Gianni Rodari (1920-1980)                              ( esperantigis el itala Helena)

 

Mia plumo                                                        La mia penna

 

Mia plum’ skribas kaj skribas                          La mia penna scrive, scrive

multon da vortoj, ili kvazaŭ vivas,                   parole nere che sembrano vive,

 

ĝi skribas obea kion mi volas,                          scrive ubbidiente quello che voglio,

per literoj sur foli’ petolas.                               correndo svelta sul bianco foglio.

 

Sur tableto, en mian inkujon                            Nel calamaio sul tavolino

plum plonĝas nazon iom post iom...                lei pesca e pesca col pennino...

 

Inkujo entenas ja vortojn ĉiujn:                       Nel calamaio c’e un po’ di tutto:

mi elektos ilin kaj skribos nur tiujn,                il buono, il cattivo, il bello e il brutto,

 

kiuj ne nur estu belaj kaj veraj,                       parole bugiarde e parole vere,

sed mi, precipe volas ilin sinceraj.                   ma io pesco solo quelle sincere.

 

La mensogoj min suferigas :                          Le bugie non posso soffrire:

en inkujo mi ilin ĉiujn dronigas.                    nel calamaio le lascio a marcire.