Stano Marček

Stano Marček

Posted on 05/05/2009


Photo taken on May  5, 2009


See also...

Esperantlernolibroj Esperantlernolibroj


Bibliografio de Esperanto Bibliografio de EsperantoKeywords

Esperanto


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

933 visits

Esperanto priamou metódou

Esperanto priamou metódou
Komplete ilustrita 22-leciona kurso por slovaklingvanoj, kun vortaretoj ambaŭdirektaj. Aŭtoro Stano Marček. Ilustris Linda Marčeková. Martin: La aŭtoro, 2006. 114p. 25cm. ISBN 80-96956167. € 7,50

Comments
Stano Marček
Stano Marček
Recenzo, aperinta en La Ondo de Esperanto 3/2007 (149):

Helpa kaj utila serio

Marček, Stano. Esperanto priamou metódou. — Martin: Stano Marček, 2006. — 114 pĝ., il.
Marček, Stano. Esperanto per rekta metodo: Internacia ilustrita lernolibro. — Martin: Stano Marček, 2006. — 110 pĝ., il.

Ĉu la instruistoj de Esperanto, kiel interkultura planlingvo, devas serĉi pli universalan metodon por efike instrui la lingvon?

Sendube, la konata Cseh-metodo, kiu funkcias ĝisnune, estas tia elstaraĵo. Tamen progresigi kaj adapti la metodon por la hodiaŭa mondo ankoraŭ estas tasko de la Esperanta instruisto. Ni vivas en interreta epoko, tamen nur interreto kaj moderna tekniko ne sufiĉas. Do necesas ankoraŭ la lernomaterialo kuniganta la tradician kun la moderna.

Antaŭ mi kuŝas serio da lernomaterialo, kiu baziĝas sur la rekta metodo, tamen konsideranta la ŝanĝojn de la mondo kaj uzon de moderna tekniko. Temas pri kvin recenzataj eroj.

Esperanto priamou metódou, la unua el la serio, estas rektmetoda lernolibro por slovaklingvanoj. Ĝi estas riĉe ilustrita lernolibro, enhavanta preskaŭ mil bildojn. Tamen, ĝi ne uzas kompletan rektan metodon, ĉar en la fino de ĉiu leciono aperas slovakaj reguloj kaj vortareto, t.n. indukta metodo laŭ R. Rakuŝa. Kontraste al pura rekta metodo, la nacilingva parto povas helpi lernanton firmigi la sciojn, akiritajn per rekta metodo en la sama leciono. En la fino de la libro estas vortaretoj ambaŭdirektaj Esperanta-slovaka kaj slovaka-Esperanta.

La dua, Esperanto per rekta metodo, estas la sama libro en internacia vesto. Celante internacian uzon, la aŭtoro adaptis ĝin al pura rekta metodo, do ĝi uzeblas en ajna lando, por ajnaj lernantoj kun ajnaj gepatraj lingvoj. La lernolibro instruas pensi rekte en Esperanto, helpe de bildoj, analogio, tabeloj, vortludoj kaj unulingva vortaro. Multajn legantojn eble interesas, kiel la aŭtoro klarigas nekonatajn vortojn per konataj vortoj en tiel maldika libro. En la unua lernolibro, ĉiu leciono enhavas slovakan parton, kiu resumas novajn vortojn kaj gramatikajn regulojn en la leciono. En la internacia versio, ni nur trovas vortareton Esperante unulingvan fine de la libro, kiu enhavas ĉiujn uzitajn vortojn en la libro — sen ajna klarigo, nur kun cifera indekso post la vorto por montri, en kiu leciono la vorto aperis unuafoje. Ekzemple, por baldaŭ15, ni povas facile trovi la klarigon — “post nelonge”, en la 15a leciono.

Evidente, por instruistoj, kiuj rektmetode instruas, necesas didaktika materialo. Do, la aŭtoro konstruis la trian eron en la serio, Instruaj bildoj por rektmetoda instruado. Temas pri sisteme aranĝitaj 500 bildoj (tekstoj, tabeloj) sur kartonaj folioj A5. En la malsupra parto de la folioj troviĝas numeroj de la koncerna leciono, paĝo kaj bildo.

La kvara ero estas la samaj 500 instruaj bildoj sur kompakta disko en pdf-formato. Taŭga por perkomputila (grandekrana) projekciado kaj pli grandaj klasoj.

La kvina ero estas Aŭdo-Vida Konversacia Kurso por progresintoj. Temas pri DVD, kiu enhavas ok vastajn lecionojn kun bildoj, sonoj, melodioj kaj printeblaj tekstlibretoj (por la lernantoj) kaj instrukcio pri la uzado. Rimarkindas, ke la ero kun moderna nomo fakte estas malnova kurso, verkita de Marček antaŭ preskaŭ 30 jaroj. Do, ne komparu ĝin forme kun la hodiaŭa aŭdo-vida kurso. Tamen, ĝi ankoraŭ estas elstara materialo, se vi uzas ĝin laŭ la instrukcio de la aŭtoro aŭ sub la gvido de instruisto, ĉar vidi, aŭdi kaj respondi ĉiam estas la tri elementoj de konversacio.

Metodike, la rekta metodo povas igi la lernantojn pensi en la lernata lingvo laŭeble frue. Sendube, tio estas tre bona por ĉiuj lernantoj, tamen tio ankaŭ estas malfacila tasko por la instruisto. Kutime, la instruisto de la rekta metodo devas uzi diversajn materialojn por progresigi la lernantojn. Lingvistike, oni facile enkondukas en la instruado konkretajn substantivojn per bildoj aŭ realaĵoj, tamen ne estas facile fari same pri abstraktaj nocioj. Estas pli malfacile instrui la gramatikajn regulojn rektmetode.

Ni ne malfacile trovas multajn elstarajn prezentojn en la recenzita materialo, ekzemple: enkonduko de pronomoj, verbaj finaĵoj is/as/os, ĉiu/ĉio, ke… Por prezenti unu lingvon, nur bildoj ne sufiĉas. La recenzita lernolibro ankaŭ sekvas la elstaran tradicion de Esperanto ekde La Dua Libro de Zamenhof, ekstraktantan el la tekstaro la gramatikajn regulojn.

Kompreneble, por la aŭtoro, ankoraŭ ekzistas kelkaj plibonigindaj punktoj. Ekzemple: se geste “kapjesi” kaj “kapnei” ne estas universala, ĉu oni povas montri bilde per ili la nociojn jes kaj ne (la dua leciono)? Estus bone, se la aŭtoro povus kontroli ĉiujn nombrojn en la folioj de la tria ero, kun la lernolibro. Cetere, por memlernantoj, se la aŭtoro povos prepari sonan materialon, la helpo estos granda kaj necesa.

Fakte, la rekta metodo ankaŭ defias kelkajn interesajn demandojn pri la sistemo de homa sciado. Vole aŭ nevole, la aŭtoro de la rekta metodo opinias ekzisti universalan sistemon de homa sciado, kaj tia sistemo estas fundamento por enkonduki nociojn el la konkreta al la abstrakta. Per tia universalaĵo, la lernantoj kun nesamaj denaskaj lingvoj povas rapide akiri la scion pri “rozo estas floro”, “pomo estas frukto” kaj “plumo estas objekto”. Se la recenzitaj lernolibroj sukcesos, ili ankaŭ kontribuos ĉi-flanke. Aŭ, se kelkaj nocioj ne estos bone akceptitaj de diversaj lingvanoj, eble oni bezonos ŝanĝi iomete iliajn prezentojn, per nacilingvaj klarigoj aŭ aliaj. Mi ĝojas, ke la aŭtoro preparis por instruistoj kaj lernantoj tian elekton: pura rektmetodo kaj dedukta metodo kun nacilingvaj klarigoj. Do, rapide aĉetu la librojn, instruu la lingvon, aŭ Esperante lernu Esperanton. Vi trovos ke la serio estas vere interesa, havinda, helpa kaj utila por vi mem kaj viaj studentoj.

Liu Haitao (Ĉinio)
5 years ago.
Stano Marček
Stano Marček
Edukado.net skribas pri miaj lernolibroj:

La prezento de la instruista kompleto elŝuteblas ĉi tie. En la aldonita PDF-dokumento vi povas vidi kiuj instruiloj apartenas al la kompleto, kaj kiuj estas iliaj prezoj, se vi mendas ilin ĉe la eldoninto kaj aŭtoro. La ĵus eldonita, bele ilustrita 22-leciona instrumaterialo konsistigas kompleton de lernolibro kaj akompanaj materialoj en la formo de 500 ilustraĵoj (A5-formataj desegnitaj, senkoloraj bildkartoj el la kursomaterialo) kaj KD, enhavanta la saman bildoserion en formo de unu granda PDF-dokumento. Ankaŭ la libro mem aĉeteblas en kompaktdiska versio. La lernolibro estas internacia versio de la jam ĉe ni prezentita nova libro de la sama aŭtoro, celita por slovaklingva publiko: Esperanto priamou metódou. La aĉetantoj de la instrukompleto havas ne nur lernolibron, sed en malgrandaj grupoj povas uzi bildkartojn kaj en grandaj klasoj projekcii la samajn bildojn, ebligante tiel aktivaĵojn, ekzercojn, uzante la saman materialon kiun liveras la lernolibro. Tio povas esti granda helpo en la instruado. Kompreneble la eroj aĉeteblas ankaŭ aparte. Kiel konstruiĝas la materialo? Ĝi baziĝas je rekta, tielnomata indukta metodo, laŭ kiu la lernantoj unue ricevas la klarigojn de la novaj elementoj kaj poste en tekstoj kaj ekzercoj rerenkontas ilin kaj ekzercas ĝis alproprigo. Post rektmetoda leciono venas nacilingva klarigo, kiu firmigas la jam intuicie komprenitan materialon. Jen la unua leciono. La lernolibra vortoprovizo respektas la oficialan oftec-liston (Baza Radikaro Oficiala, Aktoj de la Akademio II), kiun AdE rekomendas por ĉiuj lernolibroj de Esperanto. Ĝi ĉerpas la 750 pleje uzatajn vortradikojn (komence la plej ofte uzatajn ktp). La komprenon de la leksikaj elementoj helpas ne nur nacilingvaj vortolistoj, sed ankaŭ la paĝrandaj filmstriecaj desegnaĵoj, en kies kadroj aperas la ilustraĵoj de la entekste per ciferoj markitaj leksikaj aŭ gramatikaj eroj. Kompare kun la nacilingva versio la internacia materialo plej ofte ne havas la lecionfinajn gramatikajn resumojn kiuj laŭ mi eĉ sen nacilingvaj rilatigoj povus helpi en la fiksigo de la lernitaĵoj. Same povus esti helpo la postleciona vortolisto, kiu forfalis pro la unulingveco, sed kiu en granda listo retroveblas fine de la libro kie la eroj havas la indikon pri la koncernaj lecionoj. La aŭtoro prilaboras la plej gravajn prepoziciojn kaj afiksojn, la problemon de -ig, -iĝ, participojn kaj refleksivon, kaj multajn ĉiutagajn paroltemojn, kiel familio, aĉetumado, homa korpo (eĉ dufoje), tagordo, naturo, sezonoj-tempoj, kalendaro ktp. La tekstoj estas priskribaj, monologaj kaj inter la didaktikcelaj materialoj legeblas ankaŭ proverboj, kelkaj fabeloj kaj literaturaĵoj. La ekzercoj (sen indikitaj solvoj) legigas, skribigas, respondigas kaj atentigas pri enparkerindaĵoj. Utila parto estas la librofina parto „La ĉiutaga Esperanto” en kiu troveblas laŭtemaj listoj de plej oftaj parolturnojn de la lingvo. Kvankam ene de la libro ne troveblas informoj pri la movado, antaŭ la ferma enhavtabelo la aŭtoro donas liston de E-kluboj kaj de kelkaj (inter)naciaj retejoj. Ni atentigas vin ke Stano Marček verkis la libron unue por slovakoj, sed invitas samideanojn transmeti ĝin en aliajn lingvojn. Pri tiu traduka kunlaboro li publikigas la sekvan kunlaboroferton. Ni gratulas la aŭtoron pro la eldono de la riĉa kaj zorge farita instruilaro kaj esperas ke baze de tiu libro kreiĝas alilingvaj materialoj, precipe en tiuj landoj kie mankas porkomencanta, ĉefe kun junuloj bone uzebla, ilustrita lernilaro. La libro aĉeteblas ankaŭ ĉe la aŭtoro: La prezojn bonvolu kontroli en la ofertolisto. Jen dekminuta intervjuo kun la aŭtoro, farita kaj dissendita de Pola Radio (en unu el siaj lastaj programoj.)

Por havi kompletan trarigardon pri la eldonaĵoj de Stano Marček kaj pri la kunuzeblaj materialoj, rilataj al la lernokompleto Esperanto per rekta metodo bv. viziti la paĝon Katalogo Novaĵoj. Tie klakante al la unuopaj eroj vi trovas pli detalajn prezenton de la lerniloj.

................

Alia recenzo de Katalin Kováts aperis en la revuo Esperanto.

Esperanto - 2007/marto: Katalin Kováts (klaku por elŝuti ĝin en pdf-formato): Riĉiĝo per ŝparo

Ankoraŭ kelkaj ligoj:

http://www.ipernity.com/doc/stano.marcek/6494188

http://www.ipernity.com/doc/stano.marcek/5917985?from=6494188&at=1257572581

http://edukado.net/pagina/Aktuala%C4%B5oj/13830/#19613
5 years ago.
Stano Marček
Stano Marček
La unua eldono elĉerpiĝis. En 2012 aperis la dua, korektita: ISBN 9788089312221. Inter la du eldonoj la lernolibro ricevis (tute neplanitajn) 32 "gefratojn". :-)

Mian lernolibron en 34 lingvoj kaj la metodikajn materialojn, kiuj akompanas ĝin (paperaj bildoj, diskoj kun la bildoj, kantoj, fabeloj, krucenigmoj...) oni povas aĉeti ĉe mi, kun triona rabato.

Por pliaj informoj mi petas skribi al mia retadreso stano.marcek@gmail.com.
Vidu ankaŭ: www.ipernity.com/blog/stano.marcek/478009

Miaj eldonaĵoj aĉeteblas ankaŭ ĉe UEA: katalogo.uea.org/katalogo.php?titolo=&auxtoro=Mar%C4%8Dek&katego=&kondicho=chio&trovu=Trovu+en+la+reta+katalogo
kaj ĉe aliaj Esperantaj libroservoj.
2 years ago.