La danĝera lingvo La danĝera lingvo kaj ties tradukoj

Esperanta : La danĝera lingvo. Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto. Gerlingen: Bleicher, 1988. - Dua eldono, kun postparoloj de Detlev Blanke kaj Sergej Kuznecov. Moskvo: Progreso, 1990. 546p.

Germana : Die gefaehrliche Sprache. Die Verfolgung der Esperantisten unter Hitler und Stalin. Gerlingen: Bleicher, 1988. 326p.

Japana : Kiken na gengo. Hakugai no naka no esuperanto (危険な言語: 迫害のなかのエスペラント). Tradukis KURISU Kei. Tokyo: Iwanami, 1975. V+261p.

Itala : La lingua pericolosa. Storia della persecuzioni contro l'esperanto. Trad. Giordano Formizzi kaj G. Barelli. Piombino: TraccEdizioni, 1990. 382p.

Rusa : Opasnyj jazyk. Kniga o presledovanijah esperanto. Trad. Viktor Arolovich, Lev Vulfoviĉ kaj Ludmila Novikov. Moskva : "Prava cheloveka" kaj "Impeto", 1999. 576p.

Litova : Pavojingoji kalba. Esperantininku persekiojimai. Trad. Vytautas Rinkevicius. Vilnius : Mokslo ir enciklopediju leidybos institutas (Instituto pri eldonado de sciencaj kaj enciklopediaj libroj), 2005. 462 p.

Korea : 위험한 언어. (La danĝera lingvo). Trad. Choi Man-won
. Seulo : Eld. Galmuri. 20an de oktobro 2013. 174x200 mm. 628 p.

Angla : “Dangerous Language — Esperanto under Hitler and Stalin“. Vol. 1. Trad. D-ro Humphrey Tonkin. Basingstoke (GB) : Palgrave Macmillan. 299 p. 14,7x21,1 cm. Septembro 2016

Dangerous Language — Esperanto and the Decline of Stalinism“. Vol. 2. Trad. D-ro Humphrey Tonkin. Basingstoke (GB) : Palgrave Macmillan. 198 p. 14,7x21,1 cm. Februaro 2017.

---
La langue dangereuse et ses traductions


Espéranto : La danĝera lingvo. Étude sur les persécutions contre l'espéranto. Gerlingen: Bleicher, 1988. - Seconde édition, avec postface de Detlev Blanke et de Sergueï Kouznetsov. Moscou : Progreso, 1990. 568p.

Allemand : Die gefaehrliche Sprache. Die Verfolgung der Esperantisten unter Hitler und Stalin. Gerlingen: Bleicher, 1988. 326p.

Japonais : Kiken na gengo. Hakugai no naka no esuperanto (危険な言語: 迫害のなかのエスペラント). Traduction de KURISU Kei. Tokyo: Iwanami, 1975. V+261p.

Italien : La lingua pericolosa. Storia della persecuzioni contro l'esperanto. Trad. Giordano Formizzi kaj G. Barelli. Piombino: TraccEdizioni, 1990. 382 p.

Russe : Opasnyj jazyk. Kniga o presledovanijah esperanto. Trad. Viktor Arolovich, Lev Vulfovitch kaj Ludmila Novikov. Moskva: "Prava cheloveka" et "Impeto", 1999. 576p.

Lituanien : Pavojingoji kalba. Esperantininku persekiojimai. Trad. Vytautas RINKEVICIUS. Vilnius : Mokslo ir enciklopediju leidybos institutas (Institut d'édition de livres scientifiques et encyclopédiques), 2005. 462 p.

Coréen : 위험한 언어. (La langue dangereuse). Trad. Choi Man-won. Séoul : Édition Galmuri. 20 octobre 2013. 174x200 mm. 628 p.

Anglais : “Dangerous Language — Esperanto under Hitler and Stalin“ (Une langue dangereuse — L'espéranto sous Hitler et Staline). Vol. 1. Trad. Dr Humphrey Tonkin. Basingstoke (GB) : Palgrave Macmillan.. 299 p. 14,7x21,1 cm. Septembre 2016.

Dangerous Language — Esperanto and the Decline of Stalinism“ (Une langue dangereuse — L'espéranto et le déclin du stalinisme). Vol. 2. Trad. Dr Humphrey Tonkin. Basingstoke (GB) : Palgrave Macmillan. 198 p. 14,7x21,1 cm. Février 2017.


---

Voir aussi http://www.esperanto-sat.info/article451.html