Laborgrupo ĉirkaŭ Gilbert Lemaître adaptis la libro-eldonon por konsultado je la komputila ekrano: La rezulto aspektas tiel:


La eldon-historion notas la Berlina Komentita Bibliografio de Vortaroj kaj Terminaroj en Esperanto (BKB):

Waringhien, G[aston]. Grand dictionnaire Espéranto-Français. Paris: Librairie Centrale Espérantiste, 1957. 368 p. — pr. Brodard-Taupin, Coulommiers. 20x14 cm. ĉ. 44.000 kapvortoj.

2a eld. avec Supplément. Paris: SAT-Amikaro, 1976. — pr. Imp. “Les Editions Polyglottes”, Paris. 367, 16 p. — 20x14 cm.

3a rev. eld. prizorgita de Albault, André; Signoret, Paul. Paris: SAT-Amikaro, 1994. 443 p. — 30x14 cm. bind. Inkl. de propraj nomoj.

Internet-versio de Aprilo 2014 konsultebla je

· esperilo.be/publications/sat/waringh.htm kaj
· myspace.voo.be/glemaitr/sat

Esperanto → franca