Keyword: Patro

Petu, kaj estos donite al vi
By Marco

NENIU DONIS GLORON AL DIO, KROM ĈI TIU FREMDULO
By Marco

Marta akceptis Jesuon en sian domon…  Maria elektis la plej bonan parton
By Marco

Ili forlasis ĉion, kaj sekvis Lin
By Marco

Konvertiĝu, ĉar estas proksime la regno de la ĉielo
By Marco

Al kiu apartenos la riĉaĵoj, kiujn vi akumulis?
By Marco

Kion Dio kunigis, tion homo ne disigu
By Marco

Ĉiu, kiu sin altigas, estos humiligita; kiu sin humiligas, estos altigita.
By Marco

Vendu ĉion, kion vi havas, kaj sekvu Min
By Marco

Estas donita al Mi ĉia potenco en la ĉielo kaj sur la tero
By Marco

Viglu kaj estu pretaj por lia alveno
By Marco

Sinjoro, memoru pri mi, kiam vi estos en via regno
By Marco

Li estas Dio de vivantoj, ne de la mortintoj
By Marco

Pro kio la patrino de mia Sinjoro venas ĉe min?
By Marco

Ĉiu homo spertos la savon de Dio
By Marco

Via liberiĝo estas proksima
By Marco

Tiu vidvino, tiel malriĉa donacis pli multe ol ĉiuj aliaj
By Marco

Ĝoju kaj jubilu, ĉar via rekompenco estos granda en la ĉielo
By Marco

Majstro, ke mi denove vidu!
By Marco

La Filo de la homo venis por doni sian vivon por liberigo de la homoj
By Marco

Vi  estas Petro, mi donos al vi la ŝlosilojn de la Regno de la Ĉielo
By Marco

Virino, vere granda estas via kredo!
By Marco

Mi petos la Patron kaj Li donos al vi alian gvidanton
By Marco

Mi estas la pordo por la ŝafoj
By Marco