Mi serĉas la romaneton de Cezaro Rosetti "Kredu min, sinjorino". Mi bezonas ĝin prunte, por dusemajna tralego.

Se iu hazarde havas senpaperan version (.PDF aŭ alian), mi ŝuldos apartan dankon.