Group: Old, Rusty, & Corroded!

1958 Chevrolet Apache 31 Pickup

1958 Chevrolet Yeoman Wagon

1958 Chevrolet Impala

Stairway To Heaven

Rock Bottom Buick

Arizona...It's A Dry Heat

Austin A30

163

Sean Forklift

120

Seann Char ann an Caol Acainn

Liebherr 922

Seann Làraidh

David Brown

192

Alison Louise

Bucaidean

106

Acair

Kubota KH-20L

464

Buanaiche

112

Massey Ferguson

103

David Brown

David Brown

Ball

Feansa

Seann Phìob

Dumptruck