Esperanto-Verbandes 17-18 Kalendaro 19-21 Medienecho. Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA) kaj Medicina Internacia Revuo (MIR) 22 El la fakaj ligoj: Ein imposantes Lexikon aus Japan 23 Leteroj de legantoj 24 Krucenigmo 25-29 ·kune· – revueto de Germana Esperanto-Junularo: Karaj legantoj. Patriotismo ne estas festo! 59-a Eŭrovido- Kantokonkurso. Monda piedpilkpokala konkurso en Brazilo: Agadoj kaj krizoj 30 Ponta festo en Frankfurt / Oder en Germanio kaj Słubice en Pollando Esperanto aktuell estas membrorevuo de Germana Esperanto-Asocio kaj de Germana Esperanto-Junularo: www.esperanto.de/ea , kiun povas aboni ankaŭ ne-membroj, eĉ el eksterlando (www.esperanto.de/ea/index.html#Abo).

Esperanto Aktuell 5.2014

Enhavtabelo/Inhalt 1 Surarba afiŝo pri la septembra Somera Esperanto-festo sur la Esperantoplaco en Berlin-Neukölln. Foto: Fritz Wollenberg (legu sur la p. 4.) 2 Adresoj / Adressen 3 Germana Esperanto-Asocio: Karaj legantoj! Enhavtabelo / Inhalt 4-5 El la landaj kaj fakaj ligoj: Willkommen auf dem Esperantoplatz! Bonvenon sur la Esperantoplaco! Sukcesa Esperanto-stando dum la vegan-vegetara somera festo en Berlino 6-7 Reagoj de legantoj: Landnomoj. Konflikto pri -ujo/-io. Karikaturo de religio ne estas rasismo. Ĉu netaŭga kaj aljusta recenzo? 8-14 ·kune· – revueto de Germana Esperanto-Junularo: Karaj legantoj. Vorschlag zu einer neuen Satzung der Deutschen Esperanto-Jugend. Vorschlag zu einer Finanzordnung der Deutschen Esperantojugend e.V. Recenzo de Niebla de Miguel de Unamuno. Liebe Menschen. Satzungsinterview. Esperanto en SpongeBob Squarepants 14-15 Medienecho 16 Bibliotekoj kaj arkivoj: Folge 17: Die Deutsche Esperanto-Bibliothek Aalen dankt… 17-19 Germana Esperanto-Asocio: Darstellung von Esperanto in der Öffentlichkeit 20-22 Konkurso de mallongaj filmoj: Teo  Amo 23-24 El la mondo 25-27 Aŭstria Esperanto-Federacio: 80-a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj. Zamenhof-Festo en Vieno. La Aŭstria Nacia Himno en Esperanto. AEF-kunveno. Specialaj germanaj vortoj. Pigor & Eichhorn 28-29 Interkultura Centro Herzberg: Jam la 9a SALO. SEP 2014. Spontanea gulaŝfesto. Alvoko rilate al Germana Esperanto-Instituto 30 Universala Esperanto-Asocio: Aliĝo al UEA utilas! Aliĝo helpas! 31 Kalendaro. Krucenigmo 32 Tri fotoj el Esperantoplaco en Berlino (legu sur la p. 4) Esperanto aktuell estas membrorevuo de Germana Esperanto-Asocio kaj de Germana Esperanto-Junularo: www.esperanto.de/ea , kiun povas aboni ankaŭ ne-membroj, eĉ el eksterlando (www.esperanto.de/ea/index.html#Abo).

Esperanto aktuell 4/2014

Enhavtabelo/Inhalt 1 Prof. d-ino Furong Pan kaj d-ro Feng Zhao antaŭ la fama komercista ponto trans la vadejon, kiu donis al Erfurt ties nomon. Foto: Hedwig Fischer 2 Adresoj / Adressen 3 Germana Esperanto-Asocio: Karaj legantoj! Enhavtabelo / Inhalt 4-6 Interkultura Centro Herzberg: Ekspozicio Esperanto & Medalarto en la Kastela Muzeo Herzberg. Esperanto-Centro partoprenis la pafistan kaj popolan festprocesion. Grundtvig-Seminario en Sneek/Nederlando. Interkulturaj Vesperoj en la klerigsistemo de LEB. GEA-studmodulo. Staĝantoj ĉe la Esperanto-Centro en Herzberg. Festo de Kulturoj en Göttingen 7-11 Germana Esperanto-Asocio: 91a Germana Esperanto-Kongreso en Erfurt. Protokoll der Bundesversammlung des Deutschen Esperanto-Bundes e.V. Vortoj el persona nomoj. Mezurilo por la vitaleco de lingvo 12 Aŭstria Esperanto-Federacio: Pli ol mil afiŝoj ciferecigitaj en Vieno 13-14 El la mondo 15-16 Medienecho 17-18 Bibliotekoj kaj arkivoj: Aktuelles, Wissens- und Bedenkenswertes aus der Deutschen Esperanto-Bibliothek Aalen 19-20 Kalendaro 21-22 El la fakaj ligoj: Solvo al la konflikto pri -ujo/-io? 23 El la landaj Ligoj: Meritplena berlina esperantistino Ina Tautorat 70-jariĝis 24 Recenzo: Kie ni povas trovi Dion? demandis la eta porkido 25-26 El la landaj ligoj: Herbstwandertage des D.E.B. - ein Dauerbrennersogar. Trierer Weltbürgerfrühstück auch indiesem Jahr mit rheinland-pfälzischen Esperantistendem. Sukcesa fino de Comenius-Projekto 27-30 ·kune· – revueto de Germana Esperanto-Junularo: Karaj legantoj. La Internacia Junulara Festivalo en Italujo. La 17a KEKSO: Kie la junuloj kaŝis sin? Klasikmuzikaj kuriozaĵoj. Lingvoj Ĉirkaŭ lanMondo; Esperanto-Eksperimento 31 Krucenigmo 32 Kvar el la milo da afiŝoj ciferecigitaj enVieno Esperanto aktuell estas membrorevuo de Germana Esperanto-Asocio kaj de Germana Esperanto-Junularo: www.esperanto.de/ea , kiun povas aboni ankaŭ ne-membroj, eĉ el eksterlando (www.esperanto.de/ea/index.html#Abo).

Esperanto Aktuell 1.2015

Enhavtabelo/Inhalt 1: Franziska recitas la poemon Riproĉo de Julio Baghy dum Librotago en Vieno (legu sur la p. 4) 2: Adresoj / Adressen 3: Germana Esperanto-Asocio: Karaj legantoj! Enhavtabelo / Inhalt 4-7: Aŭstria Esperanto-Federacio: Unua Esperanto-Librotago en Vieno estis sukceso! Zamenhof- Festo en Vieno. Udo Jürgens: La morto, la granda egaliganto. Generalversammlung des Österreichischen Esperanto-Verbandes 8-11: Interkultura Centro Herzberg: ICH jubileas, jam 10-jara! Kristnasko kaj Zamenhof-festo. De Herzberg al Leipzig. Urba biblioteko. Memoroj rilate al Udo Jürgens. Neujahrsempfang per Esperanto im Welfenschloss 12: El bibliotekoj kaj arkivoj: Folge 18: Kulturerbe bewahren: Warum sich Bibliotheken nicht „nur um das Papierene“ kümmern sollten. 13-17: Germana Esperanto-Asocio: Bericht des Enquete-Beauftragten Andreas Emmerich zum Fall DEJPleite. Vortoj de la jaro 2014 18-19: Medienecho 20-22: Reagoj de legantoj: Iismo por plibonigi la mondon. Pri „-iĉ-“ kaj „ri“. Duboj pri la porkido. Reagoj al „riismo“ 23-24: El la mondo 25-27: ·kune· – revueto de Germana Esperanto-Junularo: Karaj legantoj. JES - ein Ausblick. Die Jahreshauptversammlung – was ist passiert? Karaj junaj amikoj! 19: El la fakaj ligoj: Zamenhoffest der bayerischen Esperantisten. Nia amiko Dieter Hartig foriris 30-31: Kalendaro. „damit wir klug werden“ 32: Internacia Junulara Kongreso en Wiesbaden Esperanto aktuell estas membrorevuo de Germana Esperanto-Asocio kaj de Germana Esperanto-Junularo: www.esperanto.de/ea , kiun povas aboni ankaŭ ne-membroj, eĉ el eksterlando (www.esperanto.de/ea/index.html#Abo).

Esperanto Aktuell 3/2015

Enhavtabelo/Inhalt 1: Trixini (artistnomo de Hansjörg Kindler), estas konata germana magiisto, pupludisto, pastro kaj esperantisto (legu sur la p. 28) 2: Adresoj / Adressen 3: Germana Esperanto-Asocio: Karaj legantoj! Enhavtabelo / Inhalt 4-5: El bibliotekoj kaj arkivoj: Folge 19: In Bibliotheken fühlt man sich wie in Gegenwart eines großen Kapitals. 5. Bibliaj Tagoj. Erich-Dieter Krause 80-jara 6: Interkultura Centro Herzberg: Datoj kaj fotogalerioj. Gazetartikoloj. Faka informado. Esperantaj flagoj. Germana Esperanto-Instituto 7-8: Germana Esperanto-Asocio: Spenden und Vererben zum Nutzen der Esperanto-Bewegung 9-11: Aŭstria Esperanto-Federacio: Kiamaniere mi fariĝis homo. „Mia revo estis scio kaj libero“. Salutvortoj de la aŭstria ministro 12-13: El la mondo 14-17: Medienecho 18-24: Germana Esperanto-Asocio: 92-a Germana Esperanto-Kongreso en Hameln. Protokoll der Bundesversammlung des Deutschen Esperanto-Bundes e.V. am 23. Mai 2015 während des 92. Bundeskongresses in Hameln. Offizielle Eröffnung der neuen Geschäftsstelle am 11.07.2015 25-26: ·kune· – revueto de Germana Esperanto-Junularo: Somero. Biskvita rulaĵo. Libere Menschen. Fahrkosten 27: Germana Esperanto-Asocio: Ĉirkaŭ­novajara aranĝo – anstataŭ la ĝisnuna IF. Vivu la verda stel'. Esperanto Hamburg trauert um Benno Klehr. 37-a BAVELO-seminario 30-31: Kalendaro 31 Ekspozicio en la librovendejo Matthias dum la 92-a GEK en Hameln. Esperanto Hamburg invitas al Hamburga Esperanto-Kantokonkurso

Esperanto Aktuell 4.2015

Enhavtabelo/Inhalt 1: La nova oficejo de GEA en Berlino (legu sur la p. 3, 4) 2: Adresoj / Adressen 3: Germana Esperanto-Asocio: Karaj legantoj! Enhavtabelo / Inhalt 5-7: Interkultura Centro Herzberg: Nia konstanta kaj sukcesa informlaborado. Von Herzberg aus mit dem Wohnmobil durch die weite Welt. Inaŭguro de nova fakekspozicio. Ausstellung in Deutsch & Esperanto 8. Leteroj de la legantoj: Riismo, iĉismo kaj aliaj solvoj 9-13: Aŭstria Esperanto-Federacio: Intervjuo kun Petro Chrdle pri la eldonejo KAVA-PECH. Letero de leganto. Lingva flanko. Librorekomendoj de Jan. Manfred Sona mortis 14-16: El la mondo 17: El bibliotekoj kaj arkivoj: Folge 20: Citius, altius, fortius – schneller, höher, stärker 18-20: Medienecho 21-22: Kalendaro 23-24: Recenzoj / Buchbesprechungen: Sprachen lernen – Tipps und Tricks. Kleine Schriften zu großen Themen. 25: Ni funebras kaj kondolencas: An Paul Tarnow erinnern und ihn ehren. Hansjörg Kindler (Trixini) 3.09.1933 – 22.08.2015 26: El la fakaj ligoj: Por ke ni akiru saĝan koron 27-29: ·kune· – revueto de Germana Esperanto-Junularo: Vortoj, vortoj, vortoj! Karaj legantoj. Langopintofenomeno. Limerikoj. 30: Germana Esperanto-Asocio: Ĉe la prezidanto sur la planko. Sarlanda Esperanto-Ligo: Ĉu aliĝo al GEA post pli ol 57 jaroj? 32: Tago de la Kulturoj en Göttingen. Informstando de KELI dum la Evangelia Eklezia Foiro en Stuttgart. Esperanto aktuell estas membrorevuo de Germana Esperanto-Asocio kaj de Germana Esperanto-Junularo: www.esperanto.de/ea , kiun povas aboni ankaŭ ne-membroj, eĉ el eksterlando (www.esperanto.de/ea/index.html#Abo).
11 items in total