Jam postnupte.Ili iras for                                            Już po ślubie. Odchodzą

jen ŝi tuta blanke vestita                                            ona cała na biało

li fiera kiel ĝarden-pumpil'                                           on jak pompa w ogrodzie

Ho! ilin ne mortigu                                                     byle ich nie dobił

ĉiutaga kis' de la rutina viv'                                         pocałunek na codzień

                                                                                                        H. T.