Kondamnante la seriozan perfortan eventon pri batado, frakasado, rabado kaj bruligado en Lasao kaj aliaj lokoj, tibetaj 20 monaĥoj kaj vivbudhoj sinsekve esprimis, ke tibeta budaismo celas forigi malbonecon kaj disvolvi bonecon, rifuzas perforton kaj milde esprimas postulon.

Estro de tibeta filio de Ĉina Budaisma Asocio vivbudho Dupkang Tuden Kedup diris, ke kiam li vidis, ke sin vestantaj per kasajo de tibeta budaismo, iuj monaĥoj perforte profanis budaismon, li sentas "senliman indignon kaj honton.

Vicestro de tibeta filio de Ĉina Budaisma Asocio Dadrak Tenzin Geleg diris, ke la agaĉo de kelkaj kontraŭleĝuloj por batado, fraksado, rabado kaj bruligado tute malobservis la fundamenton de mizerikordo de Budao, malobservis ankaŭ budaisman doktrinon.

Tibeta unika vivbudhino Sangdang DorjePhakmo Dechen Chodron esprimis, ke templo estas la kampo por penso kaj studo de budhisma sutro, monaĥoj devas absorbite praktiki budhismon. Iuj kontraŭleĝaj monaĥoj tenis bastonojn, brikojn, ŝtonojn aŭ tranĉilojn, postkuris kaj batis pasantojn, hakis kaj mortigis popolanojn, ĉu ili ankoraŭ havas "mizerikordan", "humanan" kaj "kompatan" koron?

esperanto.cri.cn/121/2008/03/24/Zt1@78211.htm