"Malmultekoste vojaĝi" estas la plej grava allogaĵo de esperanto. Kaj la sole vera.

Do ial ajn ĝi formortas. Hodiaŭ mi ricevis la adreslibron ĉi-jaran (septembre! kaj donace de la landa organizanto!). Ĝi estas senteble pli maldika ol la antaŭjara. La gastigantoj malaliĝas aŭ ne konfirmas sian membrecon.

Feliĉe la organizantoj vigle pripensas plibonigon de la servo. La adresaro estu alirebla por la membroj. Kaj oni ne dependu de la malfrue presata kaj malrapide dissendata adreslibro.

Gehomoj, aliĝu al PS. Eĉ se iutage vian pordon frapos fiodora drogemulo kun dorsosakego kaj verda stelo sur la eksblanka T-ĉemizo. Li ja ne restos vivi ĉe vi.

Aŭ tute puranima kaj purkorpa samideanino kiu tuj post la alveno perdos la alfiditan al ŝi enirpordan ŝlosilon.

Iu vokos, tamen ne venos poste. Alia ne vokos, tamen alvenos ĝuste tiam, kiam vi estos akompanonta viajn infanojn al la lernejo. Ne gravas, la gasto sidos sur la ĉeporda ŝtupo.

Ĉu mi konvinkis vin? Ĉu vi aliĝos? .