Esimene kaasaegne politseiaparaat loodi Pariisis XVII sajandi lõpul, mil salajase politseitöö sisuks oli valitseva "kliki" vastaste väljaselgitamine. Selline ebademokraatlik süsteem paljastati ja reformiti.

1770. aastal on seda süsteemi kirjeldatud lühidalt järgnevalt: 20 bureau de surete inspektorid moodustasid efektiivse salajase üksuse, kes kogusid teavet era- ja avaliku elu kohta nii poliitilistes kui kriminaalsetes küsimustes. Inspektroid ise ja nende abilised (ca 3 000 käsilast) tegutsesid varjatult kogudes kuulujutte (ilmselt levitades ka ise), infot meelsusest ja seksuaalsest käitumisest. Nad informeerisid võime kodanike elu kõige salajasematest aspektidest ning on rõhutatud, et politsei sekkus aktiivselt nii era- kui avalikku ellu.

----------------------------

Olenemata reformimisest on alati ja ikka ohuks politsei organite muutumine võimu, mitte rahva "tööriistaks". KGB, poliitiline politsei saksamaal Hitleri ajal jne. Kui mitte sellest ei tahtnud ma rääkida

Salam Ahti ja Varjatud Anne: prügikoristusaktsioon Teeme ära 2008 on oma loomult kiiduväärt ja eks see promomine meedias tuleb ka rohkem kasuks. Kuid selliste aktsioonide puhul tekib oht, et osalejad tunnetavad, et nende töö ja kodanikuvastutus on nüüd rakendatud ja aitab küll. Selle tulemusena jääb metsaistutuskampaania ilmselt pisikeseks.

Väga oluline on teised kodanikuaktiivsuse väljendused, mis jäävad pigem varjatuks. Abipolitseinikud, vabatahtlikud päästetöötajad, priitahtlikud asenduspered ja hooldajad väetitele - kõik see salamahti tehtud väärt töö on palju suurem väärtus kui ühekordne massiline eneserahuldamine. Igapäevane naabrivalve, koduümbruse korrashoid, võõraste aitamine vajadusel linnatänavatel, hääletaja viimine 50 km kaugusele - see on Eestimaa varjatud anne meie elu tegelikult paremaks muuta.

Ja salapolitsei roll siin - salapolitsei peaks vaatama pigem neid, kes kodanikualgatusi pelgavad. Ju on midagi, mida kodanike eest varjata. Nagu ühes raamatupoes müügil olnud raamatus kirjas oli - kahtlustada tuleb neid, kes haiglaslikult palju tööl viibivad ja kaastöötajate suhtes usaldamatust näitavad. Ju neil on põhjust mida varjata. Seega rahva huvides on uurida nende tagamaid, kes töötavad vastu kodanikuühiskonna arengule. Ei taha otse öelda, kes vastu töötavad, sest pagan seda teab, ehk salapolitsei ka mestis on ja kogub infot mu meelsuse, suhtevõrgustiku ja seksuaalelu kohta.