Arlequin Photographie's photos

Souris à la carte

01 Jul 2022 10 5 17
© 2022 Arlequin Photographie

Lunchtime

01 Jul 2022 17 3 31
Souris à la carte © 2022 Arlequin Photographie

Posing

01 Jul 2022 8 1 19
© 2022 Arlequin Photographie

Our kestrels have been leaving the nest.

29 Jun 2022 26 8 52
© 2022 Arlequin Photographie

I have found something

28 Jun 2022 29 10 58
© 2022 Arlequin Photographie

Our kestrels have been leaving the nest.

28 Jun 2022 14 3 40
The last two kestrels left the nest this morning. Now all five are outside. Breakfast was already served, school with mom and dad will begin soon. © 2022 Arlequin Photographie

Our kestrels have started to leave the nest.

27 Jun 2022 24 9 59
The climbing phase seems to be over, one now climbs to greater heights by wing flapping. © 2022 Arlequin Photographie

Our kestrels have started to leave the nest.

26 Jun 2022 21 6 54
© 2022 Arlequin Photographie

Our kestrels have started to leave the nest.

26 Jun 2022 18 6 50
© 2022 Arlequin Photographie

Our kestrels have started to leave the nest today.

25 Jun 2022 7 2 31
Coordinated flying is still difficult, but the urge to go up is strong - so one must climb. © 2022 Arlequin Photographie

Our kestrels have started to leave the nest today.

25 Jun 2022 14 4 40
© 2022 Arlequin Photographie

First climb a small tree and wait and see

25 Jun 2022 22 4 44
Our kestrels have started to leave the nest today. © 2022 Arlequin Photographie

Sibling love - reunion in raised bed.

25 Jun 2022 15 2 47
Our kestrels have started to leave the nest today. © 2022 Arlequin Photographie

First climb a small tree and wait and see

25 Jun 2022 16 4 38
Our kestrels have started to leave the nest today. © 2022 Arlequin Photographie

The first one is outside

25 Jun 2022 16 9 34
© 2022 Arlequin Photographie

Kleiner Fuchs (Aglais urticae)

22 Jun 2022 23 4 50
Small tortoiseshell Petite tortue Kleine vos © 2022 Arlequin Photographie

Bonne fête nationale

20 Jun 2022 8 3 24
© 2022 Arlequin Photographie Le 23 juin, le Luxembourg célèbre sa fête nationale. Ons Heemecht („Unsere Heimat“) ist seit 1993 die Nationalhymne des Großherzogtums Luxemburg (die erste und die letzte Strophe). Wou d’Uelzecht durech d’Wisen zéit, Duerch d’Fielsen d’Sauer brécht, Wou d’Rief laanscht d’Musel dofteg bléit, Den Himmel Wäin ons mecht: Dat ass onst Land, fir dat mer géif Heinidden alles won, Onst Heemechtsland dat mir sou déif An onsen Hierzer dron. Onst Heemechtsland dat mir sou déif An onsen Hierzer dron. O Du do uewen, deem séng Hand Duerch d’Welt d’Natioune leet, Behitt du d’Lëtzebuerger Land Viru frieme Joch a Leed; Du hues ons all als Kanner schon De fräie Geescht jo ginn, Looss viru blénken d’Fräiheetssonn, Déi mir sou laang gesinn! Looss viru blénken d’Fräiheetssonn, Déi mir sou laang gesinn!

Generation 2022

19 Jun 2022 25 10 59
© 2022 Arlequin Photographie

2040 items in total