Lõimumistemaatika ja rahvussuhted Eestis ei paista kudagi maha jahtuvat. Delfi ja isegi maakonnalehtede kommentaariumid on ohtralt halva energiaga kraaklemist täis. Ja kui keegi hakkab mõistlikku juttu ajama, siis toimub räige vihapurse, millega tolerant oleks puruks rebitud, lömastatud, lõhatud, lõigutud, riivitud, põletatud, gaasitatud, pussitatud ja ei tea mida veel, kui sõnad tapaksid. Nii palju ebaveenvat aatelisust, et nukker hakkab.

Nende kommentaaride põhjal on rahvastiku-, sotsiaal-, sise- ja peaministril riiklikult oluline moodustada eestimaalaste vaimse tervise tagamise komisjon, mis integreeriks ebaterve emotsionaalse tervisega inimesed normaalsesse seisundisse. Meil on vaja integratsiooniprogrammi, millega eraldataks tuhandetele teraapiagruppide läbiviimiseks hulgaliselt eelarvelisi vahendeid, et tagasi tuua normaalsesse ühiskonda niinimetatud rahvuslased. Vahet pole, on need kreenis linterid ja klenskid või madissonid ning liimid. Puha kurvakuju rüütlid! Ja nii vene- kui eestikeelne delfi on neurootilist hala täis. See viitab otseselt, et Eestis on vaimse toimetulematuse kriis

Poolteist- kaks aastat tagasi aegajalt püüdsin astuda internetikommentaariumites diskussiooni ja alati tulemus 100% stampidesse kinnistumine. Kui pole rahvuslane, siis oled vaenlane ehk okupant. Või on vene propaganda vastalise ajud pesnud või koguni paigaldanud vastalise ajusse piiksuva kiibi, mis välistab tõe nägemise. Iseseisev mõtlemine kui selline piirdub absolmoo rahvusliku "tõega" nõustumisega. Õnneks, tundub, et idiotism-käsitluste aeg Eesti avalikkuses ja ka poliitikas hakkab mööda saama. Ühe ebatõega kaugele ei libise.