With...


See also...

Esperanto 125 jaroj Esperanto 125 jaroj


Tuta Mondo Tuta Mondo


L'école de demain L'école de demain


Esperantujo Esperantujo


See more...

Keywords

Esperanto


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

2 504 visits

Esperantisto Slovaka 4/2013

Esperantisto Slovaka 4/2013
Enhavo

Spontanaj renkontiĝoj ne kostaj, sed valoraj. ..........................3
Slovak-korea poŝtmarko ..........................................................4
Trono de Kroatio: la monto Sinjal .............................................5
Svitavy festis ............................................................................9
Agadplenaj monatoj ĉe E@I ...................................................11
Nia intervjuo: Rememoroj pri SES 2013 ................................13
Prelego pri Muzaiko dum SES ................................................14
Novaj eldonaĵoj de E@I ..........................................................15
Ĉu vi ŝatas aŭskulti fabelojn?..................................................16
Ĉu vi konas fungojn?...............................................................17
Sukcesa BET-49......................................................................21
La 3-a Internacia Lingvotendaro..............................................22
Krucenigmo kun tri kaŝitaj proverboj ......................................23

Frontpaĝe: Somere en E@I oni ne nur laboras
– ekskurso al la monto Šípok apud Partizánske.
Dorspaĝe: En Kroatio, apud la ruinoj de la burgo Glavaš.
La slovaka delegitaro sub gvido de I. Morgošová kaj
R. Staňová ekskursis al la fontoj de la rivero Svitava.
Foto: Vlado Škuta

Esperantisto Slovaka
Organo de Slovakia Esperanta Federacio
Fondita en 1946 de Ernesto Váňa
Aperas 4-foje jare
N-ro 1/2013, ISSN 1335-5031
Adreso de la redakcio:
Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, esperantistoslovaka@gmail.com
Abonkotizo libervola, minimume 6 EUR (la SKEF-membroj havas rabaton de 2 €)
Abonkotizo al eksterlando: min. 10 €
La membro- kaj abon-kotizo de SKEF, kun nur elektronika versio: minimume 5 €
La abon- kaj membro-kotizon eblas pagi al la UEA-konto skef-i.

Adreso de Slovakia Esperanta Federacio:
Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio
Prezidanto: Stano Marček,
stano.marcek@gmail.com
Vicprezidanto: Michal Matúšov
(KuboF), kubof@i-espero.info
Kasisto: Jarmila Rechtorisová
jarmilarech@azet.sk
Translate into English

Edith Jaffré, Lydia Lindla (Ly) have particularly liked this photo


Comments

Sign-in to write a comment.