Group: " Die 4 Jahreszeiten ... Les 4 saisons...I quattro stagioni...The 4 Seasons . "