Group: UK Roterdamo 2008

Japano demonstracias muzikinstrumentetojn

libera podio: kiel tondi (senlanigi) ^safon

^Jomart & Nata^sa

nacia vespero , Nederlanda koruso

dum la interkona vespero

dum la interkona vespero

internacia babilado antaù la kongresejo

nomoj de la gekantistoj de Akordo

la prezidanto de UEA

Solena inaùguro

kelkaj vortoj el Svislando

kelkaj vortoj el Francio

DSC00682

DSC00692

DSC00760

DSC00855

DSC00750

DSC00785

DSC00695