Estimataj,

Mi sendas al vi oferton de mia eldonejo en pdf-formato (10 paĝoj, 129 titoloj):

t1p.de/eldonejo-stano (<-- bonvolu musklaki)


kaj proponas specialan “kristnaskan/novjaran“ rabaton: Por ĉiuj titoloj (eĉ se mendotaj unuekzemplere) vi ricevos trionan rabaton de la indikita prezo, plus:

Speciala oferto: se vi krom lernolibroj mendos almenaŭ 5 diskojn (Modela elparolo en mp3 kaj la koncerna lernolibro en pdf, sonlibroj kun fabeloj de Andersen aŭ la fratoj Grimm, poezio de Raymond Schwartz, Kantoj por E-kursoj, Instruaj Bildoj, AV-kurso por progresintoj...), laŭ via elekto, eĉ se iuj titoloj unuope – la afrankon pagos mi!

Transpago eblas per banko, Paypal – aŭ pere de niaj UEA-kontoj.

Amike salutas,
agrablajn Kristnaskajn Festojn deziras
kaj tre sukcesan jaron 2020 deziras

Stano Marček