Group: UK Roterdamo 2008

Boogie-woogie dum UKo 2008

Kim dum UKo en Roterdamo

Japano demonstracias muzikinstrumentetojn

libera podio: kiel tondi (senlanigi) ^safon

^Jomart & Nata^sa

nacia vespero , Nederlanda koruso

dum la interkona vespero

dum la interkona vespero

internacia babilado antaù la kongresejo

nomoj de la gekantistoj de Akordo

la prezidanto de UEA

Solena inaùguro

kelkaj vortoj el Svislando

kelkaj vortoj el Francio

Karnavalo en Roterdamo

Bierejo

Unua Libro

Caveat emptor

Einstein ja malpravas

Poŝtkartoj sen markoj

Esperantologia konferenco 1

Esperantologia konferenco 2

Ĉu li saltos?

Radio-aŭskultantoj kunsidas