20101106 8801Aaw Lapadu

[D~DU] Duisburg Landschaftspark


Der Landschaftspark in Duisburg ist das Areal einer stillgelegten Eisenhütte. Ein Industriedenkmal der besonderen Art.

20101106 8689Aw [D~DU] Lapadu


20101106 8690Aw [D~DU] Lapadu


20101106 8691Aw [D~DU] Lapadu


20101106 8692Aaw Lapadu


20101106 8693Aaw Lapadu


20101106 8698Aaw Lapadu


20101106 8702Waw Lapadu


20101106 8703Waw Lapadu


20101106 8704WSaw Lapadu

89 items in total