Osvaldo Pires de HolandaLa afero pri kiu mi parolos al vi hodiaŭ kredeble ŝajnos strange, sed miaopinie ĝi meritas atenton, ĉar ĝi rilatas al ĉiuj homaj estuloj, do neniu ignoras, ke iun tagon ni mortos kaj estas tiumomente kiam komenciĝas la problemo, nome la entombigo.

Ĉu vi jam vin detenis almenaŭ dum kelkaj minutoj pri tiu afero? Ĉu vi jam agnoskis la malprofitojn, kiuj postvenos de la entombigo de lepruloj, tuberkululoj kaj multaj aliaj malsanuloj entombigitaj en la tero? Ĉu vi jam pensis pri la malsanprofitoj, kiuj postvenos de la infektitaj akvoj de la pluvoj kondukitaj al la riveroj kaj maroj plenaj da patogenaj ĝermoj infektante poste la vivantajn estulojn?

Mi opinias, ke jam alvenis la momento de la homaro konscienciĝi pri tiu grava problemo, kiu minacas la sanon de miloj da homaj estuloj.

En landoj pli civilizataj kiel Francio, Anglio, Svisio, Norvegio, Svedio, Nederlando kaj aliaj, delonge la kremacio estas oficiale adoptita. En Japanio la kremacio atingas 90% kaj en la ĉefaj urboj de tiu lando ĝi estas devigata.

En nia lando kie granda parto de la domoj ne havas tubkondutitan akvon, uzante ĝin de infektitaj putoj per la invado de pluvaj akvoj, estas sendube kaŭzo de grandaj malprofitoj al la sano de la popolo. Oni scias, ke malpli ol 40% de la popolo ne disponas je tubkondukita akvo eĉ en San-Paŭlo. Kion oni diros pri la aliaj regionoj de la lando?

Tiamaniere ŝajnas al ni, ke la rekomendinda solvo estas la kremacio, afero pri kiu eĉ la religioj ne opinias kontraŭe. Tiel ni esperas, ke tiu ĉi averto per la paĝoj de La Lampiro, estu la unua ekkrio aperinta en la Esperanta gazetaro, favore al la vekiĝo de la brazilaj aŭtoritatoj antaŭ tiu grava kaj solvenda problemo.

En San-Paŭlo kaj Rio-de-Ĵanejro, ni jam posedas krematoriojn sed tiuj ne sufiĉas; la ideo devas etendiĝi al la tuta lando, komence de la ĉefurboj, sed la idealo estas, ke la afero atingu estonte la tutan landon.

La entombigo en la tero anstataŭ la kremacio, valoras nur por subteni la malhumilecon de kelkaj familioj kies tomboj, veraj maŭzoleoj, evidentigas la lastajn trajtojn de la homa vanteco.

(publikigita en La Lampiro N-ro 108 – Januaro-Aprilo 2004)